Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Lê Việt Hồng (3)

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở phục vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt cần nộp đơn lên nhà trường. Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên” được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo" giúp cho người học hiểu được các khái niệm tổng quan về bộ nhớ ảo, hiểu và vận dụng các kỹ thuật cài đặt được bộ nhớ ảo, hiểu được một số vấn đề trong bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tạm biệt mái tóc gàu!
  • 30/08/2010
  • 52.388
  • 167

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu