Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Chứng chỉ quốc tế (1.087)

CCNA Security Lab Manual - Cisco Networking Academy

The Cisco® Networking Academy® course on CCNA® Security provides a next step for students who want to expand their CCNA-level skill set to prepare for a career in network security. The CCNA Security course also prepares students for the Implementing Cisco IOS® Network Security (IINS) certification exam (640-553), which leads to the CCNA Security certification. The CCNA Security Lab Manual provides you with all 11 labs from the course designed as hands-on practice to master the knowledge and skills needed to prepare for entry-level security specialist careers....


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 1

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 1', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 11

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 11', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 10

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 10', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 3

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 3', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 2

Tài liệu tham khảo và tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm của CCNA 2 bằng tiếng anh , đã có đáp án, câu hỏi lấy trực tiếp từ trang cisco năm 2011


CÂU HỎI ÔN THI FINAL CCNA2

Which of the following are required when adding a network to the OSPF routing process configuration? (Choose three.) In a lab test environment, a router has learned about network 172.16.1.0 through four different dynamic routing processes. Which route will be used to reach this network? A network administrator is analyzing routing update behavior on a network that has both EIGRP and OSPF configured on all routers. Both protocols appear in the output of show ip protocols. However, only EIGRP internal routes appear in the routing tables. Which statement correctly explains the scenario?...


CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide - Sixth Edition

Tham khảo sách 'ccna: cisco certified network associate study guide - sixth edition', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Exchange 2007 - Máy làm Domain Controller

Máy làm Domain Controller Raise Doman Functional Level Install IIS, có ASP.Net (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7. a. Install Net Framework 2.0. b. Install MMC 3.0. c. Install MS PowerShell 3.0. d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0. 5. Install Exchange Server 2007.


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs

Database environments are constantly growing. There is definitely not a shortage of data, and many companies need their systems to be constantly up and available. For various reasons, companies may have different database platforms that they use for storing the data. This means that DBAs need the skills to support mixed environments.


Hướng dẫn sử dụng Exchange

B1: Khởi động máy chọn Windows XP B2: Tại màn hình Wellcome nhấn Ctrl + Alt + Delete 2 lần → Logon Administrator B3: Thay đổi giao diện Màn hình và Menu Start → Click nút phải chuột trên trên Start chọn Properties


Giáo trình hệ tính CCNA 4

Tham khảo sách 'giáo trình hệ tính ccna 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu về hệ tính CCNA 2

Cuốn sách “Giáo trình hệ tính CCNA 2” được biện soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng của Cisco. Lần xuất bản thứ nhất đã được bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Đây là chương trình học có tính thực tế cao. Trong bối cảnh công nghệ phát triển liên tục nên giáo trình cần được cập nhật để bám sát thực tiễn. Đó chính là lý do chúng tôi giới thiệuđến bạn cuốn giáo trình mới trong lần xuất bản này....


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide

Welcome to the world of Cisco Certified Network Associate (CCNA) Wireless! As technology continues to evolve, wireless technologies are finding their way to the forefront. This clearly indicates the progression from a fixed wired type of connectivity to a more fluid, mobile workforce that can work when, where, and how they want. Regardless of your background, one of the primary goals of the new CCNA Wireless certification is to introduce you to the Cisco Unified Wireless Network (CUWN).


CompTIA A+ Complete Study Guide

Welcome to the CompTIA A+ Complete Study Guide. This is the fourth edition of our bestselling study guide for the A+ certification sponsored by CompTIA (Computing Technology Industry Association). This book was written at an intermediate technical level; we assume that you already know how to use a personal computer and its basic peripherals, such as modems and printers, but we also recognize that you may be learning how to service some of that computer equipment for the first time. The exams cover basic computer service topics as well as some more advanced issues, and they cover some topics that anyone already working as a technician, whether with computers or not, should be familiar...


ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION FACULTY CISCO NETWORKING ACADEMY

Tài liệu tham khảo bài giảng mạng cisco dành cho sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông bằng tiếng anh.


Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học

3/ Trong thư mục DIENANH, tạo tập tin HOI.TXT có nội dung trả lời câu hỏi sau: Cho biết thao tác thay đổi màu chữ cho một đọan văn bản trong ứng dụng của Microsoft Word. 4/ Trong thư mục SANKHAU, tạo tập tin TIMKIEM.TXT có nội dung trả lời câu hỏi sau: Cho biết thao tác tìm kiếm 1 tập tin trên hệ điều hành Windows. 5/ Tạo tập tin GHEP.TXT trong thư mục DAODIEN có nội dung là nội dung của 2 tập tin HOI.TXT (được tạo ở câu 3) và TIMKIEM.TXT (được tạo ở...


Giáo trình hệ tính CCNA 2

Tham khảo sách 'giáo trình hệ tính ccna 2', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tin học văn phòng: Làm việc với bảng tính

Mở tập tin đã có trên đĩa - Chọn lệnh File - Open/ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O/ hoặc ấn nút Open thanh công cụ Standard. ® Xuất hiện hộp thoại: + Mục Look in: Chọn thư mục chứa tập tin muốn mở. Nội dung của thư mục được chọn sẽ xuất hiện trong danh sách bên dưới. Nhấp đôi chuột vào tập tin muốn mở.


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 10

Ethernet Switch Troubleshooting Chương này có hai mục tiêu chính. Đầu tiên, nó bao gồm các Ethernet theo định hướng chủ đề còn lại cho cuốn sách này - cụ thể, một số các lệnh và các khái niệm có liên quan để xác minh rằng một chuyển mạch Ethernet LAN hoạt động. Nếu mạng không hoạt động, chương này cho thấy các công cụ bạn có thể sử dụng để tìm hiểu lý do tại sao. Ngoài ra, chương này cho thấy một số phương pháp xử lý sự cố và thực tiễn có thể cải thiện kỹ...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 13

Operating Cisco Routers Bộ định tuyến khác nhau từ các thiết bị chuyển mạch về mục đích cốt lõi của họ. Thiết bị chuyển mạch Ethernet khung hình bằng cách so sánh địa chỉ MAC đích của khung bảng địa chỉ MAC của switch, trong khi các bộ định tuyến chuyển tiếp các gói bằng cách so sánh địa chỉ IP đích để bảng định tuyến IP của router. Chuyển mạch Ethernet hiện nay thường chỉ có một hoặc nhiều loại giao diện Ethernet, trong khi các bộ định tuyến có giao diện Ethernet, giao diện WAN nối tiếp,...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 3

Fundamentals of LANs Tiêu chuẩn lớp vật lý và liên kết dữ liệu làm việc với nhau để cho phép máy tính để gửi các bit với nhau trong một loại hình cụ thể của môi trường mạng vật lý. Hệ thống kết nối mở (OSI) vật lý lớp (Layer 1) xác định làm thế nào để gửi các bit trên một phương tiện kết nối mạng vật lý đặc biệt. Lớp liên kết dữ liệu (Layer 2) xác định một số quy tắc về các dữ liệu bạn đã được truyền đi, bao gồm cả địa chỉ xác...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 7

Ethernet LAN Switching Concepts Chương 3, "Nguyên tắc cơ bản của mạng LAN," bao gồm các khái niệm và các thuộc tính vật lý của mạng LAN Ethernet một số tiền hợp lý của chi tiết. Chương này giải thích một loạt các khái niệm Ethernet, bao gồm cả vấn đề cơ bản của UTP cáp, các hoạt động cơ bản và khái niệm đằng sau trung tâm và chuyển mạch, so sánh các loại khác nhau của tiêu chuẩn Ethernet và Ethernet lớp liên kết dữ liệu khái niệm như địa chỉ và khung....


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 16

WAN Concepts Chương 4, "nguyên tắc cơ bản của WAN", giới thiệu hai công nghệ quan trọng ngày hôm nay WAN phổ biến trong các mạng doanh nghiệp: Cho thuê đường dây, sử dụng điều khiển hoặc cấp cao liên kết dữ liệu (HDLC) hoặc điểm-toPoint Protocol (PPP) Frame Relay Phần IV của cuốn sách này bao gồm phần còn lại của chủ đề WAN cụ thể trong cuốn sách này. Đặc biệt, chương này xem xét một phạm vi rộng lớn hơn của công nghệ WAN, bao gồm cả các công nghệ truy cập thường sử dụng Internet. Chương 17, "Cấu...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 2

The TCP/IP and OSI Networking Models Mô hình kết nối mạng hạn, hoặc kiến ​​trúc mạng dùng để chỉ một tập hợp các văn bản tổ chức. Cá nhân, các tài liệu này mô tả một chức năng nhỏ cần thiết cho một mạng. Những tài liệu này có thể định nghĩa một giao thức, mà là một tập hợp các quy tắc hợp lý rằng các thiết bị phải tuân theo để giao tiếp. Các tài liệu khác có thể xác định một số yêu cầu vật chất cho mạng, ví dụ, nó có thể xác định các...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 8

Operating Cisco LAN Switches Thiết bị chuyển mạch LAN có thể là thiết bị kết nối mạng phổ biến nhất được tìm thấy trong các doanh nghiệp ngày nay. Người sử dụng máy tính mới nhất kết thúc bán ngày nay bao gồm một built-in Ethernet NIC của một số loại. Thiết bị chuyển mạch cung cấp một điểm kết nối cho các thiết bị Ethernet để các thiết bị mạng LAN có thể giao tiếp với nhau và với phần còn lại của một mạng doanh nghiệp hoặc với Internet. Thiết bị định tuyến Cisco cũng xảy ra...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 11

Wireless LANs Cho đến nay, cuốn sách này đã dành nhiều sự chú ý (có dây) Ethernet LAN. Mặc dù họ là cực kỳ quan trọng, một phong cách của mạng LAN, mạng LAN không dây (WLAN), điền vào một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp truy cập mạng cho người dùng cuối. Đặc biệt, các mạng WLAN cho phép người dùng để giao tiếp qua mạng mà không yêu cầu bất kỳ loại cáp, cho phép các thiết bị di động trong khi loại bỏ các chi phí và nỗ lực tham gia trong...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 12

IP Addressing and Subnetting Các khái niệm và ứng dụng của địa chỉ IP và subnetting cũng có thể là nhiều nhất chủ đề quan trọng để hiểu cả hai là một kỹ sư mạng chuẩn bị tốt và cho sẵn sàng để làm tốt trên các ICND1, ICND2, và các kỳ thi CCNA. Để thiết kế một mạng mới, các kỹ sư phải có khả năng để bắt đầu với một số phạm vi địa chỉ IP và phá vỡ nó thành các phân khu được gọi là mạng con, lựa chọn đúng kích cỡ của mỗi mạng con để đáp ứng yêu...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 14

Routing Protocol Concepts and Configuration Bưu điện Hoa Kỳ tuyến đường một số lượng lớn của các chữ cái và các gói mỗi ngày. Để làm như vậy, các máy phân loại bưu chính chạy nhanh, phân loại rất nhiều các chữ cái. Sau đó các chữ cái được đặt trong các thùng chứa chính xác và lên xe tải chính xác hoặc máy bay để đạt đến đích cuối cùng. Tuy nhiên, nếu không có một chương trình máy phân loại thư để biết được nơi thư cho mỗi mã bưu điện phải được gửi, hệ thống phân...


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 18

17 chương đầu tiên của cuốn sách này bao gồm các công nghệ, giao thức, lệnh, và các tính năng bạn cần phải hiểu để vượt qua kỳ thi ICND2. Mặc dù các chương này cung cấp các thông tin chi tiết, hầu hết mọi người cần chuẩn bị nhiều hơn chỉ đơn giản là đọc 17 chương đầu tiên. Bài này chi tiết một chương tập hợp các công cụ và kế hoạch nghiên cứu để giúp bạn hoàn thành chuẩn bị của bạn cho các kỳ thi. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi CCNA bằng cách...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The manual Classroom Setup Guide
 • 03/09/2009
 • 24.245
 • 148
Tài liệu MCSA 70-270 p5
 • 27/07/2010
 • 22.059
 • 487

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu