Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Cơ khí - Chế tạo máy (37.793)

Design analysis for a special serial-parallel manipulator

This paper presents a design of serial - parallel manipulator for transferring heavy billets for a hot extrusion forging process. To increase the structural rigidity and restrict the endeffector of the robot moving in direction parallel with the ground surface, parallel links were added in between serial links of the manipulator.


Penetration rate prediction for percussive drilling with rotary in very hard rock

This paper is the following part of our project to predict the penetration rate for percussive drilling with rotary in very hard rock. As results in [1] have been shown that the rate of penetration was strong influent by Brazilian tensile strength and it was exist the correlation between the rate of penetration and the rock properties.


Bài giảng Mechanism - Lắp ráp tạo chuyển động

Nội dung bài giảng "Mechanism - Lắp ráp tạo chuyển động" phân tích kiểu lắp ghép Mechanism cho phép chi tiết lăp vào bị hạn chế 5 bậc tự do và chi tiết lắp vào có thể tạo chuyển động xoay quanh một trục. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Cơ học lý thuyết

"Ebook Cơ học lý thuyết" có nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1 - Động học, chương 2 - Động lực học và chương 3 - Cơ học giải tích. Mời các bạn tham khảo!


Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Hà Nội

Giáo trình được biên soạn dành cho ngành khai thác và sữa chữa các thiệt bị cơ khí, chủ yếu là gia công cắt gọn kim loại và sữa chữa máy công cụ. Với các ngành hoặc chuyên nghành khác khi sử dụng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ngành học.


Giáo trình Cơ số tự động học

"Giáo trình Cơ số tự động học" có nội dung chính gồm 3 chương: Chương I - Nhập môn cơ động học; chương II - Hàm chuyển và sơ đồ khối của hệ thống; chương III - Đồ hình truyền tín hiệu; chương IV - Trạng thái của hệ thống và chương V - Mô hình hóa các hệ thống vật lý.


Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến quá trình tạo phoi khi tiện thép 9crsi qua tôi

Bài báo giới thiệu một giải pháp công nghệ nhằm cải thiện điều kiện cắt khi tiện cứng, nâng cao hiệu quả của quá trình gia công với công nghệ bôi trơn tối thiểu (Minium Quantity Lubricant – MQL); đồng thời, đưa ra những kết luận về độ biến dạng của kim loại và quá trình tạo phoi khi gia công tiện cứng thép 9CrSi qua tôi có áp dụng công nghệ bôi trơn tối thiểu.


Nghiên cứu một số giải pháp tẩy trắng ván mỏng

Tẩy trắng ván mỏng là một trong những công đoạn xử lý quan trọng trước khi dán phủ lên bề mặt ván nhân tạo hoặc dùng để sản xuất ván mỏng tổ hợp. Với mục đích tìm và kiểm tra một số phương pháp tẩy trắng, tôi tiến hành nghiên cứu hai giải pháp tẩy trắng trên ván bóc từ gỗ Bồ Đề có chiều dày 1.5 (mm) là: H2O2 35% pha với CH3COOH tỉ lệ 1:1 và H2O2 35% pha với NH4OH 28% tỉ lệ 1:1. Kết quả thu được: Màu sắc ván mỏng sau khi tẩy trắng trở nên trắng và đồng đều. Các vết nấm, mốc, nhựa bám,… gần như không còn.


Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều rộng thanh cơ sở đến chất lượng của ván ghép khối làm mặt cầu thang từ gỗ keo lai

Chiều rộng thanh cơ sở là một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm ván ghép khối. Để đánh giá được sự ảnh hưởng đó như thế nào, đề tài tiến hành thực hiện tạo ra sản phẩm ván ghép khối phục vụ sản xuất cầu thang với 4 thông số chiều rộng thanh cơ sở khác nhau (13,5; 18; 22,5; 27mm). Từ đó tiến hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng ván ứng với từng cấu trúc cụ thể. Kết quả cho thấy chỉ có tính chất độ bền uốn tĩnh (MOR) và tính chất mô đun đàn hồi (MOE) chịu sự ảnh hưởng của chiều rộng thanh cơ sở. Kết quả đó chứng minh rằng với chiều rộng thanh cơ sở là 13,5mm cho chất lượng ván tốt nhất. Kết quả nghiên cứu là tài liệu khoa học cơ sở quan trọng cho các cơ sở sản xuất loại ván này.


Giáo trình Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô

"Giáo trình Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô" do Nguyễn Khắc Trai biên soạn dược NXB Giao thông Vận tải ấn hành. Cuốn sách được viết với mục đích giúp cho công nhân và cán bộ kỹ thuật trong ngành, các đối tượng khai thác sử dụng sửa chữa ô tô có thể tổng hợp và phân tích, từ đó chọn phương án cụ thể cho công việc hằng ngày, giúp cho các trường đào tạo công nhân, trung cấp kỹ thuật sinh viên chuyên ngành có thể học tập đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu thực tiễn của công tác khai thác ô tô hiện nay và trong tương lai.


Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp

Đại số gia tử được đề xuất và phát triển từ những năm 1990, tuy nhiên các ứng dụng của nó chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc ứng dụng đại số gia tử trong lĩnh vực điều khiển đã đạt được một số thành công và hiệu quả khi áp dụng vào một số mô hình đơn giản. Với hy vọng rằng, đại số gia tử sẽ là một lý thuyết mới để thiết kế bộ điều khiển trong các hệ thống tự động nói chung.


Đánh giá hiệu quả sửa lỗi của mã xoắn đột lỗ

Nội dung bài báo này tập trung vào đánh giá chất lượng của mã xoắn khi sử dụng kỹ thuật đột lỗ thông qua sự so sánh tỷ lệ lỗi bit giữa các tỷ lệ mã với cùng một mã gốc bằng việc sử dụng các mẫu đột với các mô hình kênh truyền dẫn khác nhau. Kết quả so sánh cho thấy, với cùng một tỷ lệ mã hóa và cùng một mã gốc, nhưng với các mẫu đột khác nhau cho ta chất lượng giải mã khác nhau, độ lợi mã hóa của các mẫu đột tốt lên tới 0,5 dB.


Bài giảng Chương 1: Tổng quan về công nghệ đúc áp lực

Bài giảng "Chương 1: Tổng quan về công nghệ đúc áp lực" có nội dung trình bày về công nghệ đúc áp lực, khuôn đúc áp lực, vật liệu đúc, thiết bị đúc. Tài liệu này trình bày khái quát về công nghệ đúc áp lực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Application of multi-criteria decision making methods for selection of micro-EDM process parameters

This work determines optimum process parameters such as pulse on time, peak current, gap voltage and flushing pressure, which influence the micro-electro discharge machining (EDM) process during machining of Ti-6Al-4V using combined methods of response surface methodology (RSM) and fuzzy-technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS).


Multi-attribute decision making for green electrical discharge machining

This paper aims to develop a combination of Taguchi and fuzzy TOPSIS methods to solve multi-response parameter optimization problems in green manufacturing. Electrical Discharge Machining (EDM), a commonly used non-traditional manufacturing process was considered in this study.


Tối ưu hóa nhấp nhô bề mặt thép làm khuôn sau gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột Titan

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu nhấp nhô bề mặt của thép làm khuôn sau gia công thô và gia công tinh bằng PMEDM sử dụng bột titan. Ảnh hưởng của nồng độ bột titan trộn trong dung dịch điện môi đến nhấp nhô bề mặt (Ra) được khảo sát trong gia công thô, đồng thời phương trình hồi quy mô tả mối quan hệ này và giá trị Ra tối ưu (Ratoiuu) cũng được xác lập.


Ma sát và mòn của màng cacbon giống kim cương phủ bằng phương pháp phún xạ với các thế điện khác nhau trên đế

Bài báo trình bày các kết quả về ma sát và mòn của màng cacbon giống kim cương phủ trên các đĩa thép bằng phương pháp phún xạ magnetron ở các thế điện khác nhau trên đế. Mô hình thử ma sát là mô hình “bi trượt trên đĩa”.


Evaluate the geological structure, petroleum potential by interpretation the 2D seismic data of Phu Quoc basina

So far, the understanding of Pre-Tertiary formations in the Phu Quoc basin is eliminated due to lack of drilling and the absence of outcrops except on Phu Quoc Island and some other isles. By analogue with stratigraphic information from surrounding areas, seismic horizons may be correlated with known-age strata. Strata of pre-Cambrian and Early Paleozoic ages have not been discovered yet in SW Viet Nam but by analogue may consist of metamorphosed rocks such as chloritized phylite, sericite schist, and quartzite sandwiched with ultra basic rocks.


Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid

Trong bài này trình bày phương pháp điều khiển trượt bám SMC (Sliding Mode Control) để điều khiển các bộ nghịch lưu kết nối song song trong một microgrid hoạt động độc lập, bộ điều khiển này có thể cải thiện được đặc tính bền vững của hệ thống điều khiển và giảm sai số xác lập. Tính ổn định của hệ thống vòng kín được xác định theo tiêu chuẩn Lyapunov. Cấu trúc của bộ điều khiển bao gồm vòng điều khiển SMC bên trong và vòng điều khiển Droop control ở bên ngoài.


Xác định phân bố độ rỗng và độ thấm của thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ theo tài liệu mẫu lõi và địa vật lý giếng khoan

Trong công trình này chúng tôi tập trung vào đánh giá phân bố rỗng thấm cùa khối trung tâm và khối phía bắc. Qua kết quả nghiên cứu thể hiện tính bất đồng nhất về rỗng thấm của đá móng tuy nhiên quy luật chung vẫn không thay đổi, khu vực phía bắc mỏ giá trị độ rỗng thấm có thay đổi so với các nghiên cứu trước.


Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm

Trong nấu luyện nhôm và hợp kim nhôm , nhôm lỏng phản ứng tức thì với O2, CO, CO2, cũng như phản ứng với nước hấp phụ, nước trong màng hydroxyt trên bề mặt liệu và với hơi nước trong môi trường khí lò tạo oxyt nhôm và hydro làm tăng hàm lượng tạp chất Al2O3 và hydro trong kim loại, thường lượng hydro này vượt quá giới hạn hòa tan của hydro trong nhôm rắn rất nhiều nên khi đông đặc hydro sẽ tiết ra tại biên giới hạt và nhất là ở cùng kết tinh sau cùng tạo bọt khí hydro.


Nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ Việt Nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều V- Stitcher

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ Việt Nam cho đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều V- Stitcher. Nghiên cứu được thực hiện trên 67 sinh viên nữ có số đo vòng ngực 80±0.5cm. Kết quả nghiên cứu đã chia ra được 7 nhóm cơ thể từ mẫu đo từ việc phân tích thành phần chính, phân tích cụm theo nhân tố, phân tích biệt số và kiểm định ANOVA trên phần mềm SPSS.


Thủy tinh kim loại: Phương pháp chế tạo và tiềm năng ứng dụng

Bài viết Thủy tinh kim loại: Phương pháp chế tạo và tiềm năng ứng dụng trình bày về một loại vật liệu hứa hẹn rất nhiều ứng dụng trong tương lai-thủy tinh kim loại. Sức bền của loại vật liệu này lớn gấp mười lần pô-li-me và giới hạn đàn hồi cao gấp hai lần các vật liệu kim loại thông thường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite dựa trên hỗn hợp hai dẫn xuất imidazole và khả năng tương tác của vật liệu với CO2

Bài viết Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite dựa trên hỗn hợp hai dẫn xuất imidazole và khả năng tương tác của vật liệu với CO2 trình bày vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite-HL1 (ZIF-HL1) được tạo thành từ phản ứng nhiệt dung môi của kẽm nitrate với hỗn hợp hai linker imidazole, 2-methylimidazole và 5-benzimidazole, trong dung môi N,N-dimethylformamide,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thiết kế bộ nhận dạng và điều khiển thông minh lò nhiệt

Bài viết Thiết kế bộ nhận dạng và điều khiển thông minh lò nhiệt trình bày nghiên cứu cấu trúc của mạng nơ-ron RBF, áp dụng để nhận dạng và điều khiển đối tượng. Đối tượng được chọn là mô hình hệ bồn khuấy, có tính phi tuyến ở một số thời điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Cơ học lý thuyết - Trịnh Anh Ngọc

Giáo trình Cơ học lý thuyết - Trịnh Anh Ngọc trình bày nội dung môn học qua 3 chương trong giáo trình về động học, động lực học, cơ học giải tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ học lý thuyết - PGS. TS. Trương Tích Thiện

Bài giảng Cơ học lý thuyết trình bày cơ sở của tĩnh học (các định nghĩa của tĩnh học, các tiên đề tĩnh học, monment của lực, liên kết và phản lực liên kết) ; Thu gọn hệ lực và điều kiện cân bằng của hệ lực; động lực học chất điểm; động lực học hệ, cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng hình dạng buồng cháy đến công suất và phát thải của động cơ Diesel Vikyno RV125-2

Bài viết trình bày nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng buồng cháy đến công suất và khí thải trên động cơ diesel phun trực tiếp, buồng cháy thống nhất VIKYNO RV125-2 bằng phần mềm mô phỏng KIVA-3V.


Thiết kế công cụ hỗ trợ sản xuất tinh gọn trong ngành gỗ theo phương pháp tiếp cận CDIO

Bài viết này trình bày nghiên cứu theo phương pháp tiếp cận này, CDIO, thiết kế công cụ hỗ trợ cải tiến sản xuất cho công ty hoạt động trong ngành gỗ, đó là “sản phẩm bàn xoay hỗ trợ lựa vật tư”.


Mô phỏng nâng cao tính năng làm việc cho động cơ diesel 1 xi-lanh bằng thiết kế cải tiến họng nạp

Bài viết này trình bày nghiên cứu cải tiến họng nạp cho động cơ diesel 1 xi-lanh RV165-2 nhằm tăng hiệu suất nạp và nâng cao tính năng làm việc thông qua mô hình hóa và mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng AVL BOOST.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

INDUSTRIAL VENTILATION Episode 3
  • 21/10/2011
  • 56.665
  • 881
Automotive Technology P1
  • 26/11/2010
  • 40.202
  • 634

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu