Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Ngô Hiếu (4)

Hướng dẫn số 788/TY - QLT

Hướng dẫn số 788/TY - QLT trình bày: Căn cứ Điều lệ Quản lý thuốc Thú y theo nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993; Căn cứ Quyết định số 194 NN-TY/QĐ ngày 31/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm; Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003,... Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher Viney

Chapter 10 "Medium- to long-term debt", after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market, describe the main features of these facilities, identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities, undertake calculations related to the pricing of these debt instruments, discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business.


Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2017 Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá

Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2017 Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá có đáp án giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi.


Lecture Auditing and assurance services in Australia (4th ed): Chapter 11 - Grant Gay, Roger Simnett

Chapter 11 - Audit sampling. In this chapter we will discuss: define audit sampling and its objective and describe the requirements that apply to all audit samples - statistical and non-statistical, identify the various means of gathering audit evidence, identify factors influencing the determination of sample size.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 2
  • 21/08/2010
  • 48.111
  • 930

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu