Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Chứng chỉ quốc tế (1.087)

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 10: Social media and its impacts on society

After studying this chapter you will be able to understand: What is social media? The death of control, fewer gatekeepersm, fragmentation, new web landscape, new journalism, how big is social media in the UK? social media impact, social media: differentiating your unique brand, enhance social media with cross links, tips to enhance social media platforms,...


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media. After studying this chapter you will be able to understand: Privacy questions different to ’traditional’ issues, expectations of on-line privacy, privacy in SoMes, user generated content, property (immaterial).


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 32: Risk management (cont’d)

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 32: Risk management (cont’d). After studying this chapter you will be able to understand: Introduction, risk management, risk identification, risk assessment, documenting the results of risk assessment.


Giáo trình CCNA (Học kì I)

Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu của tạp chí Certification Magazine năm 2003 thì CCNA được coi là chứng chỉ tốt nhất trong danh sách 10 chứng chỉ nghề nghiệp hàng đầu thế giới.


Tài liệu CCNA - Phương Vũ

Tài liệu CCNA do Phương Vũ biên soạn với các nội dung: Cấu hình Router cơ bản, Routing - Định Tuyến (Các giao thức phức tạp), Switching - Chuyển mạch, Access-list và các cấu hình liên quan, cấu hình NAT, cấu hình DHCP,... Để nắm vững nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ebook CISSP All-in-One Exam Guide, 6th Edition

Ebook CISSP All-in-One Exam Guide, 6th Edition guide features learning objectives at the beginning of each chapter, exam tips, practice questions, and in-depth explanations. Written by the leading expert in IT security certification and training.


RH300 - RHCE Rapid Track Course

Invite you to consult the document content "RH300 - RHCE Rapid Track Course" below to capture the contents: Essentials, Kernel Services, Filesystem Management, User Administration, Local Security, Advanced Partitioning, System Initialization,...


Advanced Linux Network Administration: Lab work for LPI 202

Invite you to consult the document content "Advanced Linux Network Administration: Lab work for LPI 202" below to capture the contents: Send mail, Web Services, Network Client Management,... With the specialized technology your information, this is a useful reference.


RH133 - Red hat enterprise linux system administration

Invite you to consult the document content "RH133 - Red hat enterprise linux system administration" below to capture the contents: Red hat enterprise linux, Red hat network, Red hat applications, the fedora project,... Invite you to consult.


Advanced Linux Network Administration: Lab work for LPI 202

Send mail, Web Services, Network Client Management, Detailed Objectives, Networking Configuration,... As the main contents of the document "Advanced Linux Network Administration: Lab work for LPI 202". Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.


RH033 - Red Hat Linux Essentials

Linux Ideas and History, Linux Usage Basics, Running Commands and Getting Help, Browsing the Filesystem, Using the bash Shell,... As the main contents of the document "RH033 - Red Hat Linux Essentials". Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.


Advanced Linux System Administration 1: Lab work for LPI 201

The Linux Kernel, System Startup, The Linux Filesystem, Hardware and Software Configuration, File and Service Sharing, System Maintenance, System Automation,... As the main contents of the document "Advanced Linux System Administration 1: Lab work for LPI 201".


RH253 - Red Hat Enterprise Linux Network Services and Security Adminitration

RH253 - Red Hat Enterprise Linux Network Services and Security Administration below to capture the contents: Network Services and Security Administration, System Performance and Security, System Service Access Controls, Network Resource Access Controls, Organizing Networked Systems,...


Tổng hợp các thủ thuật hay cho word

Đối với những bạn mới làm quen với tin học cơ sở và nhất là word thì bài viết dưới đây sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ bạn sử dụng word một cách thành thạo và hiệu quả. Tham khảo bài viết "Tổng hợp các thủ thuật hay cho word" để nắm bắt nội dung chi tiết.


Đề thi Tin học ứng dụng trình độ B (Phần Thực hành)

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi "Tin học ứng dụng trình độ B - Phần Thực hành" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Đề thi Tin học ứng dụng trình độ B (Phần Thực hành)


Giáo trình Lý thuyết tính toán

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Lý thuyết tính toán" giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhập môn lý thuyết tính toán, mô hình các máy Ram, mô hình các máy Turing, luận đề Church,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 1 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 1 - Tổng quan về CSDL Access bao gồm có hai nội dung chính đó là tổng quan ứng dụng cơ sở dữ liệu Access; môi trường làm việc Access. Bài giảng phục vụ cho các bạn quan tâm và muốn bổ sung thêm kiến thức về Tin học văn phòng.


Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm cơ sở; cách tạo bảng; cách sửa đổi cấu trúc bảng; thiết lập quan hệ giữa các bảng; nhập liệu cho bảng; sắp xếp dữ liệu trong bảng; tìm kiếm dữ liệu trong bảng; lọc dữ liệu.


Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 4 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 4 - Truy vấn dữ liệu (Query) nêu lên tổng quan về truy vấn; cách tạo truy vấn lựa chọn dữ liệu bằng SQL; tạo các truy vấn dữ liệu bằng QBE; cách sử dụng tham số trong truy vấn; truy vấn con. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 3 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 3 cung cấp cho các bạn những kiến thức về đối tượng Form, cách tạo màn hình đơn bằng công cụ Wizard, nhập liệu trên màn hình đơn, tạo màn hình Main-Sub bằng công cụ Wizard, nhập liệu trên màn hình Main-Sub.


Đề cương tin học trình độ B

Đến với nội dung "Đề cương tin học trình độ B" để nắm bắt được những nội dung tóm tắt của 8 chương về cơ sở dữ liệu (CSDL),Table - bảng dữ liệu, Query - vấn tin trên CSDL, Form, Report, truyền tham số, Macro. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.  


Giáo trình thực hành mạng Cisco - Bài 2: VLAN, VTP và các bảo mật cơ bản cho thiết bị SWITCH

Tài liệu tham khảo Giáo trình Thực hành mạng Cisco - Bài 2 Vlan, Vtp và các bảo mật cơ bản cho thiết bị Switch giúp các bạn sinh viên thực hành tốt môn mạng máy tính và mạng Cisco.


Bài tập tổng hợp excel từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án - Huỳnh Bá Học)

Tham khảo tài liệu 'bài tập tổng hợp excel từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án - huỳnh bá học)', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin lĩnh vực CCNA – OSI Model Questions

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin lĩnh vực CCNA – OSI Model Questions để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Protocols & Services

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Protocols & Services để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng năm 2012-Trung tâm tin học Tiền Giang

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng năm 2012-Trung tâm tin học Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng tỉnh Tiền Giang

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin CCNA – Access List Questions - Đề 1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin CCNA – Access List Questions - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 2

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Accessing the WAN – Chapter 3
 • 05/11/2010
 • 50.359
 • 540
CCNA Real Question& Answers
 • 08/08/2009
 • 64.524
 • 583
Giáo trình hệ tính CCNA - p7
 • 26/10/2011
 • 57.276
 • 912

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.144
 • 882

Danh mục tài liệu