Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Du lịch (9.348)

Measuring impacts of international tourism development on economic development: the case of ASEAN countries

The relationship between tourism development and economic development has been long determined and measured. This paper primarily aims to measure this relationship in ASEAN countries in the 2001- 2009 period. The result indicates that tourism development has a positive effect on economic development, specifically increasing per capita income.


Factors affecting the satisfaction of visitors to Đà Lạt Flower Festival 2012

The research aims to investigate factors affecting the satisfaction of visitors to a national festival, i.e. the Đà Lạt Flower Festival 2012, on the basis of 500 respondents visiting the festival. The SERVQUAL by Parasuraman et al. (1988) with some adjustments is used.


Promotion of cultural tourism in Sri Lanka with special reference to the North central province

Sri Lanka is an island in the Indian Ocean located to the south of India and separated from Indian subcontinent by a small straight. The island has been one of the major tourist attractions since antiquity.


Sustainable development of Central Coast tourism based on value chain approach

This paper proposes some solutions to sustainable tourism development in the Central Coastal region by developing a single destination and making the best use of creative and supporting resources besides local natural ones.


Phát triển du lịch tâm linh ở An Giang hiện nay

Bài viết khái quát tiềm năng du lịch tâm linh cũng như xác định sản phẩm du lịch tâm linh đặc trưng của tỉnh An Giang. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở An Giang hiện nay.


Các nhân tố tác động đến lòng trung thành và truyền miệng điện tử của khách du lịch đối với điểm đến thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này khám phá và kiểm tra mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến, lòng trung thành và truyền miệng điện tử của du khách. Mô hình nghiên cứu được xây dựng với 3 giả thuyết đặt ra. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, với số lượng mẫu gồm 345 khách du lịch (khách du lịch trong nước và nước ngoài) tại các điểm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.


Thực trạng nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch thuộc vườn quốc gia Phong nha - Kẻ Bàng

Sử dụng phương pháp thu thập, phỏng vấn, phân tích thống kê, so sánh chuỗi dữ liệu theo thời gian nhằm đánh giá thực trạng lao động đang tham gia làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch tại một số xã vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.


Bài thuyết trình: Tình hình du lịch trực tiếp của sinh viên

Nội dung chính của bài thuyết trình là lựa chọn đề tài nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, thiết kế bảng câu hỏi, phân tích tình hình dữ liệu của tình hình du lịch trực tiếp của sinh viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Ebook Cẩm nang du lịch Đồng Tháp: Phần 1

Cuốn sách Cẩm nang du lịch Đồng Tháp giới thiệu cho bạn đọc những điểm tham quan du lịch tiêu biểu: khu di tích Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, bảo tàng Đồng Tháp, khu di tích lịch sử - văn hóa Gò Tháp, vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông và làng hoa kiểng Sa Đéc. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình chuẩn đi đi du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Cẩm nang hướng dẫn du lịch Đà Lạt: Phần 1 - NXB Trẻ

Cuốn sách Cẩm nang hướng dẫn du lịch Đà Lạt: Phần 1 gồm có 5 phần: giới thiệu vài nét về sự hình thành và phát triển của Đà Lạt, đường lên Đà Lạt, tỉm nơi lưu trú, cách thiết kế hợp lý cho một chương trình du lịch Đà Lạt và một số điểm tham quan tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Cẩm nang hướng dẫn du lịch Đà Lạt: Phần 2 - NXB Trẻ

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nét văn hóa ẩm thực ở Đà Lạt, một số địa điểm dạo phố và mua sắm. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số thắng cảnh tiêu biểu của Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc sản Đà Lạt và một số dịch vụ cần biết khi trải nghiệm nơi đây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Cẩm nang du lịch Đồng Tháp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa: lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và lễ hội Gò Tháp. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc các dịch vụ du lịch - giải trí và những địa chỉ cần thiết khi du lịch nơi đây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương chi tiết Nhập môn khoa học du lịch

Đề cương chi tiết Nhập môn khoa học du lịch cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch và kinh doanh du lịch, là nền tảng để sinh viên học các môn chuyên ngành du lịch tiếp theo.


Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. Phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch, những nội hàm của chất lượng dịch vụ và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch. Phân tích quy trình quản lý chất lượng dịch vụ tại điểm đến du lịch. Phân tích và đánh giá thực trạng về chất lượng dịch vụ trên địa bàn Sầm Sơn- Thanh Hóa. Đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn- Thanh Hóa.


Đề cương chi tiết Địa lý du lịch

Đề cương chi tiết Địa lý du lịch: Nghiên cứu tổng hợp mọi loại tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và xác định phương hướng cơ bản của việc khai thác các loại tài nguyên ấy. Nghiên cứu nhu cầu du lịch , cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, trên cơ sở đó xác định cơ cấu lãnh thổ tối ưu của vùng du lịch.


Vai trò của nguồn tư liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa trong việc xây dựng bài giảng tuyến điểm du lịch

Mục tiêu bài giảng tuyến điểm du lịch Khánh Hòa là truyền tải đến sinh viên hai khối kiến thức: kiến thức chung (địa lý, lịch sử vùng đất, lịch sử dân cư, đặc trưng văn hóa) và kiến thức chuyên sâu về tài nguyên du lịch (bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ, văn hóa ẩm thực, địa danh lịch sử, danh nhân, nghệ thuật truyền thống, làng nghề…), thông tin cấu thành hai khối kiến thức này đều được phản ánh trong các nguồn tư liệu lịch sử địa phương (TLLSĐP).


Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam

Bài viết nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam nhằm xác định mức độ thuận lợi của điều kiện khí hậu đối với toàn bộ hoạt động du lịch, từ đó đề ra các phương hướng và biện pháp để sử dụng hợp lí, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh.


Phát triển bền vững loại hình du lịch sông nước ở tỉnh Vĩnh Long

Bài viết đánh giá một cách chính xác tiềm năng du lịch sông nước của tỉnh Vĩnh Long cũng như thực trạng khai thác du lịch sông nước ở đây, từ đó nhận thức được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận động để tiến hành nghiên cứu, phân tích theo hướng phát huy lợi thế, hạn chế khó khăn. Qua đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch sông nước của tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững.


Phân tích SWOT về tiềm năng du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài báo này phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức tiềm năng du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT. Những nhân tố cụ thể về tiềm năng du lịch của vùng đã được xác định, tổng hợp và kết quả nghiên cứu được đề nghị cho nghiên cứu tiếp theo.


Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam với phát triển du lịch

Bài viết này, tác giả đề cập đến Di sản văn hóa Thế giới ở Việt Nam trong phát triển du lịch cùng những vấn đề có liên quan như một số khái niệm về di sản văn hóa thế giới của Unesco với những tiêu chí công nhận, di sản văn hóa phi vật thể thế giới cũng như tiềm năng, thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam trong du lịch.


Về đạo đức trong hoạt động du lịch

Trong bài viết này, tác giả bàn đến vấn đề đạo đức trong hoạt động du lịch với một vài luận điểm như quan niệm về đạo đức trong du lịch thông qua Bộ quy tắc ứng xử toàn cầu về Đạo đức trong du lịch cũng như Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch ở Việt Nam.


Xác lập hệ thống chỉ báo, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn (áp dụng cho nông thôn Việt Nam)

Bài viết sẽ trình bày kết quả nghiên cứu xác lập hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn, làm công cụ giúp các nhà quản lí du lịch, quản lí địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch, sử dụng trong quá trình thực hiện chức năng của mình.


Quảng bá điểm đến du lịch thông qua Instagram

Bài viết trình bày những lợi thế của mạng xã hội trong quảng bá du lịch, đồng thời cho thấy Instagram là một công cụ truyền thông hữu ích để quảng bá du lịch Việt Nam và các điểm du lịch nổi tiếng.


Tiềm năng và giải pháp định hướng phát triển du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười

Bài viết trình bày khái quát về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười và thực trạng phát triển du lịch sinh thái nơi đây trong những năm qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười trong thời gian tới.


Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng khai thác

Bài viết trình bày một số kết quả đánh giá phân loại các điểm tài nguyên du lịch chính của tỉnh Vĩnh Long (theo thang điểm tổng hợp) dựa trên các tiêu chí xác định, làm cơ sở xây dựng định hướng khai thác tối đa những thuận lợi, phát triển du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.


Khách du lịch Nga vào Việt Nam: Thách thức và giải pháp - ThS. Nguyễn Huy Thịnh

Trong bài viết này tác giả điểm qua những thử thách và giải pháp của ngành du lịch nói chung và của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Bài viết cũng chỉ ra nguyên nhân lượng khách du lịch Nga vào Việt nam tăng đột biến; đồng rúp mất giá, khách Nga đến Nha Trang sụt giảm mạnh và những biến động trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến thị trường du lịch Việt Nam


Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới

Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới được thể hiện qua các nội dung sau: đặc điểm thị trường du lịch quốc tế, kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế giới, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; chiến lược sản phẩm du lịch.


Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững ở Nhật Bản và một số gợi ý cho ngành du lịch Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích các kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển du lịch bền vững: phát triển thương hiệu điểm đến du lịch và quảng bá đặc sản địa phương; ứng dụng hiệu quả Internet marketing; nâng cao tính liên kết; phát huy vai trò của cộng đồng; lấy nhân tố văn hóa làm nền tảng trong phát triển du lịch. Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, người viết đưa ra một số gợi ý đối với việc phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.


Cẩm nang du lịch Malaysia 2015

Cẩm nang cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích nhằm chuẩn bị cho chuyến du lịch và khám phá đất nước Malaysia như: khái quát đôi nét về Malaysia, thời điểm nào du lịch Malaysia thích hợp nhất, phương tiện di chuyển từ các quốc gia sang Malaysia. Ngoài ra, cuốn cẩm nang này còn giới thiệu đến các bạn những điểm tham quan nổi tiếng nơi đây, văn hóa ẩm thực và một số mẹo bỏ túi khi du lịch sang Malaysia.


Du lịch để chữa răng

Tài liệu tập trung phân tích những vấn đề của những bệnh nhân dự tính du lịch ra nước ngoài để chữa răng. Du lịch để chữa bệnh là nói về những bệnh nhân du lịch ra nước ngoài với mục đích nhận sự chăm sóc sức khỏe không khẩn cấp. Du lịch để chữa răng là một phần nằm trong du lịch để chữa bệnh, và ngày càng phổ biến như một phương cách thay thế cho việc chăm sóc bệnh nhân.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Travel to Hamburg
 • 11/12/2012
 • 66.664
 • 636
Tiếng hát những dòng sông
 • 28/04/2011
 • 93.760
 • 864
Hành trình đến Damb"ri
 • 30/05/2013
 • 98.149
 • 473
Dạo bước Lyon
 • 07/04/2011
 • 77.925
 • 725
Lưu ý khi đi du lịch Thái
 • 05/03/2011
 • 82.656
 • 672

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu