Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Huỳnh Nguyễn Thúy Hằng (8)

Ebook Bá tước Monte Cristo: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Bá tước Monte Cristo" câu chuyện bắt đầu từ "Hồi đầu năm 1838 ở Florence thấy có hai người trẻ tuổi thuộc xã hội thanh lịch nhất của Paris; một người là tử tước Albert de Morcerf, người kia là nam tước Franz d’épinay. Họ cùng nhau đi dự hội hóa trang thành Rome..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân CHILILAB năm 2011: Thực trạng và một số đề xuất

Hiện nay, mô hình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh đã có nhiều thay đổi so với những năm trước đây. Nghiên cứu này được thực hiện để bước đầu đưa ra bức tranh toàn cảnh của việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (DVKCB) trong phạm vi các xã, phường thuộc cơ sở thuộc cơ sở thực địa CHILILAB, Trường Đại học Y tế Công cộng (Chí Linh, Hải Dương). Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi định lượng để thu thập thông tin.


Đề thi KSCL lần 4 môn GDCD lớp 10 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 205

"Đề thi KSCL lần 4 môn GDCD lớp 10 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 205" nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm.


Lecture Data security and encryption - Lecture 27: Malicious Software

The contents of this chapter include all of the following: problem of intrusion, behavior and techniques; intrusion detection (statistical & rule-based); password management; various malicious programs; trapdoor, logic bomb, trojan horse, zombie; viruses; worms; distributed denial of service attacks.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Thực trạng đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang hiện nay

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2: Thực trạng đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. Chương 3: Những yếu tố tác động đến đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang.


Lecture Software testing and analysis: Chapter 15 - Mauro Pezzè, Michal Young

Systematic testing of object-oriented software is fundamentally similar to systematic testing approaches for procedural software. In this chapter, we begin with functional tests based on specification of intended behavior, add selected structural test cases based on the software structure, and work from unit testing and small-scale integration testing toward larger integration and then system testing.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 6: Template functions

Templates are an important part of C++ that allows a programmer to reuse existing code for new purposes. In some sense, templates ensure that you don’t have to continually “reinvent the wheel.” This lecture introduces how to implement and use template functions. The best time for the lecture is just before the students read chapter 6.


Ebook Process planning and cost estimation (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Process planning and cost estimation" has contents: Standard data, materials available to develop an estimate, methods of estimates, estimating procedure, constituents of a job estimate, allowances in estimation,...and other contents.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
  • 09/11/2015
  • 23.102
  • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
  • 03/07/2018
  • 53.460
  • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Thi công cầu
  • 12/08/2013
  • 68.706
  • 530

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu