Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (2.950)

Trường ứng suất và các chuyển động hiện đại trong vỏ trái đất khu vực Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

Trong bài báo này, các tác giả giới thiệu phương pháp sử dụng tài liệu núi lửa để nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo khu vực. Về thực chất, đây chỉ là sự kế thừa và phát triển phương pháp nghiên cứu ứng suất theo số liệu khoan đã được giới thiệu.


Một số kết quả nghiên cứu về tốc độ tích tụ trầm tích phần chân châu thổ Mê Kông và thềm kế cận

Trong nghiên cứu này, một số kết quả tính toán tốc độ tích tụ trầm tích trên phần châu thổ ngầm của sông Mê Kông đã được thực hiện dựa trên kết quả đo hoạt độ 210Pb và 137Cs của hai lõi mẫu SO187-3-92 và SO187-3-104.


Thác ghềnh và tiềm năng du lịch thác ghềnh ở Việt Nam

Nội dung của bài viết này chỉ giới hạn trong việc giới thiệu hệ thống thác ghềnh và tiềm năng du lịch thác ghềnh ở Việt Nam Đây là một phần nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học về “Tài nguyên du lịch Việt Nam, phần thác-ghềnh” được các tác giả thực hiện trong thời gian vừa qua.


Tác động của phát triển thủy điện đến tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên

Trong khuôn khổ bài báo này, sẽ trình bày các tác động tích cực và tiêu cực của việc phát triển thủy điện đến tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên. Đây là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên”,


Đặc điểm phân bố, độ phổ biến và chất lượng đá mỹ nghệ và trang lát khu vực miền trung Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày đặc điểm phân bố, độ phổ biến và chất lượng đá mỹ nghệ và trang lát khu vực miền trung Việt Nam. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Về độ lớn của động đất cực đại trên đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên

Bài báo sẽ trình bày kết quả đánh giá về Mmax của đới đứt gãy ML-BY trên cơ sở những tài liệu cập nhật về hoạt động động đất và đặc điểm động hình học của đới đứt gãy trong giai đoạn hiện đại.


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ tai biến nứt sụt đất khu vực Tây Nguyên

Những kết quả nghiên cứu của công trình này bước đầu đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Đây là những kết quả nghiên cứu mới nhất của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu một số dạng tai biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên” mang mã số TN3/T04 thuộc Chương trình TN3/11-15.


Triển vọng khoáng sản sericit khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Trong công trình này trình bày những đánh giá ban đầu về tiềm năng và triển vọng khoáng sản sericit ở khu vực Hương Sơn - Kỳ Anh (Hà Tĩnh).


Cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Công trình này trình bày một phần kết quả thực hiện đề tài nêu trên, trong đó thể hiện chính những kết quả về hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ TLĐ ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.


Nghiên cứu địa chất thủy văn vùng Nam Định bằng kỹ thuật đồng vị

Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị tại vùng Nam Định đã xác định được tuổi của nước dưới đất, quan hệ thủy lực của các tầng, nguồn gốc và nguồn bổ cập cho nước dưới đất của khối nước nhạt phía đông nam tỉnh Nam Định.


Xây dựng mô hình 1D vận tốc sóng P cho vùng bắc Tây Bắc Việt Nam

Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng mô hình 1D vận tốc sóng P cho vùng bắc Tây Bắc Việt Nam sử dụng thuật toán do Kissling et al. [1] đưa ra. Kết quả xác định mô hình 1D vận tốc sóng P không chỉ góp phần làm tăng độ chính xác trong việc xác định vị trí chấn tiêu động đất mà còn làm cơ sở cho các nghiên cứu về cơ cấu chấn tiêu và cắt lớp địa chấn khu vực bắc Tây Bắc Việt Nam (trong đó có vùng hồ thủy điện Sơn La).


Ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa mùa đông tới độ dày quang học sol khí tại Bạc Liêu và Bắc Giang

Việt Nam nằm trong khu vực các quốc gia đang phát triển, quá trình phát thải các chất vào khí nghiên cứu này, sử dụng số liệu quan sát sol khí tại Bắc Giang và Bạc Liêu và số liệu gió khu vực châu Á trên các mực khác nhau của Trung tâm Quốc gia dự báo môi trường Mỹ/Phòng năng lượng (NCEP/DOE-2) để nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa mùa đông đến độ dày quang học sol khí tại Bạc Liêu và Bắc Giang.


Nghiên cứu tổng hợp khoáng vật imogolite trong điều kiện phòng thí nghiệm

Trong phạm vi bài báo, trình bày phương pháp tổng hợp imogolite có độ tinh khiết cao từ dung dịch hỗn hợp AlCl3 - Si(OC2H5)4. Điều kiện tổng hợp như nồng độ dung dịch ban đầu, thời gian phản ứng được kiểm tra. Sản phẩm tổng hợp được phân tích bằng máy nhiễu xạ tia X (XRD), máy quang phổ hồng ngoại biến đổi (FT-IR) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).


Kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái (phần đất liền Việt Nam)

Bài báo này giới thiệu kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái, được tiến hành tại Phòng Địa mạo và Địa động lực, Viện Địa lý, tập trung chủ yếu vào hai nội dung sau đây: Cấu trúc và nội dung của chú giải bản đồ, cách thể hiện; nội dung các đơn vị địa mạo được phân chia.


Ứng dụng mô hình mike basin xác định cân bằng nước trên lưu vực sông Cái Phan Rang

Với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất phương thức khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước, bài viết sử dụng công cụ mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước dựa trên nhu cầu dùng nước và khả năng cấp nước trên hệ thống sông trong điều kiện hiện tại. Bộ thông số mô hình xác định được sẽ là công cụ để xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong tương lai phù hợp với tài nguyên nước trong vùng một cách có hiệu quả nhất.


Tách giãn biển Đông và quá trình hình thành phát triển “bể” Phú Khánh: cập nhật từ kết quả nghiên cứu địa chấn 2D

Nội dung bài viết trình bày phương pháp tách giãn biển đông và quá trình hình thành phát triển “bể” Phú Khánh và cập nhật từ kết quả nghiên cứu địa chấn 2D. Mời các bạn tham khảo!


Nguồn gốc và tên gọi của tầng “cuội kết” tại khu vực đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội

Phân tích các tài liệu khoa học đã công bố, đồng thời tiến hành các nghiên cứu bổ sung, các tác giả muốn góp phần giải quyết vấn đề nguồn gốc của tầng đá “cuội kết” kể trên. Mời các bạn tham khảo!


Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình giải phóng Arsen từ trầm tích vào nước ngầm

Nghiên cứu này đi tìm câu trả lời về dạng liên kết As tác động tới khả năng gia tăng hàm lượng As trong nước ngầm và sự bổ sung hữu cơ ảnh hưởng như thế nào tới quá trình giải phóng As, mong muốn góp phần dự đoán nguy cơ ô nhiễm As trong nước ngầm dựa trên các phân tích đặc điểm các trầm tích chứa nước.


Một số đặc trưng xuất hiện Spread-F xích đạo tại Phú Thụy trong hơn một chu kỳ hoạt động mặt trời

Để tiếp tục nghiên cứu về hiện tượng này, đóng góp thêm cho bức tranh xuất hiện Fs ở Việt Nam, bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu cho chuỗi số liệu kéo dài hơn một chu kỳ hoạt động Mặt Trời (1962-1979) quan sát tại đài điện ly Phú Thụy, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ được so sánh với các kết quả quan sát đã công bố trước đây.


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hồ Trị An đến động thái mực nước dưới đất khu vực Hạ Lưu

Mực nước của các TCN có thể tăng lên đến hàng chục mét phụ thuộc vào mực nước trong hồ chứa và vị trí tính từ hồ, vì vậy có khả năng cung cấp nước rất lớn so với khi chưa có hồ chứa. Sự gia tăng nguồn NDĐ của hồ Trị An được nghiên cứu đánh giá trong công trình này.


Tài liệu mới về phức hệ granitoid Yê Yên Sun trên khối nâng Phan Si Pa

Nhằm mục đích làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra, các tác giả bài báo đã tiến hành các nghiên cứu bổ sung ở khu vực tây bắc của dãy Phan Si Pan - phần kéo dài của mút tây bắc khối Yê Yên Sun; khu vực Nậm Xe có suối Yê Yên Sun Hồ - địa danh mà trước đây granit phức hệ Yê Yên Sun đã được mang tên, và khu vực Trung Lèng Hồ.


Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương Guralp - 6TD bố trí tại vùng Thanh Hoá

Do tính hoạt động động đất quan sát được thấp hơn nhiều so với các đoạn ở phần tây bắc nên đoạn này được đánh giá có chế độ địa chấn khá bình ổn (hình 1) và động đất cực đại cũng được đánh giá thấp hơn đạt khoảng Mmax = 5,5 độ Richter.


Engineering geological analysis for landslide susceptibility mapping in Gia Nghia volcanous area, Đak Nong province, Vietnam

The spatial information related to these factors can be derived from remote sensing data, ground based information, and several other data sources. Geographic Information System (GIS) is a very powerful tool for the integration of different types of data. Over the past few years, there have been significant developments of GIS for spatial data analysis. Efficient landslide susceptibility mapping can be carried out by combining GIS with image processing capabilities (Sarkar and Kanungo, 2004).


Góp phần xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông Tiền và sông Sài Gòn bằng các khảo sát địa vật lý gần mặt đất

Kết quả nghiên cứu này đã góp phần làm sáng tỏ cấu trúc dưới mặt đất đường bờ với việc xác định các ranh giới giữa những lớp trầm tích, các lăng kính chứa nước, các đụn cát được hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, góp phần quan trọng trong việc dự báo sạt lở đất và làm tiền đề cho các luận điểm về tích tụ trầm tích vùng bờ sông Tiền, bờ sông Sài Gòn,...


Ứng dụng mô hình tích hợp ALES - GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển cây chè khu vực Di Linh - Bảo Lộc

Mô hình tích hợp ALES - GIS cho phép tích hợp các bản đồ chuyên đề, thực hiện đánh giá thích nghi đất đai và biểu thị trực quan kết quả đánh giá trên bản đồ.


Đặc điểm trầm tích hồ thủy điện Trị An

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hồ Trị An có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho việc đánh giá bồi lắng lòng hồ để đưa ra các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ lòng hồ trước các tác nhân địa chất tác động xấu đến môi trường lòng hồ.


Tài nguyên vị thế tự nhiên đảo Bạch Long Vỹ

Bài viết này trước hết trình bày vài nét về vị thế VBB và các kết quả nghiên cứu riêng về tài nguyên vị thế tự nhiên của đảo BLV. Đó là cơ sở giúp cho những đánh giá tiếp theo về tài nguyên địa kinh tế và tài nguyên địa chính trị của đảo.


Nghiên cứu nhạy cảm và phân vùng nguy cơ trượt - lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La theo phương pháp phân tích cấp bậc saaty

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu nhạy cảm và phân vùng nguy cơ trượt - lở đất khu vực hồ thủy điện sơn la theo phương pháp phân tích cấp bậc saaty. Mời các bạn tham khảo!


Đứt gãy hoạt động và nguy cơ tai biến nứt sụt đất vùng núi tỉnh Quảng Ngãi

Công trình này đề cập những kết quả nghiên cứu mới về hiện tượng NSĐ, bước đầu cảnh báo nguy cơ NSĐ ở vùng núi tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở phân tích đứt gãy hoạt động. Đây là những kết quả nghiên cứu nhờ sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh Quảng Ngãi: “Đánh giá hiện trạng, khoanh vùng cảnh báo chi tiết nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi phục vụ quy hoạch phát triển bền vững”.


Về ảnh hưởng của địa hình tới dao động nền

Mục đích chính của nghiên cứu là chỉ ra những ảnh hưởng của điều kiện địa hình, đồng thời bước đầu thiết lập cơ sở cho công tác đánh giá ảnh hưởng của điều kiện địa hình tại những vị trí cụ thể ở Việt Nam sau này, phục vụ công tác thiết kế chống động đất.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu