Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Yen Nguyen (26)

Khóa luận Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học phần hình học

"Khóa luận Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học phần hình học" có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Giúp học sinh vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học (phần hình học). Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.


Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 102 SGK Công nghệ 12

Để dễ dàng nắm vững được các nội dung trọng tâm của bài Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha và biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập đi kèm mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 102.


Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017

Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Chế định quyền con người trong hiến pháp Việt Nam

Mục đích của luận văn này là phân tích những cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung của chế định quyền con người trong các bản Hiến pháp Việt Nam nhằm đánh giá một cách tổng quan những thành tựu, hạn chế của Hiến pháp Việt Nam về vấn đề quyền con người. Từ đó, đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế định này.


Ebook The SAGE handbook of international marketing: Part 2

(BQ) Part 2 book "The SAGE handbook of international marketing" has contents: Global strategy, developing marketing strategy, emerging issues in global marketing.


Lecture Microbiology - Chapter 3: Microscopy and staining

Lecture Microbiology - Chapter 3: Microscopy and staining. This chapter presents the following content: Metric units, light properties (λ), light properties (RP), light travel, compound light microscopy, fluorescence microscopy,...


Giải bài tập Chuyển động thẳng biến đổi đều SGK Lý 10

Tài liệu Giải bài tập Chuyển động thẳng biến đổi đều SGK Lý 10 có lời giải chi tiết bao gồm các nội dung chính như: Khái niệm, véc tơ vận tốc, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng nhanh dần đều,...Mời các em cùng tham khảo!


Bài giảng Dòng bạch cầu hạt

Bài giảng Dòng bạch cầu hạt cung cấp cho các bạn những kiến thức về hình thái bình thường của dòng bạch cầu hạt; đời sống và sự điều hòa sinh bạch cầu hạt; chức năng của bạch cầu hạt; rối loạn bạch cầu hạt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quản lý chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trên lãnh thổ Thái Nguyên có dòng sông chính là sông Cầu và sông Công là phụ lưu cấp I lớn nhất của sông Cầu. Hệ thống sông Cầu - sông Công có diện tích lưu vực bao trùm cả lãnh thổ Thái Nguyên, lại là hệ thống liên tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng về nguồn nước và chất lượng nước đối với các tỉnh ở hạ du. Việc quản lý theo lưu vực là phương thức quản lý tốt nhất nhằm giải quyết tốt những vấn đề về môi trường nước và các mối liên quan giữa các phần: thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của một dòng sông theo hướng phát triển bền vững chung cho cả lưu vực. Do đó, đề tài: “Nghiên cứu quản lý chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” được lựa chọn và thực hiện.


Giáo trình Dược lâm sàng

Giáo trình Dược lâm sàng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số khái niệm liên quan đến sử dụng thuốc; thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện và giải pháp can thiệp; các thông số dược động học ứng dụng trong lâm sàng; tương tác thuốc và một số kiến thức khác.


Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa - Bộ NN&PTNT

Để giúp bà con nông dân, cán bộ lãnh đạo, cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nắm vững về dịch hại rầy nâu và các giải pháp đồng bộ để phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trong tình hình cấp bách hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu – VL – LXL, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tập hợp ý kiến của các nhà khoa học biên soạn quyển "Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa". Mời các bạn tham khảo.


Ebook Phân loại và phương pháp giải toán hình học trong mặt phẳng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải toán hình học trong mặt phẳng", phần 2 cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về đường tròn, elip, hypebol, parabol. Mời các bạn tham khảo.


Chương 1: Tổng quan dịch tễ học

Khái niệm dịch tễ học, phương pháp tiếp cận của dịch tễ học, nội dung nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của dịch tễ học thú y, dịch tễ học phân tử,...Là những nội dung chính trong "Chương 1: Tổng quan dịch tễ học". Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng điện tử Toán 1: Bài 3 - TS. Nguyễn Quốc Lân

Bài 3 "Hàm số, hàm sơ cấp, hàm liên tục" thuộc Bài giảng điện tử Toán 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hàm số, cách xác định hàm số, hàm số ngược, hàm số giác ngược, hàm Hyperbolic, liên tục tại 1 điểm, liên tục 1 phía,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.


Ebook Kinh tế và chính sách của EU mở rộng: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế và chính sách của EU mở rộng", phần 2 trình bày các nội dung: Ngân sách EU, chính sách nông nghiệp chung của EU, chính sách tăng trưởng bền vững, chính sách thương mại và quan hệ kinh tế đối ngoại của EU, quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Phương Tâm

Chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu. Mục tiêu chương này là trình bày những hiểm họa tiềm ẩn có thể xảy ra đối với CSDL, đồng thời trình bày những giải pháp có thể sử dụng để bảo vệ CSDL đối với những hiểm họa đó.


Luật số 77/2015/QH13

"Luật số 77/2015/QH13 - Tổ chức chính quyền địa phương" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Thơ Hồ Chí Minh và lời bình: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

 Phần 2 cuốn sách "Thơ Hồ Chí Minh và lời bình" với các nội dung: Tìm hiểu một vẻ đẹp trong thơ của Bác Hồ, Đọc tập thơ "Nhật ký trong tù" của Hồ Chủ tịch, Thơ Bác, Những bài thơ đặc biệt hay trong thơ Hồ Chủ tịch, Thơ Bác, Những bài thơ đặc biệt hay trong thơ Hồ Chủ tịch,... Mời bạn đọc tham khảo.


Ebook Từ điển Việt Ý - Ý Việt: Phần 1 - Nguyễn Văn Hoàn

Ebook Từ điển Việt Ý - Ý Việt do Nguyễn Văn Hoàn biên soạn có hơn 32000 từ, gồm những từ thông dụng và thuật ngữ nhiều ngành tri thức nhân văn. Về cú pháp có nhiều kiểu nói đặc biệt và tục ngữ được sử dụng nhiều trong hai ngôn ngữ. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách, mời các bạn tham khảo để bổ sung kiến thức về tiếng Ý.  


Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống số 4/2001

"Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống số 4/2001" có nội dung gồm các mục sau: Tiếng Việt và chữ Việt, ngôn ngữ với văn chương, ngoại ngữ với bạn trẻ, ngôn ngữ học với bạn đồng hành, tác giả và tác phẩm, diễn đàn nói và viết, dọn vườn làng ngôn ngữ, thành ngữ-tục ngữ.


Ebook Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang: Phần 1 - Alfred Hitchcock

Ebook Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang của tác giả Alfred Hitchcock gồm 22 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 10 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông báo 14884/TB-TCHQ năm 2014

Thông báo 14884/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất lỏng truyền nhiệt Therminol 55 do Tổng cục Hải quan ban hành.


Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.


Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam lý luận chung về hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại. Thực trạng ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam.Các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.


Thuyết trình cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Dàn không gian

Thuyết trình cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Dàn không gian giới thiệu về hệ dàn không gian, phân loại hệ kết cấu dàn không gian, đặc điểm của hệ kết cấu dàn không gian, các công trình hệ dàn không gian tiêu biểu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.


Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Bài giảng Tín dụng ngân hàng Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại nhằm giới thiệu ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư 08/2003/TT-NHNN
  • 10/10/2009
  • 52.737
  • 452
Cây Vấn vương chữa khớp
  • 14/06/2013
  • 63.193
  • 365
Băng Hỏa Ma Trù-Chương 79b
  • 22/12/2010
  • 88.001
  • 571

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu