Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (2.950)

Xuất khẩu hàng hóa bền vững: Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Bài viết Xuất khẩu hàng hóa bền vững: Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trình bày: Tổng quan về tình hình xuất khẩu của VN thời gian qua và những giải pháp cần thiết để phát triển xuất khẩu bền vững nhằm thúc đẩy kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp

Bài viết góp phần làm rõ thêm những cơ sở hình thành tư tưởng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Hồ Chí Minh, về mặt lý luận, tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, về mặt thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn mô hình hợp tác xã ở Nga và Trung Quốc, và dựa trên cơ sở thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhà lãnh đạo hiệu quả

Bài viết Nhà lãnh đạo hiệu qủa: Nhà lãnh đạo hiệu quả là người mang lại hiệu quả cao cho tổ chức, học hỏi liên tục và mạnh mẽ sẽ giúp nhà lãnh đạo có kỹ năng tư duy hệ thống mở, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, khả năng thích nghi với những sự thay đổi, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho tổ chức do tầm nhìn xa hơn của nhà lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vốn xã hội và tăng trưởng kinh tế

Bài viết Vốn xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tổng lược các nghiên cứu trước nhằm tìm kiếm bằng chứng bổ sung vào các tranh luận gần đây về vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tế, cụ thể là các kênh mà thông qua đó vốn xã hội tác động đến tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động hai mặt của FDI đến nền kinh tế của Việt Nam

Bài viết Tác động hai mặt của FDI đến nền kinh tế của Việt Nam trình bày: FDI không chỉ đầu tư nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn cung cấp các nguồn lực khác giúp Việt Nam hướng đến phát triển bền vững là vốn công nghệ, vốn tri thức, năng lực và kinh nghiệm quản ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của đào tạo đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành dệt may

Tác động của đào tạo đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành dệt may: Nghiên cứu này sử dụng 240 mẫu khảo sát tại các công ty dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng kỹ thuật phân tích gồm thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích khám phá (EFA), và hồi quy tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đạo đức nghề nghiệp – Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học Quốc gia Tp. HCM

Đạo đức nghề nghiệp – Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học Quốc gia Tp. HCM trình bày Các quan điểm về đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) còn rất rời rạc và chưa thống nhất với nhau. Trong khi đó lại có rất ít nghiên cứu được thực hiện về vấn đề này không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới,... Mơi các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng tích tụ ruộng đất ở vùng Tây Nam Bộ

Bài viết Thực trạng tích tụ ruộng đất ở vùng Tây Nam Bộ đưa ra câu trả lời từ việc phân các số liệu thống kê và việc tìm hiểu ý kiến của những cán bộ cơ sở và người nông dân đang trực tiếp thực hiện tích tụ ruộng đất ở nơi đây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tri thức bản địa: Các hướng tiếp cận nghiên cứu

Bài viết Tri thức bản địa: Các tiếp cận khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người và môi trường qua chủ đề tri thức bản địa. Dựa trên kết quả khảo sát về tri thức bản địa của các cư dân ở tỉnh Bình Phước, tác giả nhận diện những yếu tố tác động đến sự mai một của tri thức bản địa trong bối cảnh hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tìm hiểu thị trường xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Nam Bộ

Bài viết Tìm hiểu thị trường xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Nam Bộ trình bày: Xuất khẩu nông sản là thế mạnh của Việt Nam đặc biệt là của các tỉnh Nam Bộ. Trong những năm gần đây, xuất khẩu nông sản tăng nhanh cả về số lượng lẫn giá trị, thị trường xuất khẩu ngày càng mở khoa học rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chế độ ăn uống của người Chăm ở tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh xóa đói giảm nghèo

Bài viết Chế độ ăn uống của người Chăm ở tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh xóa đói giảm nghèo trình bày: Chế độ ăn uống của người Chăm hiện nay vẫn còn hạn chế dinh dưỡng, do thu nhập thấp của các hộ gia đình và những quy định của luật Hồi giáo. Xóa đói giảm nghèo cải thiện chế độ ăn uống sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của người Chăm ở đồng Chăm Islam, Tây Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng pháp luật hình sự của tòa án nhân dân (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa)

Bài viết Áp dụng pháp luật hình sự của tòa án nhân dân (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa) trình bày Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật (ADPL) trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND dưới góc độ lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật, làm rõ những đặc trưng riêng của hoạt động giải quyết án hình sự và các tiêu chí để đánh giá chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử án hình sự của TAND hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ cấu nghề nghiệp và xu hướng chuyển đổi việc làm của cư dân nông thôn Nam Bộ

Bài viết Cơ cấu nghề nghiệp và xu hướng chuyển đổi việc làm của cư dân nông thôn Nam Bộ trình bày: Tìm hiểu cơ cấu nghề nghiệp của cư dân nông thôn Nam Bộ, những động thái nghề nghiệp đã và đang diễn ra trên địa bàn, xu hướng chuyển đổi việc làm ở nông thôn và những yếu tố tác động đến xu hướng nghề nghiệp đó của người dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Biến đổi gia đình tại Hungary

Bài viết Biến đổi gia đình ở Hungary trình bày phân tích và tìm kiếm lời giải cho những thắc mắc xung quanh sự khác biệt trong quan niệm về hôn nhân, gia đình, sự quay trở lại của các vai trò giới truyền thống và sự trái ngược rõ ràng giữa các giá trị truyền thống với các hành vi nhân khẩu học thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Về việc thực thi Bộ Luật Lao động đối với lao động nữ trong doanh nghiệp

Bài viết Về việc thực thi Bộ Luật Lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp trình bày: Đặc điểm của mẫu khảo sát, Thực thi Bộ Luật Lao động đối với LĐN; Kết luận và đề xuất cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu và đo lường về tiến bộ bình đẳng giới: Một số cách tiếp cận

Bài viết Nghiên cứu và đo lường về tiến bộ bình đẳng giới: Một số cách tiếp cận trình bày: Nghiên cứu, đo lường về tiến bộ bình đẳng giới trên thế giới; Nghiên cứu và đo lường tiến bộ bình đẳng giới ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bạo lực trong thanh thiếu niên Việt Nam kết quả từ hai vòng điều tra Quốc gia

Bài viết Bạo lực trong thanh thiếu niên Việt Nam một số kết quả từ hai vòng điều tra Quốc gia trình bày các mô tả thực trạng hành vi bạo lực ở vị thành niên và thanh niên Việt Nam dựa trên số liệu của cuộc điều tra Quốc gia về,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Bài viết Lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay trình bày: Sự cần thiết và mục đích của việc áp dụng phương pháp lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa; Lòng ghép giới vào xây dựng và thực thi luật pháp và chính sách về xây dựng gia đình văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Di động việc làm trong nhóm lao động từ 25 đến 34 tuổi ở nội thành Hà Nội

Bài viết Di động việc làm trong nhóm lao động từ 25 đến 34 tuổi ở nội thành Hà Nội góp phần làm rõ bức tranh di động việc làm trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam, Phân tích thực trạng di động việc làm của lao động trẻ ở độ tuổi 25-34 ở nội thánh Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Một số cơ sở thực tiễn cần quan tâm trong xây dựng, điều chỉnh chính sách chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Một số cơ sở thực tiễn cần quan tâm trong xây dựng, điều chỉnh chính sách chăm sóc người cao tuổi Việt Nam trình bày nội dung về: Một số đặc điểm cơ bản và hạn chế của người cao tuổi; Một số nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của người cao tuổi Việt Nam; Một số cơ sở thực tiễn khác,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề xã hội hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài

Bài viết Một số vấn đề xã hội của hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài trình bày: Hôn nhân "Xuyên biên giới" - hiện tượng đáng bị phê phán; Hôn nhân xuyên biên giới có nên khuyến khích,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đưa bộ môn giới vào chương trình dạy dại học

Bài viết Đưa bộ môn giới vào chương trình giảng dạy dại học, góp phần xây dựng giá trị sống cho từng cá nhân, nâng cao nhận thức bình đẳng giới. Từ đó giúp cho sinh viên có khả năng giả quyết các vấn đề liên quan đến con người và xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nét riêng của các nghiên cứu về giới ở Nam Bộ thập niên 2000-2010

Bài viết Nét riêng của các nghiên cứu về giới ở Nam Bộ trong thập niên 2000-2010 trình bày một loạt lát cắt phân tích các quan hệ giới rất có giá trị và khá gần với thông lệ Quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cơ sở văn hóa Việt Nam

Bài viết là hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cơ sở văn hóa Việt Nam, cụ thể là về các nội dung: Khái niệm văn hóa, văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống cá nhân.


Tổng tích hợp lý thuyết kinh tế học và xã hội học trong nghiên cứu phân tầng xã hội

Bài viết về Tổng tích hợp lý thuyết kinh tế học và xã hội học trong nghiên cứu phân tầng xã hội trình bày nội dung về: Tổng tích hợp lý thuyết kinh tế học - Xã hội học; Tổng tích hợp xã hội học - Kinh tế học; Vận dụng tổng hợp lý thuyết xem xét phân tầng xã hội ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra

Bài viết về Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra góp phần cho thấy rõ yêu cầu vừa nêu trên thông qua việc làm sáng tỏ một số kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì, Hà Nội giai đoạn 2011-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày phần nội dung như sau: Tiêu chuẩn tạp chí Khoa học theo tiêu chuẩn Quốc tế; Thực hành các giải pháp xây dựng tạp chí của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế; Thay lời kết,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Tư duy xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài viết trình bày ngắn gọn về tư duy xã hội trên cơ sở tổng quan một số nghiên cứu, quan niệm chủ yếu từ góc độ xã hội học. Tư duy xã hội là tư duy của một xã hội toàn thể nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh của xã hội đó.Làm rõ các biểu hiện và các chức năng của tư duy xã hội, qua đó có thể gợi mở một số hướng nghiên cứu tiếp theo về các loại hình tư duy xã hội, các chức năng và phi/phản chức năng của tư duy xã hội trong xã hội hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Về thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên sau 10 năm tái lập (2004-2014)

Bài viết trình bày về viêc: Giải quyết tốt vấn đề ASXH không những góp phần tạo lập sự phát triển ổn định kinh tế mà còn bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, ASXH là hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu, tham gia bảo hiểm xã hội; bảo đảm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

Bài viết Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ trình bày nội dung về: Một số thành tựu cơ bản của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Nữ trí thức đối với cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án triển khai; Nữ trí thức với cơ hội tham gia hội thảo khoa học, các nghiệp vụ chuyên môn; Một số kết luận,... Mời bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu