Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Nguyễn Công Luận (7)

Strategic knowledge management, innovation and firm performance: An empirical study in Vietnamese firms

Strategic knowledge management, innovation and firm performance: An empirical study in Vietnamese firms. The main purpose of this paper is to test the relationship between strategic knowledge management, innovation and firm performance in the Vietnamese context. Our results show that strategic knowledge management significantly enhances innovation and organizational performance.


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giả thiết thị trường hiệu quả, đặc điểm thị trường hiệu quả, ba hình thức thị trường hiệu quả,...


Ebook Welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys: Part 1

(BQ) Part 1 book "Welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys" has contents: Introduction, alloying additions, phase diagrams, and phase stability, solid solution strengthened ni base alloys, solid solution strengthened ni base alloyss.


Ebook Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn" do kỹ sư Trần Thị Mai làm chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức về ma sát và bôi trơn, dầu bôi trơn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học ngành máy tàu thủy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Giải bài tập An toàn khi sử dụng điện SGK Vật lý 7

Tài liệu giải bài tập trang 82,83,84 gồm phần tóm tắt kiến thức chính của bài an toàn khi sử dụng điện, kèm ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng hình dung được nội dung bài học. Bên cạnh đó tham khảo phần gợi ý và đáp số của từng bài tập các em sẽ nắm bắt được phương pháp giải bài tập hiệu quả và chuẩn xác hơn.


Lecture Money and banking - Lecture 25: Bank risk

Banking is risky because depository institutions are highly leveraged and because what they do. In all the lines of banking trades, the goal of every bank is to pay less for the deposits the bank receives than for the loan it makes and the securities it buys.


Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 1

Phần 1 giáo trình "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.


Tài liệu mới download

Giáo trình sản lượng rừng
 • 19/06/2012
 • 65.233
 • 362

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SolidWorks 2001- Student Workbook
 • 18/03/2010
 • 10.054
 • 620
Quyết định số 1775/QĐ-UBND
 • 21/01/2013
 • 13.960
 • 363
Đề cương môn Đồ gá
 • 27/04/2013
 • 19.559
 • 296
Quyết định số 27-CP
 • 24/11/2009
 • 92.241
 • 360

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu