Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Biểu mẫu (8.255)

Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu giúp các bạn dể dàng hoàn thành một bảng đăng ký học tập hiệu quả.


Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được bố cục, nội dung, thành phần tham dự và tiến trình của một cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Curriculum Vitae Nguyen Van Quang

CV for a job you want to write in English but have not experienced and do not know how to write? Come to know how to write a CV TaiLieu.VN to resume. Invite you to consult "Curriculum Vitae Nguyen Van Quang".


Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Phiếu xin xuất vật tư - Trường Đại học Cần Thơ

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Phiếu xin xuất vật tư - Trường Đại học Cần Thơ" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Biểu mẫu Báo cáo kết quả công tác thực tế tại cơ sở

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Báo cáo Kết quả công tác thực tế tại cơ sở" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Biểu mẫu Báo cáo thực tế chuyên môn - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Biểu mẫu Báo cáo thực tế chuyên môn - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Mẫu giáo án chuẩn của Bộ Giáo dục 2016

Mẫu giáo án chuẩn do Bộ Giáo dục ban hành hiện nay, giáo viên dựa vào các mẫu giáo án để soạn giáo án cho hợp lý, phù hợp với tiến trình bài giảng. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Phiếu thông tin ứng viên

Mời các bạn tham khảo biểu mẫu "Phiếu thông tin ứng viên" để biết được những nội dung chính và cách trình bày của một tờ phiếu thông tin ứng viên, với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 1 - Ủy ban MTTQVN xã Cán Cấu

Mời các bạn cùng tham khảo "Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 1 - Ủy ban MTTQVN xã Cán Cấu" dưới đây để nắm bắt được bộ cục, cách trình bày một biên bản hội nghị đúng yêu cầu. Hy vọng mẫu biên bản phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc, hiệu quả.


Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015

Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu "Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Biểu mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mời các bạn cùng tham khảo biễu mẫu "Biểu mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" hàng tháng của các quận, huyện

Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" hàng tháng của các quận, huyện được sử dụng trong các lĩnh vực xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đánh giày, sách báo dạo chèo kéo khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.


Giấy giới thiệu sinh viên thực tập của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Giấy giới thiệu sinh viên thực tập" của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người học dễ dàng sử dụng.


Mẫu văn bản khai mạc đại hội chi bộ

Mẫu "Khai mạc đại hội chi bộ" sau đây giúp các bạn biết được cách trình bày một biên bản khai mạc đại hội chi bộ. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác hành chính văn phòng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm

Tailieu.VN chia sẻ đến các bạn mẫu "Bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm", mẫu đơn này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng để bản tự kiểm điểm đảng viên của mình dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công.


Mẫu văn bản bế mạc đại hội chi bộ

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Bế mạc đại hội chi bộ" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Mẫu văn bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015" dưới đây để nắm bắt được nội dung, cách trình bày biên bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ. Với các bạn hoạt động đảng, đoàn, đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Bảng dự trù, thanh toán

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bảng dự trù, thanh toán" dưới đây. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác kế toán kiểm toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu văn bản nghị quyết đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày một biên bản nghị quyết đại hội chi bộ, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Nghị quyết đại hội lần thứ VII" nhiệm kỳ 2013-2015 dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc.


Mẫu văn bản báo cáo chính trị chi ủy chi bộ 5 khóa 6 trình tại Đại hội đảng viên lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Báo cáo chính trị chi ủy chi bộ 5 khóa 6 trình tại Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 2 phần: Phần thứ nhất kiểm điểm hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 6, phần thứ hai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Báo cáo "Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014" trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có thêm biểu mẫu tham khảo, phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hóa đơn giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3/001" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn, giúp các bạn dễ dàng sử dụng.


Kế hoạch tổ chức Picnic tại Cần Giờ cho sinh viên khoa Thư viện - Văn phòng trường Đại học Sài Gòn

Tham khảo biểu mẫu "Kế hoạch tổ chức Picnic tại Cần Giờ cho sinh viên khoa Thư viện - Văn phòng trường Đại học Sài Gòn" dưới đây để nắm bắt được cách lên kế hoạch cho buổi picnic, hoạt động vui chơi ngoài giờ. Với các bạn đang học tập và hoạt động trong công tác đoàn đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Mẫu bảng hỏi - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được bố cục, nội dung và kết cấu của một bảng hỏi phục vụ quá trình nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu bảng hỏi" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.


Biểu thuế xuất khẩu năm 2016

Biểu thuế xuất khẩu năm 2016 theo danh mục mặt hàng chịu thuế, được ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Biểu mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hợp đồng chuyển nhượng vốn" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn, giúp các bạn dễ dàng sử dụng.


Biên bản tổng kết về việc tự kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Biên bản tổng kết về việc tự kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Trường Mầm non Sao Mai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được kết cấu, nội dung của một bản tổng kết. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu