Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tuyển tập các mẫu chứng nhận

Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ sưu tập cùng danh mục Biểu mẫu

Tuyển tập một số mẫu hợp đồng thông dụng

 • 08/07/2016
 • 33.893
 • 406

Nhằm giúp các bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, soạn thảo một bản hợp đồng đúng quy cách với nội dung và hình thức rõ ràng đáp ứng theo từng tính chất công việc. Mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập "Tuyển tập một số mẫu hợp đồng thông dụng". Bộ sưu tập tập hợp một số mẫu hợp đồng thông dụng và phổ biến nhất hiện nay.


15 mẫu giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền, đơn ủy quyền thông dụng

 • 20/09/2013
 • 41.641
 • 960

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Trên thực tế, giấy ủy quyển rất thông dụng hy vọng những biểu mẫu tổng hợp trong BST này sẽ giúp ích cho bạn.


Một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

 • 19/09/2013
 • 81.075
 • 672

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008. Sau đây là một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân và các tổ chức tham khảo.


Hướng dẫn thu và nộp thuế môn bài

 • 11/04/2013
 • 32.112
 • 688

Thuế môn bài là khoản thuế cô định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính cuả Nhà nước đối với các đơn vị KD.Các DNNN, công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, DN hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không theo Luật ĐTNN tại VN, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,... và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập.


Tuyển tập mẫu hợp đồng thanh lý

 • 05/04/2013
 • 75.959
 • 500

Tài liệu tham khảo và Tuyển tập mẫu hợp đồng thanh lý nhượng trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.


Tổng hợp các biểu mẫu VietGAP

 • 04/04/2013
 • 48.564
 • 167

VietGAP là chữ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tôt. Đó là việc áp dụng các biện pháp sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, đặc biệt là các sản phẩm về rau quả tươi. Trước khi VietGAP ra đời, nước ta đã có rất nhiều chương trình sản xuất nông sản an toàn đối với rau, quả, và cây dùng làm thức uống. Nhiều nơi các quy định đó đã xây dựng thành quy trình phổ biến cho nông dân thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có đơn vị nào có trách nhiệm kiểm tra và chứng nhận kịp thời hoặc có chính sách khuyến khích cho người sản xuất, nên phong trào sản xuất nông sản sạch chưa được phát triển rộng rãi, có nơi bị lụi dần rồi đi vào dĩ vãng.


Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp

 • 04/04/2013
 • 94.095
 • 439

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.


Tuyển tập các mẫu chứng nhận

 • 04/04/2013
 • 44.632
 • 944

Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Một số mẫu đăng ký hành chánh

 • 04/04/2013
 • 71.044
 • 827

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký các lĩnh vực trong hành chính


Tuyển tập các mẫu đăng ký nhập khẩu

 • 04/04/2013
 • 23.736
 • 651

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký nhập khẩu các lĩnh vực trong hành chính


Biểu mẫu các thủ tục đăng ký kiểm tra

 • 04/04/2013
 • 69.505
 • 432

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký kiểm tra các lĩnh vực trong hành chính.


Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc

 • 04/04/2013
 • 22.199
 • 256

Tài liệu tham khảo tuyển tập Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc trong lĩnh vực dịch vụ công bố lưu hành thuốc


Tuyển tập các biểu mẫu về kê khai thuế

 • 10/11/2012
 • 49.062
 • 486

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Ở hầu hết các nước, thuế thu nhập là nguồn thu của chính quyền trung ương.


Những mẫu báo cáo thu chi thông dụng

 • 03/02/2012
 • 85.084
 • 735

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu báo cáo thu chi tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn làm kế toán, và sinh viên chuyên ngành kế toán tham khảo


Tuyển tập các biểu mẫu tài chính

 • 05/09/2011
 • 22.956
 • 112

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu tài chính. Tài liệu bao gồm các biểu mẫu về báo cáo tài chính, quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm, báo cáo dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách năm...


Một số mẫu CV tham khảo

 • 29/07/2011
 • 84.982
 • 826

Một sơ yếu lý lịch, còn có tên thông dụng trong ngôn ngữ phương Tây là résumé, curriculum vitae hay CV, là một văn bản tóm tắt hay liệt kê các kinh nghiệm làm việc và quá trình giáo dục của một cá nhân, thường là một phần quan trọng trong hồ sơ xin việc làm. Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc; nó đóng vai trò cung cấp thông tin quan trọng cho người thuê nhân công và nên được chuẩn bị cẩn thận bởi ứng viên.


Tuyển tập các mẫu tờ khai thuế

 • 18/02/2011
 • 16.274
 • 536

Tài liệu tham khảo mẫu các tờ khai thuế giúp các bạn quản lý và báo cáo thuế dễ dàng và tốt hơn


Các biểu mẫu về thuế thu nhập cá nhân

 • 04/08/2009
 • 35.311
 • 366

Bộ sưu tập thuế thu nhập cá nhân bao gồm các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu khai thuế...


BIỂU MẪU DÀNH CHO VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM

 • 03/08/2009
 • 66.612
 • 758

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, việc tham gia bảo hiểm đối với người lao động đã không còn là việc xa lạ nữa và dưới đây là một số biểu mẫu tham khảo dành cho các bạn khi tham gia đăng ký bảo hiểm.


BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

 • 24/07/2009
 • 90.663
 • 355

Bộ sưu tập biểu mẫu hành chính với những mẫu quyết định, quy định để thực hiện những vụ việc liên quan đến hành chính


TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

 • 22/07/2009
 • 29.115
 • 300

Bộ sưu tập những biểu mẫu của ngành kế toán, gồm những mẫu số sách kế toán bằng Excel, mẫu bảng cân đối kế toán,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kiến Thức Làm Giàu
 • 30/05/2013
 • 73.812
 • 825

Danh mục tài liệu