Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Đầu tư Chứng khoán (4.908)

Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày bảo vệ nhà đầu tư luôn được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, công bằng và bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam

Bài viết Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam đánh giá lại các nghiên cứu chất lượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, mở ra định hướng về nghiên cứu chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán thế giới năm 2017

Bài viết Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán thế giới năm 2017 trình bày thị trường chứng khoán thế giới bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm. Giá dầu thế giới biến động thường xuyên, cộng với gói nới lỏng định lượng tại Trung Quốc được triển khai đã trở thành lực cản lớn của thị trường chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian để đánh giá tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị và khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường và chỉ số giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến 10/2016.


Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 130 công ty trong giai đoạn 2008-2013.


Bài giảng Định giá cổ phiếu

Bài giảng "Định giá cổ phiếu" có nội dung trình bày về khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán: Lý thuyết danh mục, CAPM và các mô hình khác - Lê Văn Lâm

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết doanh mục hiện đại, mô hình định giá giá tài sản vốn (Capital assets pricing model) – Treynor, Sharp, Litner), mô hình một nhân tố & các mô hình khác, lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức về lãi suất, giá trị của dòng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro quá khứ, lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích tài chính của công ty, phân tích kỹ thuật, định giá công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích vĩ mô, mô hình PEST, phân tích kinh tế (Mô hình nhân tố), phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình five forces, mô hình diamond). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu" trình bày các khái niệm về trái phiếu, giá trị của trái phiếu, lãi suất của trái phiếu, thời gian hoàn trả trung bình, độ cong giá – lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Định giá cổ phiếu (Phần II)- Lê Văn Lâm

Bài giảng Định giá cổ phiếu (Phần II) cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phương pháp chiết khấu FCFE, FCFE và DDM, giới thiệu phương pháp chiết khấu FCFF, FCFE và FCFF, mô hình định giá tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần B)

Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần B) trình bày tiếp theo của phần A về các biểu đồ liên kết với phần A nội dung ý nghĩa chỉ số phân tích kỹ thuât. Mời các bạn cùng tham khảo!


Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần A)

Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần A) diễn giải các định nghĩa về chứng khoán, trình bày các kỹ thuật phân tích các thông số từ cơ bản đến phức tạp. Để nắm sâu hơn mời các bạn cùng tham khảo bài viết!


Đề cương bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Đề cương bài giảng Thị trường chứng khoán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán,...


Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của "Bài giảng Thị trường chứng khoán" được trình bày như sau: Những vẫn đề cơ bản về Thị trường chứng khoán, chứng khoán, hoạt động giao dịch trên Thị trường chứng khoán, hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán, đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán, quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán,...


Đề cương bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Thị trường chứng khoán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán,...


Một số câu hỏi về thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nội dung của tài liệu trình bày về chứng khoán phái sinh, định nghĩa về chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai, mua và bán hợp đồng tương lai, mẫu hợp đồng và ký quỹ, vị thế và quy định về giới hạn vị thế, thanh toán hợp đồng tương lai, giao dịch hợp đồng tương lai, lợi thế và rủi ro của việc tham gia vào hợp đồng tương lai.


Kinh nghiệm phát triển nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản

Nội dung của tài liệu trình bày về nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, một số kinh nghiệm về phát triển quỹ hưu trí và phát triển hệ thống quỹ đầu tư của thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.


Bài giảng Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

Nội dung của bài giảng "Tổng quan về thị trường chứng khoán" trình bày về cấu trúc của thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán và điều kiện phát triển thị trường chứng khoán.


Những lợi ích và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi hợp nhất các sở giao dịch chứng khoán

Nội dung của tài liệu trình bày về thị trường chứng khoán Việt Nam, những lợi ích của việc hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán, một số thách thức khi hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán và một số ý kiến đề xuất đối với cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán Việt Nam.


Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung của bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán" trình bày tổng quan về đầu tư chứng khoán, các mô hình và lý thuyết ứng dụng đầu tư trong chứng khoán, phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết thị trường hiệu quả và phân tích kỹ thuật.


Tác động của các nhân tố vĩ mô đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nội dung của bài viết trình bày tác động của các nhân tố vĩ mô như chính sách thuế, lạm phát, lãi suất và điều kiện thị trường vốn đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Ebook Luật của Warren Buffett - Phần 2

Cuốn ebook "Luật của Warren Buffett" truyền tải những bức thư gửi thành viên góp vốn và những kiến thức uyên thâm bên trong nó, bao gồm những nguyên tắc nền tảng như chiến lược đa dạng hóa khác người của ông, sự tán dương gần tới ngưỡng tôn thờ mà ông dành cho lãi kép, và quá trình ra quyết định thận trọng, đi ngược với lối tư duy thông thường của ông.


Ebook Luật của Warren Buffett - Phần 1

Cuốn ebook "Luật của Warren Buffett" truyền tải những bức thư gửi thành viên góp vốn và những kiến thức uyên thâm bên trong nó, bao gồm những nguyên tắc nền tảng như chiến lược đa dạng hóa khác người của ông, sự tán dương gần tới ngưỡng tôn thờ mà ông dành cho lãi kép, và quá trình ra quyết định thận trọng, đi ngược với lối tư duy thông thường của ông.


Ebook Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros - Phần 1

Nội dung của ebook "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros" trình bày về những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến thành công trong đầu tư.


Ebook Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros - Phần 2

Nội dung của ebook "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros" trình bày về các nhà đầu tư bậc thầy và các cách thức biến thói quen của các nhà đầu tư bậc thầy thành thói quen của chính bạn.


Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett - Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Sách lược đầu tư của Warren Buffett" trình bày về việc tuân thủ các giá trị đầu tư, nắm giữ dài hạn cổ phiếu có chất lượng, chiến lược điều hành của Buffett, Buffett dạy cho bạn cách đọc báo cáo tài chính và năm dự án đầu tư kinh điển của Buffett.


Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Sách lược đầu tư của Warren Buffett" trình bày về câu chuyện thần thoại Omaha, chia sẻ những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett, chiến lược đầu tư tập trung của Buffett.


Ebook: Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái - Phần 2

Nội dung phần 1 của ebook "Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái" phân tích những điều quyết định thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư: tiếp nhận ảnh hưởng của phái nữ, duy trì kết quả liên tục, nhất quán, coi trọng con người và các mối quan hệ, hãy hỏi các bậc thầy, hành động công bằng và có đạo đức, 101 nguyên tắc đầu tư cho người mới bắt đầu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

DEBT SECURITIES
  • 04/12/2012
  • 98.781
  • 867
Các công cụ phái sinh
  • 29/04/2010
  • 83.944
  • 174

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu