Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đồ họa - Thiết kế - Flash (15.367)

Mô phỏng màn hình ra đa bằng phương pháp phủ ảnh trong GPU

Bài báo trình bày cách tiếp cận sử dụng công nghệ lập trình trên card đồ họa (GPU) để xử lý bài toán tính toán thông tin hiển thị trên màn hình ra-đa một cách hiệu quả, đáp ứng thời gian thực.


Thiết kế một bộ điều khiển trò chơi dựa trên sự di chuyển bàn tay trên nền FPGA

Nội dung của bài viết bao gồm: Phần 1 trình bày phương pháp thiết kế hệ thống nhúng, giải thuật phần mềm để phát hiện, xử lý ảnh và điều khiển, Phần 2 đánh giá kết quả thực nghiệm. Kết luận và kiến nghị được trình bày ở Phần 3.


Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 1

"Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật đồ họa, hệ tọa độ thế giới thực, thuật toán vẽ đường tròn, các không gian màu, phép tịnh tiến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 1

"Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Các lệnh về file, hệ tọa độ, phương thức truy bắt điểm, bản vẽ cơ bản, lệnh vẽ cơ bản, lệnh hiệu chỉnh căn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 2

"Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật đồ họa, các phép chiếu song song, cài đặt phần cứng, khử các mặt nằm sau, phương pháp phân chia vùng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình kiến thức môn MatLab

Giáo trình MatLab cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo trình MatLab, hướng dẫn cài đặt, ma trận đơn giản, thiết kế giao diện, phần tử ma trận, thông tin vùng làm việc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Illustrator

"Tóm tắt bài giảng Illustrator" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu thế giới Illustrator, các chế độ hiển thị bản vẽ, chế độ hiển thị toàn màn hình, lưu các tài liệu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2

"Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh kích thước, hiệu chỉnh kích thước, tạo khối và ghi khối, thành phần kích thước, lệnh tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Lecture Digital image processing - Lecture 18: Image Enhancement

This chapter presents the following content: Frequency domain filters, ideal lowpass filters, butterworth highpass filters, gaussian highpass filters, the laplacian in the frequency domain, high boost filtering, homomorphic filtering.


Lecture Digital image processing - Lecture 12: Image enhancement

After studying this chapter you will be able to understand: Necessity of image enhancement, image enhancement techniques broad categories, one of the category is spatial domain operations In spatial domain operations, frequency domain operations.


Lecture Digital image processing - Lecture 11: Image Transformation

After studying this chapter you will be able to understand: Analyze the computational complexity of image transform operations, the separable transformation, computational complexity reduction of the separable transformation.


Lecture Digital image processing - Lecture 15: Image enhancement

This chapter presents the following content: Image differencing, averaging of the images, mask processing, linear smoothing operation, mask processing, linear smoothing operation, median filter, sharpening spatial filter.


Lecture Digital image processing - Lecture 21: Image restoration

This chapter presents the following content: Restoration techniques, inverse filtering, minimum mean square error (wiener), constrained least square filter, restoration in presence of periodic noise, estimation of degradation model, restoration techniques.


Lecture Digital image processing - Lecture 30: Morphology

This chapter presents the following content: Morphological closing, morphological opening, hit and miss transform, boundary extraction, region filling, extraction of connected component, thinning, thickening, skeletonization.


Lecture Digital image processing - Lecture 26: Image segmentation

This chapter presents the following content: Link the edge points, local processing, global processing, hough transformation, image analysis, image segmentation, segmentation algorithms, discontinuities intensity, gradient operators linking the edge points.


Lecture Digital image processing - Lecture 3: Image Digitization 2

After studying this chapter you will be able to understand: Frequency spectrum of an image, explain the sampling of the 2 dimension image, the second stage of the digitization process, in the first sampling and in the second quantization of each of the samples, optimum mean square error or lloyd-max quantizer, designing of an optimum quantizer with the given signal probability density function.


Lecture Digital image processing - Lecture 4: Pixels

After studying this chapter you will be able to understand: By representing the image in matrix with different points called “pixels”, there are some important relationships exist among those pixels, neighborhood of the pixel and there types, connectivity in an image, connected component labeling algorithm, adjacency and different types of adjacency relationships, distance measures method, different image operations.


Lecture Digital image processing - Lecture 5: Relationships of Pixel

After studying this chapter you will be able to understand: Pixel connectivity, what is adjacency, different types of adjacency, connected component labeling problem, component leveling algorithm, different distance measures, application of distance measures, arithmetic and logical operations on images, neighborhood operation on images.


Lecture Digital image processing - Lecture 17: Image Enhancement

This chapter presents the following content: Sharpening, 1st and 2nd order derivatives, laplacian filter, unsharp masking and high-boost filtering, First order derivatives using the gradient operator, shobel operator using first order derivatives, what are edges in image? modeling intensity changes, steps of edge detection.


Lecture Digital image processing - Lecture 6: Transformations

After studying this chapter you will be able to understand: Different distance measures, application of distance measures, arithmetic and logical operations on images, neighborhood operation on images, some basic mathematical transformations, the inverse transformations of these different mathematical transformations.


Lecture Digital image processing - Lecture 32: Object Recognition

This chapter presents the following content: What is object recognition? pattern classes, pattern recognition, object classifier, structural methods, decision theoretic methods, image understanding, define the image objects representation mechanism.


Lecture Digital image processing - Lecture 25: Image segmentation

This chapter presents the following content: pseudocolors image processing, full color image processing, image analysis, image segmentation, segmentation algorithms, discontinuities intensity, lines and edges, gradient operators, linking the edge points.


Lecture Digital image processing - Lecture 22: Image registration

This chapter presents the following content: Image registration, different mismatch or measures, cross correlation between tow images, applications of image registration, estimation of degradation model, restoration techniques.


Lecture Digital image processing - Lecture 28: Image segmentation

This chapter presents the following content: Similarity base image segmentation, image segmentation by thresholding, there are two main approaches to region-based segmentation, region growing, region splitting and merging, texture based segmentation, color based.


Lecture Digital image processing - Lecture 9: Interpolation and Resampling

After studying this chapter you will be able to understand: Fundamentals of computer graphics third edition by peter shirley and steve marschner, interactive computer graphics, a top-down approach with OpenGL (Sixth Edition) by Edward Angel.


Lecture Digital image processing - Lecture 10: Interpolation

After studying this chapter you will be able to understand: Why and when, do we need image interpolation and image resampling; interpolation operation; algorithms for different image transformations and the needed interpolation operation; image interpolation explanation; interpolation operation; unitary matrix and its equation.


Lecture Digital image processing - Lecture 16: Image enhancement

This chapter presents the following content: 1st and 2nd order derivatives, laplacian filter, unsharp masking and high-boost filtering, mask processing, linear smoothing operation, median filter, sharpening spatial filter.


Lecture Digital image processing - Lecture 27: Image segmentation

This chapter presents the following content: Image segmentation by thresholding, global threshold, adaptive/dynamic threshold, local threshold, segmentation algorithms, discontinuity based segmentation link the edge points.


Lecture Digital image processing - Lecture 1: Introduction to Digital Image Processing

This lecture covers the fundamental concepts related to digital images and their processing. Topics covered include image processing fundamentals, image pre-processing, image segmentation, image compression, image representation, image description and object recognition.


Lecture Digital image processing - Lecture 7: Camera Model and Imaging Geometry

After studying this chapter you will be able to understand: Inverse perspective transformation, imaging geometry where the world coordinate system and the camera coordinate system, what are the transformations steps involved in a generalized imaging setup, illustrate the concept with the help of an example.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
 • 06/06/2011
 • 54.075
 • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cartoon Radio
 • 12/01/2010
 • 22.752
 • 595
Hướng dẫn sử dụng Inpaint
 • 18/06/2010
 • 60.372
 • 457
beginning drupal 7 phần 9
 • 07/11/2011
 • 74.331
 • 756

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu