Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Đầu tư Chứng khoán (4.908)

Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam

Bài viết Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam tập trung nghiên cứu những tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu; từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp giúp các nhà đầu tư quyết định đúng đắn và đạt hiệu suất vốn cao.


Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam trình bày về thị trường chứng khoán TQ và quá trình hội nhập; thị trường chứng khoán VN - quá trình, cơ hội và thách thức trong hội nhập.


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bùi Nguyên Hoàn

Bài giảng Thị trường chứng khoán do Bùi Nguyên Hoàn biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về công ty cổ phần, phân loại công ty cổ phần, công ty đại chúng, chứng khoán, phiếu cổ đông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty,... Mời các bạn tham khảo.


Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011

Hành vi chạy theo tâm lý bầy đàn thường làm giảm tính hiệu quả của thị trường, và trong nhiều trường hợp dẫn đến những phản ứng quá mức. Bài viết Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011 sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.


Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam giới thiệu mô hình năng lực cạnh tranh; mô hình và phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa nghiên cứu; kết luận. Bài viết phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực chứng khoán.


Một số hạn chế và giải pháp cho sự phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Bài viết Một số hạn chế và giải pháp cho sự phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam thực hiện công tác phân tích và tổng hợp các yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện hình thành thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam.


Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt

Bài viết Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt xem xét các yếu tố tác động đến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2012.


Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hình thức đầu tư, các công cụ đầu tư gián tiếp, đặc điểm của sản phẩm đầu tư gián tiếp, quyết định đầu tư vai trò phân tích, dự báo trong đầu tư chứng khoán, quy trình đầu tư chứng khoán.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phan tích kỹ thuật là gì, những giả định cơ sở của PTKT, hai xu thế giá chính của Dow, các dạng biểu đồ thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về tài sản thực và tài sản tài chính, sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu tư, phân tích giá trị đồng tiền theo thời gian.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 2 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp kiến thức giúp người học có thể hiểu được định nghĩa và biết cách đo lường lợi nhuận và rủi ro, biết cách xác định lợi nhuận và rủi ro của một loại chứng khoán hay tài sản, lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư, tìm hiểu ứng dụngcủa mô hình CAPM.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" giúp người học hiểu đặc điểm của cổ phiếu và cổ tức, xem xét sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường, tìm hiểu thị trường cổ phiếu, mở rộng việc định giá theo dòng tiền FCFF, FCFE,... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 3 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích và đầu tư trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trái phiếu, mệnh giá, tỷ lệ lãi suất coupon – Lãi suất cuống phiếu, thanh toán tiền lãi định kỳ, thời gian đáo hạn và tỷ lệ lợi suất đáo hạn.


Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về phân tích cơ bản, phân tích tác động và cạnh tranh ngành, phân tích doanh nghiệp & xác định giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Bài viết Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam tìm hiểu về độ bất ổn của thị trường chứng khoán thông qua đo lường độ bất ổn có điều kiện của chỉ số chứng khoán.


Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam trình bày về kết quả tái cấu trúc công ty chứng khoán; một số tồn tại trong quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán; giải pháp thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và năng lực hoạt động của CTCK.


Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam là nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán.


Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Mời các bạn tham khảo bài viết Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về vai trò của TTCK VN trong ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TTCK.


Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay giúp các bạn hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số trên TTCK Mỹ, khả năng phát triển quỹ đầu tư chỉ số ở VN trong giai đoạn hiện nay.


Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm những nội dung về xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng đường biên hiệu quả và lựa chọ danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.


Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán ở Việt Nam

Sau đây là bài viết Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán ở Việt Nam; bài viết làm rõ về quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán; thực trạng quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán; giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán.


Mô hình chứng khoán hóa cho thị trường tài chính Việt Nam

Bài viết Mô hình chứng khoán hóa cho thị trường tài chính Việt Nam tập trung làm rõ mô hình chứng khoán hóa các khoản cho vay có thế chấp bất động sản, việc áp dụng công cụ chứng khoán hóa tại thị trường Mỹ, lợi ích và bài học khi áp dụng ở thị trường VN.


Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trên cả 2 sàn HOSE và HNX).


Mô hình hoạt động nào cho công ty chứng khoán Việt Nam sau tái cơ cấu?

Bài viết Mô hình hoạt động nào cho công ty chứng khoán Việt Nam sau tái cơ cấu? giới thiệu tới các bạn một số mô hình hoạt độn cho công ty chứng khoán được ứng dụng trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A

Bài viết M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A tập trung làm rõ hoạt động của các công ty chứng khoán VN, vấn đề xử lý nợ - nhu cầu M&A, tư vấn M&A, thực trạng nghiệp vụ tư vấn M&A của các CTCK VN, khuyến nghị giải pháp.


Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu mối liên hệ giữa khối lượng giao dịch bất thường và lợi nhuận bất thường (không xem xét đến các thông tin trên thị trường).


Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty chứng khoán Việt Nam

Bài viết Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty chứng khoán Việt Nam sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về lý thuyết phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích biến động dòng lưu chuyển tiền tệ, phân tích đánh giá khả năng tạo tiền và một số nội dung khác.


Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam xem xét mối quan hệ giữa độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng ở cả mức độ danh mục lẫn ở mức độ công ty riêng lẻ trong giai đoạn 2010 - 2013.


Cơ cấu sở hữu và cổ tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Cơ cấu sở hữu và cổ tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.


Thị trường trái phiếu chính phủ tại Việt Nam sau 5 năm chính thức triển khai thực hiện

Bài viết Thị trường trái phiếu chính phủ tại Việt Nam sau 5 năm chính thức triển khai thực hiện nêu lên thực trạng thị trường trái phiếu chính phủ giai đoạn 2010 - 2014; một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu