Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Quỳnh Trang (21)

Phân lập và xác định một số hợp chất từ cây chân chim ba lá bắc ở Việt Nam

Từ cao butanol của cây chân chim lá bắc (Shefflera tribracteolata Bui) bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được 2 hợp chất là ginsenoside Rgl, { 3β, 6α, 12 β, 20S-tetrahidroxydammar-24-en 6-O-[β -Dglucopyranoside]}; gypenoside XVII {(3β,12β)-20-{[6-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy}-12- hydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside}. Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại.


Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Bài giảng Quan hệ công chúng: Giới thiệu môn học Quan hệ công chúng - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng: Giới thiệu môn học Quan hệ công chúng giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 1: Tổng quan quan hệ công chúng" cung cấp cho người học các kiến thức: PR là gì? Mối liên hệ giữa PR và Marketing; 10 đối tượng PR cần hướng đến, các hoạt động PR, vì sao doanh nghiệp cần làm PR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture Data structures and algorithms in Java (6th edition): Chapter 14.7 - Goodrich, Tamassia, Goldwasser

This chapter provides knowledge of shortest path. Data structures and algorithms in java provides an introduction to data structures and algorithms, including their design, analysis, and implementation.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích hoạt động tín dụng trong Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Đề tài nghiên cứu, tổng hợp có sở lý thuyết về hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại; phân tích đánh giá thực trạng công tác tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.


Lecture AP Biology - Chapter 48 and 49: Nervous systems

After studying this chapter you will be able to understand: The anatomy of a neuron; the mechanisms of impulse transmission in a neuron; the process that leads to release of neurotransmitters, and what happens at the synapse; how the vertebrate brain integrates information, which leads to an appropriate response; different regions of the brain have different functions.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Tỉnh Đăk Lăk

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar những năm qua; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh trong thời gian đến.


Ebook Business research methods (12th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Business research methods" has contents: Questionnaires and instruments, data preparation and data preparation and, hypothesis testing, measures of association, presenting insights and findings - oral presentations,...and other contents.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1855:1976

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1855:1976 về Rèn - Dập - Thuật ngữ dùng trong ngành rèn dập, gồm những phần sau: Các khái niệm chung; công nghệ rèn và dập; dụng cụ rèn và khuôn dập; thiết bị rèn dập và các bộ phận của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là phân tích thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó chỉ ra và giải thích được những nguyên nhân về sự biến động tài chính giai đoạn 2011 - 2013. Qua phân tích tình hình tài chính để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp. Tìm hiểu, đề xuất một số biện pháp thay đổi, cải thiện tình hình tài chính thích hợp cho doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định lý tồn tại và duy nhất của bài toán ba điểm biên

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định lý tồn tại và duy nhất của bài toán ba điểm biên giới thiệu bài toán; sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán ba điểm biên; sự tồn tại và duy nhất nghiệm dương của bài toán ba điểm biên.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, các nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng; đánh giá thực trạng CLTD tại NHNo&PTNT Việt Nam; lựa chọn mô hình để phân tích các nhân tố tác động đến CLTD; đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao CLTD tại NHNo&PTNT Việt Nam.


Mấy kinh nghiệm vận dụng phương pháp xã hội học: Qua cuộc điều tra xã hội học về nhà ở - Tôn Thiện Chiếu

Bài viết "Mấy kinh nghiệm vận dụng phương pháp xã hội học: Qua cuộc điều tra xã hội học về nhà ở" do Tôn Thiện Chiếu thực hiện nhằm thúc đẩy sự nhận thức có căn cứ về điều kiện ở và các hoạt động của nhân dân gắn liền với điều kiện nhà ở cũng như những vấn đề xã hội này sinh xung quanh nơi ở. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.


Tác động xã hội của đổi mới ở các thành phố Việt Nam - Trịnh Duy Luân

Bài viết "Tác động xã hội của đổi mới ở các thành phố Việt Nam" giới thiệu đến các bạn bối cảnh kinh tế xã hội quá độ, quá trình thị dân hóa kết cấu xã hội của cư dân đô thị, sự thay đổi trong lối sống, định hướng giá trị và mô hình ứng xử của con người đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.


Ebook Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Tập 2): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức thiết kế bài giảng về nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng bao gồm: Những vấn đề của chương, các bài soạn về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của tích phân trong hình học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhân học giáo dục: Tiếp cận trong nghiên cứu về văn hóa dạy và học - Nguyễn Thị Hải Vân

Nhân học giáo dục là một lĩnh vực trong nhân học văn hóa, nghiên cứu về giáo dục dạy và học, nhân học giúp các nhà khoa học giáo dục và sinh viên hình thần văn hóa nhận thức,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhân học giáo dục: Tiếp cận trong nghiên cứu về văn hóa dạy và học". Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.


Bài thực hành thảo luận môn: Pháp luật đại cương

Bài thực hành thảo luận môn "Pháp luật đại cương" cung cấp cho con bạn những câu hỏi bài tập về pháp luật đại cương như: Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng, tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Bài giảng Phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị MN: Chương 4 - TS.Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng Phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị MN: Chương 4 do TS.Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về quá trình phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị mầm non; ảnh hưởng của khiếm thị đến giao tiếp của trẻ; phương pháp phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị mầm non.


Ebook Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư: Phần 1

Cuốn sách "Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư" được biên soạn nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Phần 1 cuốn sách trình bày những quy định chung về các chính sách của nhà nước đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn tham khảo.


Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu lá tía tô

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định khả năng kháng khuẩn của tinh dầu lá tía tô đối với 8 chủng vi khuẩn gây hư hỏng và ngộ độc thực phẩm (Escherichia coli, Salmonella, P. fluorescens, P. aeruginosa VTCC-B-657, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus feacium).


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 830/QĐ-KTNN
  • 25/10/2009
  • 90.024
  • 587

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu