Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Chứng chỉ quốc tế (1.087)

CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Appendixes

trong mô hình. Các lớp cao hơn yêu cầu dịch vụ từ các lớp thấp hơn, và lớp dưới cung cấp các dịch vụ lớp cao hơn. B. cùng lớp tương tác xảy ra trên nhiều máy tính. Các chức năng được định nghĩa bởi lớp đó thường cần phải được thực hiện bằng nhiều máy tính, ví dụ, người gửi thiết lập một số thứ tự cho một phân đoạn, và người nhận nhận được thừa nhận của phân khúc đó. Một lớp duy nhất xác định quá trình đó, nhưng việc thực hiện các lớp trên nhiều thiết...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 0

Xin chúc mừng!Nếu bạn đang đọc này Giới thiệu, bạn đã có thể đã quyết định để đi cho chứng chỉ Cisco của bạn. Nếu bạn muốn thành công như là một người kỹ thuật trong mạng công nghiệp, bạn cần phải biết Cisco. Cisco có một thị phần ridiculously cao thị trường, hơn 80% bộ định tuyến và chuyển đổi trong một số thị trường. trong nhiều khu vực địa lý và các thị trường trên thế giới, mạng bằng Cisco. Nếu bạn muốn được thực hiện nghiêm túc như là một kỹ sư mạng, Cisco chứng nhận có ý nghĩa. Trong lịch sử, nhập...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 1

Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này xảy ra được trên bất kỳ của các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để kết nối mạng, chương giới...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 4

Fundamentals of WANs Trong chương trước, bạn đã học biết thêm chi tiết về Ethernet LAN thực hiện các chức năng được xác định bởi hai lớp thấp nhất OSI. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng diện rộng (WAN) tiêu chuẩn và các giao thức cũng thực hiện OSI Layer 1 (lớp vật lý) và lớp 2 (lớp liên kết dữ liệu). Các chi tiết lớp vật lý của OSI được bảo hiểm, cùng với ba phổ biến dữ liệu giao thức lớp liên kết WAN: Cấp cao Data Link Control (HDLC), Point-to-Point Protocol (PPP), và...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 6

Fundamentals of TCP/IP Transport, Applications, and Security Các kỳ thi CCNA tập trung chủ yếu vào một cuộc kiểm tra sâu hơn và rộng hơn về các chủ đề trong Chương 3 (mạng LAN), Chương 4 (WAN), và Chương 5 (định tuyến). Chương này giải thích những điều cơ bản của một chủ đề nhận được sự chú ý ít hơn vào các kỳ thi: TCP / IP vận chuyển lớp, giao thức TCP / IP lớp ứng dụng, và TCP / IP an ninh mạng. Mặc dù cả ba chủ đề được bảo hiểm về kỳ thi CCNA...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 15

Troubleshooting IP Routing Chương này có hai mục tiêu chính.Đầu tiên, chương này bao gồm một số chủ đề không được đề cập ở những nơi khác trong cuốn sách này, cụ thể là một số lệnh xử lý sự cố trên cả hai máy chủ và bộ định tuyến. Thứ hai, chương này đánh giá các khái niệm cốt lõi của địa chỉ và định tuyến, nhưng với một tập trung vào làm thế nào để tiếp cận vấn đề mới để phân tích và hiểu làm thế nào để khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề....


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 17

WAN Configuration Chương này xem xét các chi tiết cấu hình để làm thế nào để cấu hình một vài trong số các loại mạng diện rộng (WAN) bao gồm trong chương 4, "nguyên tắc cơ bản của mạng WAN," và Chương 16, Phần đầu tiên của chương này xem xét "Khái niệm WAN. cho thuê dòng cấu hình bằng cách sử dụng cả cấp cao kiểm soát liên kết dữ liệu (HDLC) và Point-to-Point Protocol (PPP). Phần thứ hai của chương này cho thấy làm thế nào để cấu hình các Layer 3 tính năng cần thiết cho...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 5

Fundamentals of IP Addressing and Routing OSI vật lý lớp (Layer 1) định nghĩa như thế nào để truyền tải các bit trên một loại mạng vật lý. OSI lớp liên kết dữ liệu (Layer 2) xác định khung, địa chỉ, phát hiện lỗi, và các quy tắc khi sử dụng các phương tiện vật lý. Mặc dù họ là quan trọng, hai lớp này không xác định làm thế nào để cung cấp dữ liệu giữa các thiết bị tồn tại xa nhau, với nhiều mạng vật lý khác nhau ngồi giữa hai máy tính. Chương này giải...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 9

Ethernet Switch Configuration Chương 3, "Nguyên tắc cơ bản của mạng LAN," và Chương 7 ", Ethernet LAN Chuyển đổi khái niệm", đã giải thích khái niệm phổ biến nhất của Ethernet LAN. Những chương giải thích tại sao Ethernet cáp và làm việc chuyển mạch, bao gồm các khái niệm như thế nào thiết bị chuyển mạch về phía trước khung Ethernet dựa trên khung điểm đến địa chỉ MAC. Cisco chuyển mạch LAN thực hiện các chức năng cốt lõi của họ mà không cần cấu hình bất kỳ. Bạn có thể mua một switch Cisco, cắm...


Hướng dẫn cài đặt cấu hình router Cisco

Trong bài này chúng tôi cung cấp cho các bạn một tài liệu mang tính chất tra cứu và tham khảo về việc cấu hình router cisco.1. Giới thiệu có một vài phương pháp có thể cấu hình các router của Cisco.


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 2 Operating Cisco Devices - Chapter 8

Operating Cisco LAN Switches LAN chuyển đổi doanh thu của Cisco đã vượt qua doanh thu bộ định tuyến về thời gian mà các chứng chỉ CCNA được công bố lần đầu tiên vào năm 1998, vì vậy có rất ít nghi ngờ về tầm quan trọng của thiết bị chuyển mạch LAN với Cisco. Ngoài ra, phần lớn các thiết bị người dùng cuối kết nối với mạng bằng cách kết nối đến một switch LAN. Vì vậy, nó không có gì ngạc nhiên khi các kỳ thi CCNA cấp giấy chứng nhận bao gồm chuyển đổi các...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 3 LAN Switching - Chapter 10

Virtual LANs and Trunking Thật khó để là một triển mạng lưới ngày hôm nay và không làm việc với các mạng LAN ảo (VLAN) và VLAN trunking. Hầu hết các mạng LAN khuôn viên sử dụng VLAN, và gần như tất cả các mạng LAN khuôn viên trường với nhiều hơn một chuyển đổi sử dụng trunking. Trong ngắn hạn, bạn phải biết các chủ đề này. VLAN cho phép một bộ chuyển mạch để tách các cổng vật lý khác nhau thành các nhóm khác nhau để lưu lượng truy cập từ các thiết bị trong một...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 3 LAN Switching - Chapter 11

LAN Cabling, Standards, and Topologies Chương này hoàn thành các câu đố Ethernet cho cuốn sách này, liên quan đến các yêu cầu của kỳ thi INTRO. Ethernet được bao phủ trong một số chương khác của cuốn sách này - cụ thể, Chương 3, "Data Link Layer nguyên tắc cơ bản: Ethernet LAN, Chương 9," Cisco LAN Switching Khái niệm cơ bản ", và Chương 10, chủ đề trong" mạng LAN ảo và Trunking. "những chương đã đặt nền móng của một kiến thức tương đối rộng của Ethernet. Tuy nhiên, để giữ cho những chương chảy và...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 4 TCP/IP

IP Addressing and Subnetting Trong Chương 5, "nguyên tắc cơ bản của IP, bạn đã học về các khái niệm cơ bản và thuật ngữ liên quan đến địa chỉ IP. Những khái niệm này đã được giới thiệu trong cuốn sách bởi vì sự hiểu biết của bạn về khái niệm mạng cơ bản phụ thuộc vào kiến thức cơ sở của địa chỉ IP. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm và toán học cho phép bạn phân tích địa chỉ IP và các mạng con. Địa chỉ IP là chủ đề lớn...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 4 TCP/IP - Chapter 14

Introduction to Dynamic Routing Protocols Bưu điện Hoa Kỳ tuyến đường một số lượng lớn của các chữ cái và các gói mỗi ngày. Để làm như vậy, các máy phân loại bưu chính chạy nhanh, phân loại rất nhiều các chữ cái. Sau đó các chữ cái được đặt trong các thùng chứa chính xác và lên xe tải chính xác hoặc máy bay để đạt đến đích cuối cùng. Tuy nhiên, nếu không có một chương trình máy phân loại thư để biết được nơi thư cho mỗi mã bưu điện phải được gửi, hệ thống...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 1

Introduction to Computer Networking Concepts Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này sẽ xảy ra là một trong các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 6

Fundamentals of TCP and UDP Transmission Control Protocol (TCP) và User Datagram Protocol (UDP) là hai phổ biến nhất TCP / IP vận tải giao thức lớp. Những giao thức TCP / IP xác định một loạt các chức năng được coi là lớp vận chuyển OSI, hoặc lớp 4, các tính năng. Một số chức năng liên quan đến những thứ bạn nhìn thấy mỗi ngày ví dụ, khi bạn mở trình duyệt web trên máy tính của bạn, làm thế nào để máy tính của bạn biết trình duyệt để đưa trang web tiếp theo? Khi một...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 2

The TCP/IP and OSI Networking Models Mô hình kết nối mạng hạn, hoặc kiến ​​trúc mạng đề cập đến một mô tả có tổ chức của tất cả các chức năng cần thiết cho thông tin liên lạc hữu ích để xảy ra. Giao thức cá nhân và chi tiết kỹ thuật phần cứng sau đó được sử dụng để thực hiện các chức năng được mô tả trong mô hình mạng. Khi nhiều máy tính và các thiết bị mạng khác thực hiện những giao thức này, lần lượt thực hiện các chức năng được mô tả bởi...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 5

Fundamentals of IP Mô hình OSI chỉ định các chức năng của địa chỉ con đường lựa chọn và hợp lý để lớp OSI mạng (lớp 3). Con đường lựa chọn bao gồm các quá trình học tập tất cả các con đường, tuyến đường, trong một mạng và sau đó chuyển tiếp gói tin dựa trên những con đường, tuyến đường. Thông thường các điều khoản lựa chọn con đường và định tuyến được dùng lẫn lộn. Trong hầu hết các tài liệu của Cisco và trong cuốn sách này, định tuyến là một thuật ngữ phổ biến...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 6 Final Preparation - Chapter 16

Final Preparation Vì vậy, bạn đã thực hiện nó thông qua hầu hết các cuốn sách, và bạn có thể hoặc dự kiến ​​kỳ thi INTRO hoặc kỳ thi CCNA, hoặc ít nhất là nghĩ về khi bạn muốn cố gắng để có nó. Chúc mừng cho việc này đến nay! Bạn sẽ sớm hoàn thành bước đầu tiên của bạn đối với xây dựng sơ yếu lý lịch nghề nghiệp mạng của bạn. Chương này cung cấp một số lời khuyên về việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của bạn. Nó cũng cung cấp một kịch...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Chapter 0

Cấp giấy chứng nhận CCNA của Cisco chứng minh rằng bạn có một nền tảng vững chắc trong quan trọng nhất các thành phần của sản phẩm Cisco dòng cụ thể là, thiết bị định tuyến và chuyển mạch. Nó cũng chứng minh rằng bạn có một kiến thức rộng về các giao thức và công nghệ mạng. CCNA là không dễ dàng cấp giấy chứng nhận để có được, nhưng nó cũng có giá trị nỗ lực. Trong một nền kinh tế đang bùng nổ, CCNA là lần đầu tiên bước tiến tới việc nhận được một mức lương cao hơn so với...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 2 Operating Cisco Devices - Chapter 7

Operating Cisco Routers Để cấu hình một router Cisco để định tuyến các gói tin TCP / IP, bạn cần phải cung cấp cho mỗi giao diện trên các bộ định tuyến địa chỉ IP và subnet mask. Bạn cũng thường cấu hình một giao thức định tuyến năng động, phát hiện ra các tuyến đường trong một mạng. Đó là thường tất cả các cấu hình là cần thiết để làm cho một gói tin định tuyến Cisco IP tuyến đường. Tuy nhiên, Cisco bao gồm nhiều chi tiết của hoạt động bộ định tuyến về các kỳ...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 3 LAN Switching - Chapter 9

Cisco LAN Switching Basics Switch Cisco có thể thực hiện các chức năng chi tiết trong chương này mà không cần cấu hình bất kỳ. Bạn có thể mua một số thiết bị chuyển mạch, bật sức mạnh, và cáp điện các thiết bị công trình chuyển đổi, và tất cả mọi thứ! Vì vậy, nếu các kỳ thi CCNA INTRO muốn kiểm tra bạn về những điều duy nhất bạn phải làm gì để chuyển đổi một để có được nó làm việc, bạn sẽ thậm chí không cần chương này. Tất nhiên, Cisco muốn bạn biết làm...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 4 TCP/IP - Chapter 12

Basic Router Configuration and Operation Để cấu hình một router Cisco để định tuyến các gói tin TCP / IP, bạn thường cấu hình một địa chỉ IP và subnet mask trên mỗi giao diện. Bạn cũng thường cấu hình một giao thức định tuyến năng động, phát hiện ra các tuyến đường trong một mạng. Đó là tất cả các cấu hình là cần thiết để làm cho một gói tin định tuyến Cisco IP tuyến đường. Trong chương này, bạn sẽ đọc về các lệnh cơ bản để cấu hình địa chỉ IP và định tuyến IP...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 4

Fundamentals of WANs Trong chương trước, bạn đã học được biết thêm chi tiết về OSI lớp 1 và 2, và làm thế nào Ethernet LAN thực hiện các chức năng được xác định bởi hai lớp thấp nhất OSI. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng diện rộng (WAN) tiêu chuẩn và các giao thức cũng thực hiện OSI lớp 1 và 2. Các chi tiết lớp vật lý của OSI được bảo hiểm, cùng với hai phổ biến dữ liệu giao thức lớp WAN liên kết, liên kết dữ liệu điều khiển cấp cao (HDLC)...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 5 Wide-Area Networking - Chapter 15

Remote Access Technologies Trước đó trong cuốn sách này, bạn đã học về Ethernet LAN, WAN điểm-to-point liên kết, và Frame Relay. Tất cả các công nghệ này có thể được sử dụng để kết nối một trang web của công ty Internet. Tuy nhiên, không ai trong số các tùy chọn này là chi phí-hiệu quả để kết nối người sử dụng nhà tiêu biểu dựa trên Internet. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về một số công nghệ khác nhau được sử dụng để truy cập Internet từ nhà. Một số các công nghệ này tương...


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 7 PENDIX

Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes and Q&A Sections


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 3

Data Link Layer Fundamentals: Ethernet LANs Như bạn đã học trong chương trước, OSI Layers 1 và bản đồ 2 chặt chẽ với các lớp giao diện mạng TCP / IP. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các chức năng của hai lớp thấp nhất trong mô hình tham chiếu OSI, với phạm vi bảo hiểm cụ thể của Ethernet mạng cục bộ (mạng LAN). Giới thiệu về cuốn sách này đề cập rằng các kỳ thi INTRO bao gồm một số chủ đề nhẹ nhàng và bao gồm những người khác đến độ...


Giáo trình hệ tính CCNA - p1

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p1 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA


Giáo trình hệ tính CCNA - p9

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p9 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCN9


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PPC – Chapter 5
 • 05/11/2010
 • 75.751
 • 643
Lab A: Maintaining the MMS Database
 • 03/09/2009
 • 66.989
 • 696
Accessing the WAN – Chapter 8
 • 05/11/2010
 • 22.765
 • 362

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu