Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Ngoc Quyen Cao (40)

Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với hệ thống NHTM của các nước trong AEC dựa trên các chỉ tiêu kinh tế và tài chính, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam.


Đề thi HSG lớp 9 môn tiếng Anh năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Các bạn tham khảo Đề thi HSG lớp 9 môn tiếng Anh năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.


Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình đối với phát triển kinh tế Việt Nam

Bài viết này trình bày một cách rõ nét về bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trong phát triển kinh tế. Và đề xuất một số giải pháp để Việt Nam có thể tránh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển kinh tế bền vững.


Thông tư số 22/2017/TT-BCT

Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD

Thông tư số 03/2017/TT-BXD ban hành về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Được căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ của BXD.


Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2017 - THPT Nguyễn Văn Cừ - Mã đề 103

Gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2017 của trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Mã đề 103 giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi học kì 1. Để hiểu rõ hơn về tài liệu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Khảo sát đặc điểm lâm sàng và vi sinh trên bệnh nhân viêm phổi thở máy tại khoa săn sóc đặc biệt Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nội dung của bài viết trình bày về bệnh viêm phổi thở máy qua nội khí quản hoặc qua khai khí quản, xác định tỉ lệ viêm phổi thở máy, tỉ lệ vi khuẩn đề kháng kháng sinh và kháng sinh ban đầu thích hợp.


Tìm hiểu về quy trình nông nghiệp tốt (GAP)

Bài viết Tìm hiểu về quy trình nông nghiệp tốt (GAP) của tiến sĩ Đoàn Tranh trình bày về sự ra đời của GAP, nội dung của GAP và những kết luận trong việc phát triển nông nghiệp theo quy trình nông nghiệp tốt (GAP).


SKKN: Một số dạng toán về dãy số và ứng dụng

Với mong muốn tìm hiểu, học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm để phục vụ ngay chính công tác giảng dạy Toán ở trường THPT, đề tài "Một số dạng toán về dãy số và ứng dụng" với mục đích: Hệ thống và đưa ra lời giải một cách chi tiết cho một số dạng bài toán về dãy số và ứng dụng trong bồi dƣỡng học sinh giỏi Toán ở THPT.


Lecture notes on Computer and network security: Lecture 14 - Avinash Kak

Lecture 14, elliptic curve cryptography and digital rights management. The goals of this chapter are: Introduction to elliptic curves, a group structure imposed on the points on an elliptic curve, geometric and algebraic interpretations of the group operator, elliptic curves on prime finite fields, Perl and Python implementations for elliptic curves on prime finite fields,...


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cuộc sống ngầm ẩn của tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường trung học phổ thông

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cuộc sống ngầm ẩn của tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường trung học phổ thông trình bày kết quả nghiên cứu cuộc sống ngầm ẩn của tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường trung học phổ và nghiên cứu thực nghiệm về tính toán đại số và hàm số.


Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Biểu hiện tình cảm của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Biểu hiện tình cảm của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung về cơ sở lý luận, thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ biểu hiện tình cảm của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7813:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7813:2007 về ngô và đậu hà lan tươi, đông lạnh nhanh - Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong cồn quy định phương pháp xác định hàm lượng chất rắn không tan trong cồn của ngô và đậu Hà Lan ở dạng tươi hoặc đông lạnh nhanh, cũng như ngô hạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị định số: 19/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;…


Các dạng bài tập luyện thi Vật lý lớp 12

Các dạng bài tập luyện thi Vật lý lớp 12 sẽ giới thiệu tới các bạn một số nội dung cơ bản về: Phương pháp giải toán về dao động điều hòa của con lắc lò xo; phương pháp giải toán về dao động điều hòa của con lắc đơn; phương pháp giải toán về dao động tắt dần và cộng hưởng cơ học;...


Người nông dân hiện nay trong mối quan hệ nhà nước, hợp tác xã và gia đình - Mai Kim Châu

Qúa trình hợp tác hóa ở nước ta cũng là quá trình biến động mạnh mẽ và căn bản trong toàn bộ cơ cấu xã hội nông thôn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Người nông dân hiện nay trong mối quan hệ nhà nước, hợp tác xã và gia đình" dưới đây.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Romal Việt Nam

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, bài "Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Romal Việt Nam" giới thiệu chung về Công ty TNHH Romal Việt Nam, quá trình thực tập tại Romal Việt Nam,... Tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng Điện tử công suất: Chương 6 - TS. Trần Trọng Minh

Bài giảng Điện tử công suất - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về nghịch lưu cộng hưởng. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm: Khái niệm về nghịch lưu cộng hưởng; các bộ nghịch lưu cộng hưởng nguồn dòng, nguồn áp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture LAN Extension into a WAN: Establishing a WAN Connection with Frame Relay

After studying this chapter you will be able to: Describe the fundamental concepts of Frame Relay technology in terms of Enterprise WAN services including Frame Relay operation, Frame Relay implementation requirements, Frame Relay maps, and LMI operation; configure a basic Frame Relay PVC including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map.


Bài giảng Kinh tế học phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

 Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm mô hình tăng trưởng kinh tế, một số mô hình tăng trưởng kinh tế điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Đề cương: Tính toán song song

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương "Tính toán song song" dưới đây. Nội dung đề cương cung cấp cho các bạn 14 câu hỏi bài tập về: Các mẫu thiết kế thuật toán song song, độ phức tạp của thuật toán song song, tbày mô hình phân loại Flynn,...


Thông tư Số: 01/2015/TT-BGDĐT

Thông tư Số 01/2015/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP.


Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

Nội dung chương 1 sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Địa lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Ebook Tìm hiểu Luật cạnh tranh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu Luật cạnh tranh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị định số 120/2005/NĐ-CP, thông tư số 19/2005/TT-BTM, quyết định số 92/2005/QD-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Động học của quá trình hoạt hóa Chitinase trong phản ứng thủy phân chitin thành glucosamine

Trong bài báo này, tác giả tập trung nghiên cứu enzim này để nâng cao hơn hiệu quả ứng dụng của nó. Trong chương trình nghiên cứu động học xúc tác của chitinase, một trong các enzim thủy phân, tác giả nghiên cứu các yếu tố gây ảnh hưởng hoạt hóa tới hoạt tính của enzim.


Yoshimasu Gozo và khả năng sáng tạo xuyên văn hóa trong thơ ca

Yoshimasu Gozo (1939) là một trong những nhà thơ nổi bật nhất trong thơ ca Nhật đương đại, là người tiên phong mở ra một hình thức mới cho thơ ca nước mình, hướng về sự toàn cầu hóa trong nghệ thuật sáng tạo thi ca. Thể hiện rõ trong thơ ông là những quan điểm nghệ thuật mới lạ đang thịnh hành trong nền văn chương của các nước trên thế giới, và rộng lớn hơn nữa, nó cho thấy một cái nhìn toàn cầu trong những suy tư về vũ trụ rộng lớn.


Luận văn tốt nghiệp đại học: Định lý hàm số Cosin trong chương trình Toán – Hình học 10 ở trường phổ thông

Luận văn tốt nghiệp đại học: Định lý hàm số Cosin trong chương trình Toán – Hình học 10 ở trường phổ thông sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về định lý hàm số Cosin và có thể vận dụng tốt nó vào giải các bài toán cụ thể trong chương trình toán phổ thông.


Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II (2008 - 2011): Nghề Hàn - TH21

Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II (2008 - 2011): Nghề Hàn - TH21 gồm phần chỉ dẫn cho các thí sinh, chi tiết 2 bài thi, dụng cụ, vật liệu, tiêu chí đánh giá giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.


Toán 12: Nguyên hàm (Bài tập tự luyện) - GV. Lê Bá Trần Phương

Tài liệu "Toán 12: Nguyên hàm (Bài tập tự luyện) - GV. Lê Bá Trần Phương" gồm các bài tập được biên soạn nhằm giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức về nguyên hàm. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập hiệu quả.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định 101/2009/ NĐ_CP
  • 11/12/2009
  • 45.012
  • 679
Kỹ thuật bảo quản thanh long
  • 10/11/2010
  • 50.902
  • 759

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu