Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tổng hợp tài liệu về quy hoạch phát triển chăn nuôi

Bộ sưu tập chỉ thị, quyết định, thông tư hướng dẫn về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm theo dự án khuyến nông trung ương. Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Bộ sưu tập cùng danh mục Lĩnh vực khác

Tổng hợp các quy chế quản lý an toàn gen sinh học

 • 17/04/2013
 • 27.278
 • 741

Quy chế quản lý An toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm. hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.


Kiến thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

 • 17/04/2013
 • 13.541
 • 435

Văn bản, quyết định phê duyệt qui hoạch, quản lý, khai thác và phát triển các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.


Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

 • 17/04/2013
 • 40.642
 • 793

Quyết định, chỉ thị, thông tư văn bản về công tác hộ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thủ tướng chính phủ và các ban ngành có liên quan.


Tổng hợp kiến thức công tác văn thư

 • 17/04/2013
 • 79.604
 • 746

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ.


Những lưu ý trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

 • 17/04/2013
 • 86.281
 • 322

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên không trên biển. Qui chế phối hợp tìm kiếm và kế hoạch thực hiện các thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các nước có biển đảo trong công tác cứu nạn trên biển


Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 • 17/04/2013
 • 59.397
 • 929

Quyết định, văn bản kế hoạch triển khai thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng phát triển nông thôn trong thời kỳ đổi mới.


Công tác kiểm tra của tổ chức đảng với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, công chức

 • 17/04/2013
 • 84.231
 • 260

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa


Một số chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 • 17/04/2013
 • 74.517
 • 885

Văn bản hướng dẫn quy chế hoạt động, quản lý và điều hành chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành và các vấn đề liên quan đến chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 thủ tướng chính phủ.


Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

 • 17/04/2013
 • 59.504
 • 186

Chỉ thị về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên.


Tổng hợp tài liệu về quy hoạch phát triển chăn nuôi

 • 17/04/2013
 • 95.623
 • 343

Bộ sưu tập chỉ thị, quyết định, thông tư hướng dẫn về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm theo dự án khuyến nông trung ương. Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi.


Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 17/04/2013
 • 61.544
 • 964

Chỉ thị, pháp lệnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chí đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các quyết định phê duyệt dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản...


Tài liệu về kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 • 17/04/2013
 • 79.805
 • 875

Thông tư, văn bản luật hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Quy chế tổ chức và hoạt động của ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tổng cục trưởng tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bệnh bướu cổ part 6
 • 07/06/2011
 • 16.845
 • 904
Green fields
 • 09/12/2010
 • 22.930
 • 107

Danh mục tài liệu