Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Lê Thị Hường (11)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 220

Cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 220 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Lecture Introduction to computing - Lecture 26

Programs are the building blocks of information systems. When they create software products, programmers follow a process or life cycle - that is similar to the life cycle for entire information systems. The systems development life cycle (SDLC) is detailed in. The similar software development life cycle is discussed in this chapter.


Luận văn: Đào tạo và Phát triển NNL tại công ty TNHH Hoàn Mỹ - Chi nhánh ĐN

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Đào tạo và Phát triển NNL tại công ty TNHH Hoàn Mỹ - Chi nhánh ĐN" gồm có 2 chương chính: Phân tích và đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực của doanh nghiệp; Xây dựng chương trình Đào tạo và Phát triển NNL tại công ty TNHH Hoàn Mỹ - Chi nhánh ĐN.


Kinh nghiệm phát triển nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản

Nội dung của tài liệu trình bày về nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, một số kinh nghiệm về phát triển quỹ hưu trí và phát triển hệ thống quỹ đầu tư của thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.


Giáo trình Đánh giá nguy cơ sức khoẻ môi trường nghề nghiệp: Phần 2

Phần 2 của giáo trình "Đánh giá nguy cơ sức khoẻ môi trường nghề nghiệp" trình bày từ bài 3 đến bài 5 với các nội dung: đánh giá phơi nhiễm, mô tả nguy cơ và truyền thông nguy cơ và nhận thức nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp.


Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia lần 3 môn Địa lý 12 năm 2017 - THPT Yên Lạc - Mã đề 132

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia lần 3 môn Địa lý 12 năm 2017 của trường THPT Yên Lạc - Mã đề 132 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 13: Project termination

Chapter 13 describes the different forms of project termination, such as outright shutdown, integration into the regular organization, or extension into a new project. Each form presents unique problems for the project manager to solve.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Đề tài nghiên cứu, phân tích cơ sở phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực cho trường bồi dưỡng cán bộ ở Việt Nam; đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch.


Thư viện số và định hướng xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực Thông tin và Thư viện ở Việt Nam

Bài viết "Thư viện số và định hướng xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực Thông tin và Thư viện ở Việt Nam" trình bày nội dung khái quát về khái niệm, vai trò của thư viện số trong thời đại hiện nay; vai trò và giải pháp nhằm xây dựng nguồn nhân lực cho thư viện số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng thư viện hạt nhân - giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Thư viện Đại học Việt Nam

Bài viết giới thiệu vai trò của Thư viện trong việc đào tạo và phân tích thực trạng Thư viện Việt Nam hiện nay; đồng thời, trình bày khái niệm, mục tiêu của thư viện đại học hạt nhân; ngoài ra, nêu ra một số mô hình thư viện đại học hạt nhân tại Việt Nam và những yêu cầu đối với mô hình thư viện này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Lịch Sử: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Luận văn được trình bày với các nội dung: Những nhân tố tác động đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu niên kỉ XXI; chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu niên kỉ XXI; đặc điểm, thành công, thách thức và triển vọng chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
  • 09/11/2015
  • 23.102
  • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
  • 03/07/2018
  • 53.460
  • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

How to prepare for the foefl part 23
  • 26/07/2010
  • 46.211
  • 207

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu