Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Yen Nhi Pham (6)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng tại khu vực cửa sông Kôn và đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Mục tiêu tổng quát: Góp phần hướng đến sử dụng động vật hai mảnh để giám sát ô nhiễm KLN ở khu vực cửa sông Kôn và đầm Thị Nại tỉnh Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Mời các bạn tham khảo


Đề cương luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh, từ đó tác giả hệ thống hóa, khái quát hóa những quan điểm, tư tưởng biện chứng của Người trong công tác dân vận trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến đề xuất mang lại hiệu quả cho công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay.


Bài giảng Tội phạm máy tính

"Bài giảng Tội phạm máy tính" có nội dung trình bày về khái niệm về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, thực trạng tội phạm trong lĩnh vực CNTT, cơ sở pháp lý về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, các hình thức phạm tội trong lĩnh vực CNTT, những vấn đề đặt ra của tội phạm trong lĩnh vực CNTT.


Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960)

Bài viết này phân tích và làm rõ quá trình đấu tranh anh dũng, bất khuất của quân và dân Cần Thơ anh hùng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960).


Studies on biodiesel produced from Jatropha oil in Cambodia by a noncatalytic using C2H5OH

This paper focuses on optimizing the reaction condition for molar ratio of ethanol to oil, duration of reaction with 1 process and operation temperature in one step procedure to produce biodiesel fuel (BDF) from Jatropha oil.


Quyết định số 281/QĐ-UBDT

Quyết định số 281/QĐ-UBDT Phê duyệt nội dung, kinh phí và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2016


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 78/1999/TT/BTC
  • 02/12/2009
  • 17.187
  • 522
Cảm biến P1
  • 25/11/2009
  • 95.732
  • 922
Vaccine thực phẩm
  • 21/03/2010
  • 71.083
  • 498

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu