Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi 阮英雨 (14)

Lecture Computing for management - Chapter 7

Lecture 7 - Database systems. After studying this chapter you will be able to understand: Information, how data is converted into information, knowledge, data sources, direct, indirect, data quality matters, GIGO, MS word practical session.


Lecture Modern buffet presentation - Chapter 6: Soups, salads, and vegetables

After studying this chapter you will be able to understand: Identify uses for different soup, salad, and vegetable recipes on a buffet; adjust the recipes as necessary when scale them up or down for different events; use the information provided in chapters 1 through 4 to develop buffet menus using the recipes in the chapter.


Lecture Human ecology - Chapter 14: Soil resources

Lecture Human ecology - Chapter 14: Soil resources. The contents of this chapter include all of the following: The soil system, soil properties and major soil types, environmental problems related to soil, soil conservation and regeneration.


Lecture Multinational financial management - Topic 15: Global capital budgeting and country risk

Lecture Multinational financial management - Topic 15: Global capital budgeting and country risk. In this chapter, students will be able to understand value foreign investments using sovereign risk premiums, foreign proxies, cashflow adjustments and exchange rate forecasts.


Bài giảng Tâm lý học quản lý: Đặc điểm tâm lý hoạt động quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Đặc điểm tâm lý hoạt động quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: đặc điểm tâm lý hoạt động quản lý; các chức năng quản lý, những vấn đề tâm lý của quá trình thực hiện các chức năng quản lý; vai trò của người quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ: Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung về văn hóa chính trị và văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, luận án chỉ ra những giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, nêu lên ý nghĩa và một số định hướng xây dựng văn hóa chính trị của Người cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ văn hóa Ấn Độ - Đông Nam Á mười thế kỷ đầu công nguyên

Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ văn hóa Ấn Độ - Đông Nam Á mười thế kỷ đầu công nguyên. Luận văn trình bày về những con đường lan tỏa của văn hóa Ấn Độ xuống Đông Nam Á, sự hiện diện của văn hóa Ấn Độ ở khu vực Đông Nam Á mười thế kỷ đầu công nguyên, những dấu ấn của một thời kỳ Hindu hóa trong nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-E13:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-E13:2014 quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các dạng vật liệu dệt đối với tác động của axit, khi được sử dụng dưới các điều kiện khắc nghiệt của quá trình tạo nỉ trong môi trường axit.


Bài giảng Bài 3: Hấp thu các chất ở ruột non và chức năng gan

Trình bày được sự hấp thu các chất dinh dưỡng ở ruột non; trình bày được sự điều hòa quá trình hấp thu ở ruột non; trình bày được các chức năng chính của gan là mục tiêu mà "Bài giảng Bài 3: Hấp thu các chất ở ruột non và chức năng gan" hướng đến trình bày.


Lecture Molecular biology (Fifth Edition): Chapter 4 - Robert F. Weaver

Chapter 4 review the fundamentals of gene structure and function, we are ready to start a more detailed study of molecular biology. The main focus of chapter will be the experiments that molecular biologists have performed to elucidate the structure and function of genes.


Giáo trình Cơ học đất cho đất không bão hòa (Tập 2): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Cơ học đất cho đất không bão hòa (Tập 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về độ bền chống cắt, xác định thông số độ bền chống cắt, cân bằng dẻo và cân bằng giới hạn, lý thuyết biến thiên thể tích. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Tế bào học: Phần 2 - PGS.TS Thái Duy Ninh

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tế bào học", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Tế bào nhân chuẩn, sự phân chia tế bào, phương pháp nghiên cứu tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 2 - Ngô Thị Cúc

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Hình thái - Giải phẫu học thực vật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 4 - Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bao gồm: Các khái niệm chung, các hình thức sinh sản của thực vật, sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần May 10 Việt Nam

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần May 10 Việt Nam có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 khái quát về công ty, chương 2 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chương 3 phương hướng và giải pháp cho hoạt động kinh doanh. Hy vọng nội dung bài báo cáo phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định Số: 606/QĐ-BGDĐT
 • 23/11/2015
 • 60.069
 • 233
Micromarketing
 • 23/10/2009
 • 48.747
 • 952
Trắc nghiệm Toiec
 • 02/10/2011
 • 45.586
 • 419
Thông tư số 29/2013/TT-NHNN
 • 31/03/2014
 • 11.318
 • 450

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu