Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Hang Lom (11)

Từ thị trường bất động sản Việt Nam đến bài học kinh nghiệm cho thị trường bất động sản Lào

Bài viết nhằm mục đích phác họa một vài nét về bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Việt Nam và rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm giúp thị trường bất động sản Lào phát triển bền vững, tránh được những cơn "nóng lạnh thất thường" mà thị trường Việt Nam đã và đang trải qua.


Ebook Tôn Trung Sơn

Cuốn sách Tôn Trung Sơn với Việt Nam gồm ba phần sau: Tôn Trung Sơn - Hồ Chí Minh mối đồng cảm lịch sử và thời đại, Tôn Trung Sơn với người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX) Tôn Trung Sơn hoạt động cách mạng ở Việt Nam


Some intuitionistic linguistic aggregation operators

Trong bài báo này, chác tác giả lần đầu đưa ra khái niệm nhãn ngôn ngữ trực cảm. Khái niệm này sẽ có lợi khi gộp các thông tin cho dưới dạng một cặp nhãn ngôn ngữ, trong đó, nhãn đầu tiên diễn tả độ thuộc, nhãn còn lại diễn tả độ không thuộc như trong lý thuyết tập mờ trực cảm. Sau đó, vài toán tử tích hợp thông tin ngôn ngữ trực cảm được giới thiệu.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật

Luận văn sẽ góp phần tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật cũng như đánh giá sự đóng góp của nhà văn trong quá trình hiện đại hóa văn học nửa đầu thế kỉ XX. Mời các bạn cùng tham khảo.


Sơ đồ chuyển đổi hóa học hữu cơ

Tài liệu tổng hợp các chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ dưới dạng sơ đồ nhằm giúp các em dễ nhớ các phương trình phản ứng và có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học môn Hóa học hữu cơ. Mời các em cùng tham khảo.


Về thuật ngữ Islamism (chủ nghĩa Islam giáo)

Cho đến nay, những nghiên cứu của các học giả Phương Tây về Chủ nghĩa Islam đã tích lũy được một khối lượng đồ sộ, nhưng về cơ bản lại chưa giúp giải thích được thỏa đáng bản chất của "hiện tượng" Islamism cho cả hai phía: Những người làm chính trị và những tín đồ Muslim. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.


Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 1

Phần 1 cuốn sách "Thuốc thử hữu cơ trong phân tích" trình bày các nội dung: Phân loại thuốc thử hữu cơ, lý thuyết về liên kết phối trí, nhóm chức phân tích và nhóm hoạt tính phân tích, những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình Chỉ số khối cơ thể (BMI) của trẻ em Việt Nam tuổi 6-15 năm

Bài thuyết trình Chỉ số khối cơ thể (BMI) của trẻ em Việt Nam tuổi 6-15 năm được thực hiện nhằm theo dõi BMI ở một thuần tập trẻ em Việt nam tuổi 6-10 trong thời gian 5 năm từ 1992-93 đến 1997-98; xác định mối liên quan của các yếu tố dân số và tình trạng kinh tế xã hội (SES) với BMI ở trẻ em 6-15 tuổi trong năm 2000.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-2:2008 - IEC 60811-3-2:1985

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-2:2008 qui định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi.


Bài đọc Kinh tế vĩ mô - Bài đọc 4: Thời bao cấp và tác động của nó lên con người

Bài đọc Kinh tế vĩ mô - Bài đọc 4: Thời bao cấp và tác động của nó lên con người. Trong bài đọc này chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về kinh tế xã hội những năm 1975-1986, khoảng thời gian mà người ta gọi là thời bao cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởng

Bài báo: Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởng tập trung làm sáng tỏ các loại hoạt động thường được sinh viên thực hiện trên mạng xã hội và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện những hoạt động đó.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Dương thịnh hoàn toàn…!
 • 16/11/2012
 • 16.489
 • 577
Process Management Part 10
 • 02/02/2012
 • 67.521
 • 376
InuYasha - Tập 25
 • 21/05/2013
 • 51.012
 • 965
Tóc khỏe nhờ chanh
 • 30/12/2011
 • 84.228
 • 533

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu