Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Tuyet Hanh Tuyet Hanh (3)

Phát biểu khai giảng

Tài liệu "Phát biểu khai giảng" có nội dung chính là trình bày những bài viết mẫu về phát biểu trong buổi lễ khai giảng. Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định số 315/QD-TTg năm 2014 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 3 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 3 - Building goodwill. In this chapter, students will be able to understand: Create you-attitude, create positive emphasis, improve tone in business communications, reduce bias in business communications.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ielts reading tests part 5
  • 26/07/2010
  • 11.602
  • 266

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu