Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Biểu mẫu (8.289)

Mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016

  • 4,71/5 (555)

Mời các bạn tham khảo mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016 sau đây để biết được cấu trúc, cách thức trình bày và soạn thảo một bản Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016. Với các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Báo cáo số: 18/BC-NT

Báo cáo số: 18/BC-NT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường TH Tân Việt báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học với các nội dung sau: Nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được; những điểm mới trong năm học 2015-2016;...


Báo cáo số: 03/BC-TH

Báo cáo số: 03/BC-TH về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2015 đến tháng 04/2016; thực hiện QĐ số 1261/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND huyện về việc kiểm tra thi đua trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Tiểu học Tân Việt, Trường Tiểu học Tân Việt báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2015 đến tháng 04/2016 của đơn vị;...


Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT dành cho viên chức các đơn vị trường. Phiếu đánh giá gồm có các nội dung chính như: Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức; tự đánh giá, phân loại của viên chức;...


Thông báo số: 17/TB-HVCB

Thông báo số: 17/TB-HVCB về việc chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học năm 2016 với mục đích nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận, mặt trận đoàn thể,…


Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông báo số: 167/TB-ĐTCB

Thông báo số: 167/TB-ĐTCB kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự; căn cứ Quyết định số 84/QĐ-ĐTCB ngày 02/3/2015 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội về việc mở lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự;...


Kế hoạch số: 69/KH-TCT

Kế hoạch số: 69/KH-TCT về việc thi tốt nghiệp và viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 47; căn cứ chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;...


Công văn số: 1063-63/BTG

Công văn số: 1063-63/BTG về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) đến các ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 11: Bản tường trình của NLĐ

Đến với "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 11: Bản tường trình của NLĐ" các bạn sẽ được tìm hiểu về bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình thực hiện một mẫu đơn tường trình.


Bản kiểm điểm

Đây là mẫu kiểm điểm cá nhân mà bạn bạn đọc có thể tham khảo để học hỏi cách viết một bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm nêu rõ thông tin cá nhân, nhiệm vụ, chức vụ và đơn vị công tác, đồng thời người viết bản kiểm điểm trình bày quá trình và nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng như hậu quả của của nó. Cuối cùng người viết tự kiểm tự nhận hình thức kỷ luật cho mình. Mời các bạn tham khảo tài liệu.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị

Xin giới thiệu tới các bạn "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị" của trường ĐH Luật TP.HCM về biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ

Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ của trường ĐH Luật TP.HCM sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cụ thể và chính xác về một một mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật của trường đại học Luật TP.HCM sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin cụ thể nhất để có thể trình bày được một mẫu đơn chính xác nhất. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Kế hoạch số: 86/KH-GDĐT

Kế hoạch số: 86/KH-GDĐT viết và chấm sáng kiến, kinh nghiệm năm học 2014-2015; căn cứ Kế hoạch số 3473/KH-GDĐT-VP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015;...


Báo cáo số: 94/BC-SGDĐT

Báo cáo số: 94/BC-SGDĐT tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các trường PTDTNT huyện năm 2014-2015; thực hiện kế hoạch số 33/KH-SGDĐT ngày 15/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 02 đến ngày 06/02/2015, tại trường PTDTNT huyện Sơn Hòa Sở GDĐT đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các trường PTDTNT huyện, năm 2014-2015;…


Thông báo số: 249/TB-SGDĐT

Thông báo số: 249/TB-SGDĐT kết quả vòng 1 hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ II năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và tổ chức Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ II năm 2015-2016;...


Kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2010-2011

Kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2010-2011 tập trung vào các vấn đề chính về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2009-2010; kế hoạch công tác năm học 2010-2011;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông báo số: 162 /SGDĐT-GDTrH

Thông báo số: 162 /SGDĐT-GDTrH về việc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT toàn tỉnh lần thứ VII; thông báo đề cập đến các vấn đề chính như chương trình dạy trong tuần thi; hình thức thi; lịch làm việc (dự kiến);...


Kế hoạch số: 166/KH-CĐ

Kế hoạch số: 166/KH-CĐ về việc phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong các lĩnh vực, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào, góp phần tháo gỡ khắc phục những khó khăn trong lao động, công tác,…


Kế hoạch số: 03/KH-ĐH

Kế hoạch số: 03/KH-ĐH về việc đánh giá công tác tháng 02/2016 và triển khai kế hoạch tháng 03/2016) đi sâu trình bày các vấn đề chính về chuyên môn; hoạt động ngoài giờ; kế toán, thư viện, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số: 19/KH-TCYDMK

Kế hoạch số: 19/KH-TCYDMK phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012; căn cứ chỉ thị số 3398/2011/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục Chuyên nghiệp (GDCN);...


Kế hoạch số: 345/PGD&ĐT-GDTH

Kế hoạch số: 345/PGD&ĐT-GDTH về việc hướng dẫn tổ chức hội thi GVDG chuyên đề Thanh lịch, văn minh cấp Tiểu học năm học 2015-2016 với mục đích nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục nếp sống Thanh lịch, văn minh của mỗi nhà trường, của địa phương, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;...


Thông báo số: 549/TB-PGD

Thông báo số: 549/TB-PGD về kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 về việc triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị; nhận xét về sáng kiến kinh nghiệm; kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm;...


Kế hoạch số: 14/KH-GD&ĐT

Kế hoạch số: 14/KH-GD&ĐT về hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2014-2015; căn cứ thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;...


Thông báo số 55/TB-THHL

"Thông báo số 55/TB-THHL" của trường TH Hoàng Liệt về việc thực hiện công văn số 190A/CV-PGD&ĐT ngày 10/6/2014 v/v triển khai cuộc thi viết thư cho chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương của PGD quận Hoàng Mai. Mời các bạn tham khảo.


Công bố số 44/CBLN-XD-TC

Công bố số 44/CBLN-XD-TC của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc điều chỉnh giá gốc thép các loại tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Công bố số 326/CBLN-XD-TC

Công bố số 326/CBLN-XD-TC của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 7 tháng 3 năm 2016 về việc điều chỉnh giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 3 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kế hoạch số: 27/KH-THCS P.CVL

Kế hoạch số: 27/KH-THCS P.CVL về kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu - kém; căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 của ngành giáo dục; căn cứ vào biên chế năm học của Bộ giáo dục và đào tạo; căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2010-2011 của Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo quận ÔMôn;...


Biểu mẫu Biên bản bù trừ công nợ

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Biên bản bù trừ công nợ" của Công ty TNHH MTV Cơ khí Lam Giang dưới đây để nắm bắt được bố cục, nội dung và cách trình bày một biên bản bù trừ công nợ. Hy vọng tài liệu này giúp ích cho công việc của bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bảng thanh toán tiền lương 2
  • 02/02/2010
  • 36.616
  • 504

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu