Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Đầu tư Chứng khoán (4.908)

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 6: Sở giao dịch chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tổ chức SGDCK, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của SGDCK, phương thức hoạt động của SGDCK, nghiệp vụ mua bán chứng khoán trả ngay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 7: Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán, thực tiễn về quá trình hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


Sử dụng các phép toán Malliavin để giải bài toán đầu tư trên thị trường chứng khoán

Tài liệu Sử dụng các phép toán Malliavin để giải bài toán đầu tư trên thị trường chứng khoán đưa ra khái niệm về dạng toán đầu tư; các dạng toán đầu tư và cách giải quyết những bài toán đầu tư này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chương này gồm có: Khái quát về Chứng khoán; chứng khoán vốn: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi; thị trường cổ phiếu: tổ chức, vận hành, chủ thể; giá trị vốn hóa; các loại cổ phiếu phổ thông; cách thức giao dịch và đặt lệnh;... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 4 - Định giá chiết khấu dòng cổ tức. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các mô hình chiết khấu dòng tiền, lựa chọn các mô hình chiết khấu dòng tiền, chiết khấu dòng cổ tức, mô hình tăng trưởng Gordon, định giá cổ phiếu ưu đãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 7 - Th.S Phạm Hoàng Thạch

Chương 7 - Định giá sử dụng các hệ số bội. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các chỉ số định giá, hệ số P/E, thu nhập cơ bản, thu nhập được chuẩn hóa, P/E dự báo điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 1 - Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của TTCK. Chương này giúp người học có thể hiểu được: Tại sao có sự phân bổ tài sản? Lựa chọn giữa tiêu dùng và đầu tư; chứng khoán, thị trường và chỉ số; giao dịch, ký quỹ và chi phí giao dịch.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 2 - Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Xác định tỷ suất sinh lợi và phương sai của 1 tài sản (cổ phiếu), xác định tỷ suất sinh lợi và phương sai của DMĐT, tìm đường biên hiệu quả của DMĐT trong trường hợp bán khống không được phép, tìm đường biên hiệu quả của DMĐT trong trường hợp bán khống được phép, tìm đường biên hiệu quả trong trường hợp được vay và cho vay với mức lãi suất phi rủi ro. MỜi các bạn tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 5 - Mô hình định giá tài sản vốn CAPM. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Những giả định của mô hình CAPM, xây dựng mô hình CAPM, bài tập ứng dụng, những tranh cãi về mô hình CAPM.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 7 - Đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư cổ phiếu. Mục tiêu học tập chương 7 là giúp người học nắm được các phương pháp đo lường hiệu quả 1 danh mục đầu tư và các chiến lược quản lý danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 8 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 8 - Danh mục đầu tư trái phiếu. trong chương này người học có thể ôn lại về trái phiếu, biết được các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu, đo lường độ rủi ro của giá trái phiếu, các kỹ thuật bảo vệ danh mục trái phiếu. Mời tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 3 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 3 - Tỷ suất sinh lợi. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về tỷ suất sinh lợi. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về: Vai trò của tỷ suất sinh lợi, các khái niệm tỷ suất sinh lợi, phần bù rủi ro, mô hình Gordon,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 0 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng giới thiệu về môn học Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này xoay quanh hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính, cụ thể môn học sẽ tập trung vào phần xây dựng danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Nội dung môn học gồm có 8 chương, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 6 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 6 - Mô hình kinh doanh chênh lệch giá APT. Mục tiêu học tập chương 6: Giới thiệu mô hình APT, so sánh APT và CAPM, lý thuyết thị trường hiệu quả, những nghiên cứu thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 2 (phần 1) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 2 (phần 1) - Phân tích cơ bản. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Tổng quan về phân tích cơ bản, phân tích tác động và cạnh tranh ngành, phân tích doanh nghiệp và xác định giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 2 (phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 2 (phần 2) - Phân tích tài chính. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 2 cách phân tích tài chính, đó là phân tích các tỷ số tài chính: đánh giá các tài khoản khác nhau trong BCTC có mối quan hệ với nhau như thế nào trong việc đo lường hiệu quả hoạt động; và phân tích dòng tiền: đánh giá tính thanh khoản và quản lý các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài trợ.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 5 - Th.S Phạm Hoàng Thạch

Chương 5 - Định giá dòng tiền tự do. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Dòng tiền tự do, FCFF vs. FCFE, mô hình chiết khấu dòng tiền tự do một giai đoạn, tính toán FCFF từ lợi nhuận ròng, các khoản điều chỉnh không bằng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 6 - Th.S Phạm Hoàng Thạch

Chương 6 - Định giá thu nhập thặng dư. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thu nhập thặng dư, ứng dụng thu nhập thặng dư, dự báo thu nhập thặng dư, dịnh giá sử dụng thu nhập thặng dư,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 3 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 3 - Xác định đường biên hiệu quả. Sau khi học xong chương này bạn có thể xác định đường biên hiệu quả trong các trường hợp sau: Được phép bán khống, cho vay và đi vay ở mức lãi suất của tài sản phi rủi ro; được phép bán khống, không thể cho vay và đi vay ở mức lãi suất của tài sản phi rủi ro; bán khống không được phép, cho vay ở mức lãi suất của tài sản phi rủi ro; bán khống không được phép, không thể cho vay và đi vay ở mức lãi suất của tài sản phi rủi ro.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 4 - Các mô hình chỉ số. Nội dung chính trong chương này: Mô hình chỉ số đơn: phân tích phương sai và hiệp phương sai, mở rộng mô hình chỉ số đơn đối với DMĐT, ước lượng bêta, những mô hình chỉ số nhiều nhân tố, xếp hạng chứng khoán (DMĐT), xác định điểm cắt lớp.


Bài tập và bài giải môn Phân tích thị trường chứng khoán

Bài tập và bài giải môn Phân tích thị trường chứng khoán gồm các bài tập và bài giải của môn học này được trình bày theo từng chương của môn học. Đó là các bài tập về dòng tiền, bài tập về trái phiếu, bài tập về cổ tức và cổ phiếu, bài tập về rủi ro và danh mục đầu tư.


Cẩm nang giao dịch ngoại hối (Forex)

Quyển sách cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết trong giao dịch Gold, Forex. Đây là tài liệu tham khảo giúp những ai đang tìm hiểu về Forex, đang kinh doanh Forex có thêm kiến thức đầu tư Forex. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

Nội dung phần 2 Giáo trình Thị trường chứng khoán trình bày thị trường chứng khoán thứ cấp, đầu tư và phân tích chứng khoán qua nội dung chương 4, chương 5 của giáo trình. Đây là giáo trình dành cho đối tượng sinh viên Kinh tế và những ai quan tâm đến vấn đề trên.


Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

Nội dung phần 1 Giáo trình Thị trường chứng khoán nêu bản chất và vai trò của thị trường chứng khoán, hàng hóa và phân loại thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp và giá cả chứng khoán qua nội dung 3 chương đầu giáo trình.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 1 - ThS. Lương Minh Lan

Phần 1 của bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày những nội dung khái quát về thị trường chứng khoán như: Giới thiệu về thị trường chứng khoán, phân loại chứng khoán, chức năng của thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 2 - ThS. Lương Minh Lan

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phần 2 giới thiệu về thị trường sơ cấp. Nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Giới thiệu về thị trường chứng khoán sơ cấp, phương thức phát hành, phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hoá,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 3 - ThS. Lương Minh Lan

Phần 3 giới thiệu về thị trường thứ cấp và Sở giao dịch chứng khoán. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán, hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, quy định điều kiện niêm yết tại 2 sàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 4 - ThS. Lương Minh Lan

Phần 4 trang bị cho người học những hiểu biết về các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chương này trình bày 6 kỹ xảo giao dịch chủ yếu và dễ nhận thấy như: Bán cổ phần giá sàn tạo tâm lý hoảng loạn, mua cổ phần giá trần tạo tâm lý hưng phấn, bán chặn giá trên, mua chặn giá dưới, "rải đinh" che giá mua thật, "rải đinh" che giá bán thật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 7 - ThS. Lương Minh Lan

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phần 7 giới thiệu các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị trường. Chương này gồm có một số nội dung chính như: Sự cần thiết của Công ty chứng khoán, vai trò và chức năng của Công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán, mô hình hoạt động công ty chứng khoán, cơ cấu tổ chức,...và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Phần 5 - ThS. Lương Minh Lan

Phần 5 cung cấp cho người học những kiến thức về định giá trái phiếu và cổ phiếu. Các nội dung cụ thể được lần lược trình bày trong chương này gồm có: Định giá trái phiếu không kỳ hạn, định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi, định giá trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi định kỳ, định giá trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm, mô hình chiết khấu cổ tức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ELLIOTT WAVE
  • 29/07/2010
  • 39.160
  • 498

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu