Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Nguyễn Thọ (152)

Sản xuất chất thơm dẫn xuất từ carotenoids bằng công nghệ enzyme

Carotenoids là nhóm chất màu phổ biến và quan trọng trong tự nhiên. Nhóm hợp chất này không những mang lại cho các loại củ quả màu sắc hấp dẫn mà còn là nguồn cơ chất cho các phản ứng enzym cung cấp cho các loại củ quả này hương thơm đặc trưng của chúng. Các chất thơm được tạo thành do quá trình phân rã các phân tử carotenoids rất đa dạng và thay đổi theo từng điều kiện tự nhiên cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ enzym để tạo ra các hợp chất thơm có hiệu quả kinh tế cao từ nguồn carotenoids thực vật là một hướng đi được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm, trong đó phân tử carotenoids bị phân rã bởi các gốc tự do hình thành từ phản ứng đồng oxy hóa dưới xúc tác của enzyme xanthine oxidase trên một aldehyde hay purine. Các chất thơm phổ biến được tạo ra bằng phản ứng enzyme phân cắt β-carotene gồm β-ionone, epoxy-βionone và dihydroactinidiolide.


Công thức động lực học chất điểm

Phương pháp động lực học là phương pháp vận dụng các định luật Niu-tơn và các lực cơ học để giải các bài toán cơ học. Ngoài ra có các định nghĩa sau: Phương pháp tọa độ, lực hướng tâm và hiện tượng tăng, giảm trọng lượng.


Luận văn Thạc sĩ Báo chí: Vấn đề thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên báo chí Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên báo chí Việt Nam. Chương 3: Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên báo chí Việt Nam.


Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Bài giảng CT scan ngực - BS. Ung Chính

Bài giảng "CT scan ngực - BS. Ung Chính" trình bày cấc chỉ định CT scan ngực. Hình ảnh CT scan giải phẫu CT thành ngực, iải phẫu cửa sổ trung thất, giải phẫu cửa sổ phổi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Requirement engineering - Chapter 2: Establishing the product vision and project scope

Lecture Requirement engineering - Chapter 2: Establishing the product vision and project scope. This chapter presents the following content: Problem analysis, business requirement, project vision, project scope.


Giải bài Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở SGK Công nghệ 6

Tài liệu sẽ giúp các em học sinh định hướng và gợi ý cách giải các bài tập trang 39 bài Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Mời các em cùng tham khảo!


Bài giảng Các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật

Bài giảng Các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật tập trung tìm hiểu về các phương pháp chuyển gen không sử dụng virus; các phương pháp chuyển gen sử dụng virus; ứng dụng của phương pháp chuyển gen vào tế bào động vật. Với các bạn chuyên ngành sinh học thì đây là tài liệu hữu ích.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46:2012/BGTVT quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với vành bánh hợp kim xe mô tô, xe gắn máy (sau đây gọi tắt là vành hợp kim). Mời các bạn cùng tham khảo.


Dissertation summary: Research on characteristics of Quaternary sediments and the relations to land subsidence in the West area of Hanoi

Research objectives: To elucidate of characteristics of lithological composition, physicalmechanical properties and distribution of Quaternary sediments, the relationships between sediment characteristics, especially, the soft soil layers in the West Hanoi to land subsidence and ground collapse; then to propose prevention measures for sustainable development of infrastructure.


Báo cáo tóm tắt: Khảo sát chung tuyển 12 dòng vô tính cao su trên vùng đất đỏ Công ty Cao su Phú Riềng tỉnh Bình Phước

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này nhằm chọn ra được những giống có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, ổn định, và thích nghi với điều kiện tự nhiên của Bình Phước nhằm bổ sung vào cơ cấu giống cho địa phương.


Lecture Human anatomy and physiology - Chapter 3: Cells (part d)

This chapter provides knowledge of cell cycle. The main contents of this chapter include all of the following: List the phases of the cell cycle and describe the key events of each phase, describe the process of DNA replication.


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Trần Anh Dũng

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2 trình bàu về việc xác định và phân tích yêu cầu. Chương này gồm có các nội dung chính: Giai đoạn khảo sát hiện trạng, xác định và thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

Bài giảng "Chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển" trình bày về những nội dung về phân biệt, khái niệm, nội dung, đặc điểm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Thuần

Chương 2 của bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống giới thiệu về công nghệ sản xuất cồn. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm, lịch sử cùng ứng dụng của công nghệ sản xuất cồn; biết được nguyên liệu và những yêu cầu kỹ thuật trong công nghệ sản xuất cồn; nắm bắt được quy trình tiền xử lý và đường hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 195-94

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 195-94 về Vacxin thú y và quy trình kiểm nghiệm vacxin gumboro nhược độc. Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ phôi gà hoặc tế bào đã được gây nhiễm bằng một chủng virút Gumboro (Infections Bursa Disease Virus - IBDV) nhược độc hoặc vô độc tự nhiên. Vacxin dạng đông khô.


Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hình sự - GV. Trần Ngọc Lan Trang

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hình sự do GV. Trần Ngọc Lan Trang biên soạn bao gồm những nội dung về khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự; Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật Hình sự; tội phạm; khách thể của tội phạm và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần - TS. Trần Ngọc Bảo

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần cung cấp cho người học một số nội dung tổng quan về học phần "Nhập môn Công nghệ phần mềm". Thông qua bài giới thiệu tổng quan này, người học có thể biết được công nghệ phần mềm là gì, biết được quy trình công nghệ phần mềm gồm có những giai đoạn nào và diễn ra như thế nào, biết được một số phương pháp xây dựng phần mềm, các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm,... Mời các bạn ùng tham khảo.


Báo cáo số: 314/2014

Báo cáo số 314/2014 về việc đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu. Với các bạn đang học chuyên ngành Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Phân cấp quản lí tài chính đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam - Một nghiên cứu tình huống tại Hà Nội

Bài viết này tập trung nghiên cứu đánh giá tác động của phân cấp tài chính đến chất lượng giáo dục trung học phổ thông Việt Nam thông qua một nghiên cứu tình huống ở một số trường THPT tại Hà Nội, từ đó đưa ra các khuyến nghị mang tính định hướng cho những cải cách tài chính giáo dục tiếp theo.


Electrochemically Catalysed Sol-Gel Process Synthesis and Characterizations of TiO2 Anatase

Sol-gel process, a most usefully and effectively process, has a lot of advantage for preparation of a variety of advanced materials in various structures and sizes, via polymerization of metal and semiconductor hydroxides or via hydrolysis and condensation of their alkoxides, since in nucleophilic substitution (SN) reaction and nucleophilic addition (AN) reaction, the substituent with thelargest partial negative charge,is the nucleophile, and in SN reactions the substituent with the largest positive charge, + , is theleaving group or nucleofugal.


Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

Mời các bạn tham khảo bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của sản xuất vật chất & quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng; biện chứng giữa tồn tại xã hội & ý thức xã hội; hình thái kinh tế – xã hội; đấu tranh giai cấp & cách mạng xã hội; quan niệm về con người & vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.


Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 1 - Đinh Xuân Thắng

Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là phần 1 giáo trình Ô nhiễm không khí với 4 chương đầu trình bày nội dung về giới thiệu về ô nhiễm không khí, khái niệm ô nhiễm không khí, các nguồn ô nhiễm không khí, sự biến đổi của chất ô nhiễm trong khí quyển, phát tán chất ô nhiễm trong khí quyển.


Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị khách sạn năm 2012 (Mã đề LT12)

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị khách sạn năm 2012 (Mã đề LT12) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.


Đề cương ôn tập chương III Vật lý 12 Dòng điện xoay chiều

Mời các bạn cùng tham khảo “Đề cương ôn tập chương III Vật lý 12 Dòng điện xoay chiều”. Đề cương cung cấp lý thuyết, bài tập trắc nghiệm chương III: Dòng điện xoay chiều sẽ giúp các bạn nắm chắc bài tập phần này để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp, ĐH-CĐ sắp tới.


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - GV. Trần Thị Thúy Nga

Nội dung cơ bản của chương 3 Phân tích yêu cầu nằm trong bài giảng công nghệ phần mềm nhằm trình bày về các nội dung chính: mô hình dòng dữ liệu, phân tích chi phí lợi nhuận, chọn lựa các chiến lược phát triển hệ thống, mô hình xử lý, mô hình luận lý, mô hình thực thể kết hợp.


Tiết 5: Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Giáo án Âm nhạc 5 - GV:Đ.H.Thủy

Bài soạn giáo án tiết Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc số 2 các em biết hát bài hát với sắc thái rắn rỏi, hùng mạnh. Hát đúng giai điệu của bài. Chú ý ngân đủ số phách ở cuối mỗi câu hát. Kết hợp vận động với bài hát.


Các dạng Tiếng Anh thường gặp trong đề thi Đại học

Tài liệu Các dạng Tiếng Anh thường gặp trong đề thi Đại học trình bày các dạng câu thường gặp trong các kì thi Đại học, các dạng trắc nghiệm thường gặp, các mẫu câu thường gặp; kèm theo giải thích và hướng dẫn đáp án cụ thể. Đây là tài liệu bổ ích cho các em đang có ý định thi khối D.


Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 7 - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Chương 7 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu trình bày khái niệm, phân loại và ý nghĩa của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thoả thuận giữa các bên MUA – BÁN ở các nước khác nhau, trong đó qui định quyền và nghĩa vụ của các bên.


Bài giảng Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro

Bài giảng Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro nhằm: Làm rõ sự khác nhau giữa hai quan điểm truyền thống và hiện đại về khái niệm rủi ro, xác định những đặc trưng cơ bản của rủi ro để phân biệt nó với các khái niệm khác, phân loại rủi ro theo các tiêu chí cơ bản, liệt kê các nội dung chủ yếu của quy trình quản trị rủi ro hiện đại.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY
 • 25/04/2011
 • 82.235
 • 820
Động từ PUT
 • 25/02/2013
 • 19.452
 • 712

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu