Tìm kiếm tài liệu miễn phí

16 tài liệu hay về tổng quan quản lý chất lượng ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy tụ kinh nghiệm quốc tế và được nhiều quốc gia áp dụng.

# Tài liệu Views Downloads
1 Giáo trình quản lý chất lượng ISO 35.531 956 Download
2 Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 40.778 694 Download
3 Đề tài: Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 53.591 514 Download
4 Đề tài:"Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" 58.555 403 Download
5 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong xây dựng - PGS. TS. Nguyễn Tiến Cường 64.882 211 Download
6 Quy trình xây dựng ISO 9000 (Phần 4) 33.892 148 Download
7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 40.049 644 Download
8 Tiểu luận "Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam" 18.424 908 Download
9 Hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ vưng ( TCVN ISO 9000 : 2007) 24.996 453 Download
10 ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lí chất lượng 40.838 102 Download
11 Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" 14.156 293 Download
12 Đề án "ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam" 26.637 996 Download
13 Đề án ""ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam" 90.627 619 Download
14 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. 50.218 377 Download

Bộ sưu tập cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

11 Tiêu chuẩn thẩm định giá, định giá tài sản do nhà nước ban hành

 • 01/11/2013
 • 83.408
 • 170

Bộ sưu tập gồm 11 Tiêu chuẩn thẩm định giá, định giá tài sản trong Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 24 / 2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định nội dung về giá trị thị trường của tài sản và vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản.


Quy chuẩn và quy định kỹ thuật điện dành cho dân điện tham khảo

 • 17/10/2013
 • 82.446
 • 186

Bô sưu tập kỹ thuật điện gồm các quy định kỹ thuật điện nông thôn, Các quy phạm trang bị điện, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, ... được ban hành theo các quyết định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. BST sẽ giúp ích cho dân điện khi tìm hiểu về quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia.


16 tài liệu hay về tổng quan quản lý chất lượng ISO 9000

 • 19/09/2013
 • 70.754
 • 842

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy tụ kinh nghiệm quốc tế và được nhiều quốc gia áp dụng.


16 tài liệu hay về Luật doanh nghiệp

 • 17/09/2013
 • 76.052
 • 769

Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp.


Tổng hợp bài giảng tiêu chuẩn môi trường

 • 12/04/2013
 • 33.147
 • 227

"Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường". Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường là một công trình khoa học liên ngành, nó phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý và tiềm lực kinh tế - xã hội có tính đến dự báo phát triển. Cơ cấu của hệ thống tiêu chuẩn môi trường bao gồm các nhóm chính sau:


Hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

 • 12/04/2013
 • 63.277
 • 633

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước nói chung và của TP nói riêng đang tạo nhiều lo lắng cho người dân. Thực chất, nhiều sự kiện như việc tiếp tục sử dụng những hoá chất cấm dùng trong nuôi trồng, chế biến nông thủy sản, thực phẩm, việc sản xuất một số sản phẩm kém chất lượng hoặc do quy trình chế biến hoặc do nhiễm độc từ môi trường, đang gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu v


Hệ thống tiêu chuẩn và quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 • 12/04/2013
 • 70.553
 • 528

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.


Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003

 • 12/04/2013
 • 84.459
 • 991

Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003, các Qui phạm liên quan công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn đóng tàu hiện hành, Qui trình kiểm tra đóng mới, hoán cải hoặc phục hồi tàu biển (QTC09-02), Sổ tay chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiệm vụ chức năng của các đơn vị và các qui định khác liên quan đến công tác quản lý về giám sát kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam (từ sau đây gọi là “qui định hiện hành”).


Bộ quy chuẩn xây dựng Việt Nam

 • 12/04/2013
 • 63.118
 • 382

Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. Đó là các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng và các giải pháp, các tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) được sử dụng để đạt được các yêu cầu đó.


Quy chuẩn xây dựng nhà ở đô thị

 • 12/04/2013
 • 43.075
 • 568

Lô đất xây dựng nhà ở phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu phù hợp với các giải pháp tổ chức không gian. Tại các khu qui hoạch xây dựng mới: khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới 20m, lô đất xây dựng nhà ở gia đình phải 45m2 (có chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng 5m). Khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới 36m2 (có chiều rộng và chiều sâu 4


10 Giáo trình quản lý chất lượng nổi bật

 • 25/02/2013
 • 20.790
 • 968

Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là từ kiểm soát chất lượng tổng hợp-TQC (Total Quality Control) do ông Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng General Electric với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất. TQC được định nghĩa như “một hệ thống có hiệu quả để hợp nhất các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tổ chức sao cho nó có thể sản xuất và thực hiện dịch vụ ở mức kinh tế nhất thoả mãn được người tiêu dùng".


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN nhũ tương nhựa đường a xít

 • 26/11/2012
 • 27.958
 • 955

TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8817-2:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ khử nhũ TCVN 8817-7:2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM

 • 13/10/2012
 • 39.840
 • 798

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của Nhân viên trong một doanh nghiệp lữ hành có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên chuyên trách trong việc sử dụng các hệ thống công nghệ lữ hành của công ty và học tập tại doanh nghiệp để trở thành nhân viên chuyên trách có đủ năng lực trong một đại lý lữ hành và/hoặc hãng lữ hành có sử dụng hệ thống và chương trình vi tính phổ biến quốc tế. Tiêu chuẩn Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành được thiết kế kết hợp hài hoà các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay về công nghệ và hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.


Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam

 • 11/07/2012
 • 12.836
 • 348

Để phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, nghiên cứu và sản xuất Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm ban hành Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam gồm các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực Nông nghiệp đang được áp dụng ở Việt Nam


Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91

 • 21/11/2011
 • 49.165
 • 104

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 " Quy trình xác định độ thẩm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan " được biên soạn bởi Viện khảo sát thiết kế thủy lợi Quốc gia, để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp xây dưng. Nhằm đảm bảo độ an toàn cũng như chất lượng thi công của các công trình xây dựng


Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002

 • 31/10/2011
 • 83.008
 • 133

Tài liệu " Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002 " được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi do Viện khoa học Thủy lợi biên soạn


Các tiêu chuẩn 22 TCN 262 -2000

 • 04/10/2011
 • 14.604
 • 251

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế. . Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ôtô các cấp. Ngoài ra cũng có thể tham khảo áp dụng đối với nền đắp của sân bay trên vùng đất yếu. Bộ sưu tập giúp ta hiểu biết hơn các tiêu chuẩn mỗi lĩnh vực


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông Tư Số: 29/2010/TT-BYT
 • 19/07/2010
 • 93.659
 • 850
Understanding Inheritance
 • 08/08/2010
 • 83.067
 • 773

Danh mục tài liệu