Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Đầu tư Chứng khoán (4.901)

Đề cương chi tiết môn Thị trường chứng khoán

Đề cương chi tiết môn Thị trường chứng khoán giới thiệu 29 câu hỏi cơ bản về thị trường chứng khoán và câu trả lời, Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài thuyết trình môn Thị trường chứng khoán: Repo chứng khoán

Bài thuyết trình môn "Thị trường chứng khoán: Repo chứng khoán" trình bày các nội dung: Lý thuyết repo chứng khoán, thực trạng repo chứng khoán ở Việt Nam, giải pháp cho repo chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường trái phiếu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu, đặc trưng của trái phiếu, các loại trái phiếu, lợi tức và rủi ro của trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng giá trái phiếu, định giá trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Chức năng của công ty chứng khoán, vai trò của công ty chứng khoán, mô hình hoạt động của công ty chứng khoán, cơ cấu tổ chức của cty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thị trường chứng khoán - Phân loại thị trường chứng khoán; các chủ thể tham gia trường chứng khoán tập trung; nguyên tắc, chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán; những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Thị trường cổ phiếu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm thị trường cổ phiếu, cổ phiếu thường (Common stock), cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock),... và các nội dung khác.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4 trình bày về thị trường công cụ phái sinh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, các hợp đồng quyền lựa chọn hay các quyền chọn (Options), các hợp đồng tương lai (Future contracts), hợp đồng kỳ hạn (Forward), nghiệp vụ hoán đổi (Swaps), chứng quyền (Warrants),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường sơ cấp và phát hành chứng khoán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phương thức phát hành, bảo lãnh phát hành, phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần, phát hành trái phiếu chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 7: Thị trường OTC. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường OTC, tổ chức hoạt động của thị trường OTC, so sánh thị trường OTC với những thị trường chứng khoán khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 6: Thị trường thứ cấp – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt. Mời tham khảo.


Ebook Bond markets, analysis, and strategies (9th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Bond markets, analysis, and strategies" has contents: Interest-Rate models, analysis of bonds with embedded options; analysis of residential mortgage–backed securities; analysis of convertible bonds; analysis of convertible bonds, credit risk modeling,...and other contents.


Ebook Bond markets, analysis, and strategies (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Bond markets, analysis, and strategies" has contents: Introduction, pricing of bonds, measuring yield, bond price volatility, factors affecting bond yields and the term structure of interest rates, treasury and federal agency securities, corporate debt instruments, municipal securities, international bonds,...and other contents.


Ebook Stock valuation - An essential guide to wall street's most popular valuation models: Part 2

(BQ) Part 2 book "Stock valuation - An essential guide to wall street's most popular valuation models" has contents: Capital structure and the cost of capital, forecasting, valuing employee stock options, the discounted cash flow model.


Kiểm định các nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích tác động của các biến số kinh tế vĩ mô bao gồm cung tiền (MS), lãi suất cho vay (ITR), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ giá hối đoái (EXR) và giá trị sản lượng công nghiệp (IP) đến thị trường chứng khoán Việt Nam (VNINDEX) trong giai đoạn 2001 đến 2013.


Bàn về khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thông qua việc bàn về khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán để thấy rằng đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán được pháp luật chứng khoán đặt ra những quy định về điều kiện bảo lãnh là nghiêm khắc hơn so với các loại bảo lãnh khác ở dân sự hoặc thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo vấn đề này.


Bài giảng môn Phân tích đầu tư chứng khoán

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán có cấu trúc gồm 5 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan đầu tư chứng khoán, phân tích và định giá trái phiếu, phân tích và định giá cổ phiếu, lý thuyết xây dựng danh mục đầu tư, mô hình cân bằng trên thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán xuyên biên giới và bài học đối với khu vực ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Các xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán xuyên biên giới và bài học đối với khu vực ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI tập trung làm rõ bối cảnh hội nhập xuyên biên giới của thị trường chứng khoán, xu hướng cơ bản của hội nhập xuyên biên giới giữa các thị trường chứng khoán.


Tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX

Bài viết Tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX phân tích tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX trong giai đoạn năm 2008 đến năm 2010.


Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Malaysia - Bài học cho Việt Nam

Bài viết Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Malaysia - Bài học cho Việt Nam nêu lên hoàn cảnh ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Kuala Lumper, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Malaysia và một số nội dung khác.


Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam?

Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam? đưa ra một số lập luận để chứng minh "chứng khoán hóa chưa phải là một chìa khóa trong xử lý nợ xấu ở VN vào thời điểm này.


Chứng khoán hóa nợ xấu - Một công cụ xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại

Bài viết Chứng khoán hóa nợ xấu - Một công cụ xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chứng khoán hóa nợ xấu; vai trò của công cụ chứng khoán hóa nợ xấu; các điều kiện thực hiện chứng khoán hóa nợ xấu và một số nội dung khác.


Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ - Nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc

Bài viết Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ - Nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc giới thiệu tới các bạn về quá trình phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tại Hàn Quốc; từ đó, rút ra một số hàm ý chính sách cho vấn đề này.


Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam là nhằm phân tích định lượng về mối quan hệ giữa phát triển TTCK đến tăng trưởng GDP, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách để phát triển TTCK.


Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam

Bài viết Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam tập trung nghiên cứu những tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu; từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp giúp các nhà đầu tư quyết định đúng đắn và đạt hiệu suất vốn cao.


Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam trình bày về thị trường chứng khoán TQ và quá trình hội nhập; thị trường chứng khoán VN - quá trình, cơ hội và thách thức trong hội nhập.


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bùi Nguyên Hoàn

Bài giảng Thị trường chứng khoán do Bùi Nguyên Hoàn biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về công ty cổ phần, phân loại công ty cổ phần, công ty đại chúng, chứng khoán, phiếu cổ đông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty,... Mời các bạn tham khảo.


Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011

Hành vi chạy theo tâm lý bầy đàn thường làm giảm tính hiệu quả của thị trường, và trong nhiều trường hợp dẫn đến những phản ứng quá mức. Bài viết Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011 sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.


Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam giới thiệu mô hình năng lực cạnh tranh; mô hình và phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa nghiên cứu; kết luận. Bài viết phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực chứng khoán.


Một số hạn chế và giải pháp cho sự phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Bài viết Một số hạn chế và giải pháp cho sự phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam thực hiện công tác phân tích và tổng hợp các yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện hình thành thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam.


Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt

Bài viết Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt xem xét các yếu tố tác động đến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2012.


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
  • 01/12/2010
  • 44.628
  • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán phái sinh là gì?
  • 30/10/2009
  • 55.021
  • 361

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu