Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Đầu tư Chứng khoán (4.901)

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hình thức đầu tư, các công cụ đầu tư gián tiếp, đặc điểm của sản phẩm đầu tư gián tiếp, quyết định đầu tư vai trò phân tích, dự báo trong đầu tư chứng khoán, quy trình đầu tư chứng khoán.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phan tích kỹ thuật là gì, những giả định cơ sở của PTKT, hai xu thế giá chính của Dow, các dạng biểu đồ thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về tài sản thực và tài sản tài chính, sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu tư, phân tích giá trị đồng tiền theo thời gian.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 2 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp kiến thức giúp người học có thể hiểu được định nghĩa và biết cách đo lường lợi nhuận và rủi ro, biết cách xác định lợi nhuận và rủi ro của một loại chứng khoán hay tài sản, lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư, tìm hiểu ứng dụngcủa mô hình CAPM.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" giúp người học hiểu đặc điểm của cổ phiếu và cổ tức, xem xét sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường, tìm hiểu thị trường cổ phiếu, mở rộng việc định giá theo dòng tiền FCFF, FCFE,... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 3 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích và đầu tư trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trái phiếu, mệnh giá, tỷ lệ lãi suất coupon – Lãi suất cuống phiếu, thanh toán tiền lãi định kỳ, thời gian đáo hạn và tỷ lệ lợi suất đáo hạn.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về phân tích cơ bản, phân tích tác động và cạnh tranh ngành, phân tích doanh nghiệp & xác định giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Bài viết Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam tìm hiểu về độ bất ổn của thị trường chứng khoán thông qua đo lường độ bất ổn có điều kiện của chỉ số chứng khoán.


Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam trình bày về kết quả tái cấu trúc công ty chứng khoán; một số tồn tại trong quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán; giải pháp thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và năng lực hoạt động của CTCK.


Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam là nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán.


Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Mời các bạn tham khảo bài viết Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về vai trò của TTCK VN trong ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TTCK.


Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay giúp các bạn hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số trên TTCK Mỹ, khả năng phát triển quỹ đầu tư chỉ số ở VN trong giai đoạn hiện nay.


Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm những nội dung về xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng đường biên hiệu quả và lựa chọ danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.


Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán ở Việt Nam

Sau đây là bài viết Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán ở Việt Nam; bài viết làm rõ về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán; thực trạng quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán; giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán.


Mô hình chứng khoán hóa cho thị trường tài chính Việt Nam

Bài viết Mô hình chứng khoán hóa cho thị trường tài chính Việt Nam tập trung làm rõ mô hình chứng khoán hóa các khoản cho vay có thế chấp bất động sản, việc áp dụng công cụ chứng khoán hóa tại thị trường Mỹ, lợi ích và bài học khi áp dụng ở thị trường VN.


Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trên cả 2 sàn HOSE và HNX).


Mô hình hoạt động nào cho công ty chứng khoán Việt Nam sau tái cơ cấu?

Bài viết Mô hình hoạt động nào cho công ty chứng khoán Việt Nam sau tái cơ cấu? giới thiệu tới các bạn một số mô hình hoạt độn cho công ty chứng khoán được ứng dụng trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A

Bài viết M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A tập trung làm rõ hoạt động của các công ty chứng khoán VN, vấn đề xử lý nợ - nhu cầu M&A, tư vấn M&A, thực trạng nghiệp vụ tư vấn M&A của các CTCK VN, khuyến nghị giải pháp.


Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu mối liên hệ giữa khối lượng giao dịch bất thường và lợi nhuận bất thường (không xem xét đến các thông tin trên thị trường).


Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty chứng khoán Việt Nam

Bài viết Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty chứng khoán Việt Nam sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về lý thuyết phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích biến động dòng lưu chuyển tiền tệ, phân tích đánh giá khả năng tạo tiền và một số nội dung khác.


Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam xem xét mối quan hệ giữa độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng ở cả mức độ danh mục lẫn ở mức độ công ty riêng lẻ trong giai đoạn 2010 - 2013.


Cơ cấu sở hữu và cổ tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Cơ cấu sở hữu và cổ tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.


Thị trường trái phiếu chính phủ tại Việt Nam sau 5 năm chính thức triển khai thực hiện

Bài viết Thị trường trái phiếu chính phủ tại Việt Nam sau 5 năm chính thức triển khai thực hiện nêu lên thực trạng thị trường trái phiếu chính phủ giai đoạn 2010 - 2014; một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.


Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 2 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 2: Chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Công ty cổ phần và CTTNHH, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán có thể chuyển đổi, các chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 5 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 5: Giao dịch chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống giao dịch chứng khoán, các giao dịch đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 1 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, những vấn đề chung của thị trường chứng khoán. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 4 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 4: Công ty chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm CTCK, vai trò của CTCK, các nguyên tắc hoạt động của CTCK, mô hình và tổ chức của CTCK, điều kiện và thủ tục thành lập CTCK, các nghiệp vụ chính của CTCK. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kháiniệm SGDCK, các hìnhthức sở hữu SGDCK, chức năng SGDCK, tổchức và hoạt động của SGDCK, thành viên của SGDCK,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại Việt Nam

Bài viết Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại Việt Nam được thực hiện nhằm tìm bằng chứng cho việc định dưới giá trong ngắn hạn và những nhân tố giải thích cho mức độ ổn định dưới giá trên mẫu các cuộc IPO tại VN.


Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Bài viết Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam tìm hiểu mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; từ đó đề xuất về hàm ý tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
  • 01/12/2010
  • 44.628
  • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nhà tạo lập thị trường
  • 13/07/2010
  • 92.250
  • 844
BIG MONEY LITTLE EFFORT
  • 12/07/2010
  • 98.438
  • 865

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu