Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.431)

Sử dụng mô hình mờ Takagi -Sugeno để xây dựng mô hình dự báo cho hệ động học phi tuyến

Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model Predictive Control) là phương pháp điều khiển dựa trên bài toán tối ưu sử dụng kết quả dự báo hành vi của hệ thống trong tương lai. Chính vì sử dụng kết quả dự báo đó, điều khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển một cách đáng kế so với các phương pháp khác, do vậy MPC đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi chậm[1,2,3]. Tuy nhiên sẽ khó khăn hơn khi xây dựng mô hình dự báo với đối tượng phi tuyến bất định. Để áp dụng được phương pháp MPC điều khiển các đối tượng này cần thiết phải một cơ chế để cập nhật mô hình của đối tượng. Báo cáo này tập trung vào việc sử dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno (TS) để xây dựng mô hình dự báo với những ưu điểm là có thể rút ra từ dữ liệu vào-ra quan sát được bằng cách dùng kỹ thuật phân nhóm. Hơn thế, mô hình TS còn có ưu điểm là tốc độ tính toán nhanh hơn mô hình Mamdani đồng thời cho kết quả chính xác hơn.


Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quy hoạch năng lượng cho hệ thống điện Việt Nam

Tối ưu phát triển hệ thống điện phải nghiên cứu trong cân bằng năng lượng tổng thể và đặc điểm của nguồn năng lượng sơ cấp, của nhu cầu phụ tải trong giai đoạn khảo sát. Các mô hình tính toán phát triển năng lượng thường được xây dựng và áp dụng ở các nước công nghiệp phát triển, để áp dụng cho các nước đang phát triển cần phải nghiên cứu thay đổi cho phù hợp. Bài báo sẽ hệ thống lại các phương pháp quy hoạch năng lượng đã được sử dụng ở nước ta, so sánh, đánh giá và đề xuất sử dụng mô hình phù hợp là mô hình Quy hoạch năng lượng Việt Nam; ứng dụng mô hình với những dữ liệu được bổ sung, cập nhật để xác định cơ cấu các nguồn điện và công suất phát tối ưu cho từng nguồn


Chọn cấu trúc tối ưu của modul sản xuất tự động linh hoạt

Hệ thống sản xuất linh hoạt (Flexible Manufacturing System – FMS) và Modul sản xuất tự động linh hoạt (Flexible Manufacturing Modular – FMM) ra đời là một cuộc cách mạng và là một thành tựu quan trọng trong khoa học kỹ thuật. Bài báo giới thiệu một phương pháp xác định cấu trúc tối ưu của FMM áp dụng khi thiết kế, xây dựng một FMM mới hoặc tối ưu hiệu quả làm việc của một FMM có sẵn, hoạt động độc lập hoặc hoạt động trong một FMS.


Thí nghiệm Vật lý thật, thí nghiệm tương tác trên màn hình và các biện pháp sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm trong dạy học Vật lý

Hiện nay, giảng dạy môn Vật lý ở các trường phổ thông vì nhiều lý do khác nhau mà các loại thí nghiệm vật lý chưa được chú ý khai thác và sử dụng đúng mức. Điều này đã khiến học sinh thụ động trong quá trình học tập, ảnh hưởng đến chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh. Hơn nữa, trong lí luận và thực tiễn hiện nay cũng đang đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu liên quan đến sự sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm, ví dụ như: nguyên tắc sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm; các biện pháp sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm và hình thức tổ chức dạy học cần thay đổi như thế nào để có thể phát huy được tính tích cực, tự chủ và sáng tạo của học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến thí nghiệm vật lý thật, thí nghiệm tương tác trên màn hình và các biện pháp sử dụng các loại thí nghiệm trên trong dạy học vật lý nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh.


On the existence of solutions to mixed pareto quasi optimization problems

In this paper, we introduce mixed Pareto quasi-optimization problems and show some sufficient conditions on the existence of their solutions. As special cases, we obtain several results for the mixed Pareto quasi-equilibrium problem and also system of two Pareto quasioptimization problems.


Điều khiển nghịch lưu 3-pha 4-dây trong hệ thồng nguồn phân tán độc lập

Bài báo nghiên cứu điều khiển nghịch lưu 3 pha 4 dây cho một hệ thống nguồn phân tán làm việc ở chế độ độc lập. Trong đó, kỹ thuật điều khiển được kết hợp giữa bộ điều khiển trượt để điều khiển vòng lặp dòng điện ở bên trong (DSMC) và bộ điều khiển bền vững để điều khiển điện áp được phát triển dưới hệ tọa độ tham chiếu tĩnh αβ0 (Clarke’s) sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung vector không gian (MSVPWM) nhằm đạt mục đích ổn định giá trị điện áp với trạng thái sai lệch tĩnh giảm và tổng độ méo dạng sóng hài thấp dưới quy định cho phép, hàm truyền đáp ứng nhanh khi nhiễu tải thay đổi. Ngoài ra, bên cạnh việc phát triển và mô tả thuật toán, một thảo luận tiếp theo được đề xuất là nghiên cứu thiết kế bộ lọc L-C, nâng cao động học hàm truyền của vòng lặp kín dòng điện và điện áp trên miền tần số và mô phỏng hệ thống trong điều kiện tải khác nhau.


Ứng dụng mạng noron để thiết kế bộ điều khiển theo mô hình mẫu cho một số đối tượng trong công nghiệp

Bài báo này trình bày một phương pháp để thiết kế bộ điều khiển cho một số đối tượng tuyến tính và phi tuyến theo mô hình mẫu để cải thiện nâng cao chất lượng điều khiển. Hệ thống nhận dạng và điều khiển dùng mạng nơron này có thể áp dụng cho một số đối tượng trong công nghiệp như: hệ thống xử lý nước thải và một số đối tượng động học phi tuyến khác.


Nghiên cứu bộ lọc LCL cho bộ biến đổi nối lưới

Trong xu thế phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo không thể thiếu được vai trò quan trọng của các bộ điều khiển kết nối lưới. Trong khi các nỗ lực nghiên cứu đã đạt được dòng và áp của nghịch lưu phát vào lưới có dạng sin lý tưởng thì một vấn đề mới nảy sinh là các tác động nhiễu từ lưới mà điển hình là sóng hài cao lại có ảnh hưởng mạnh đến điều khiển của bộ biến đổi (BBĐ). Bộ lọc LCL thông thường được thiết lập tại ngõ ra của BBĐ trước điểm kết nối lưới có thể lọc bỏ các sóng hài nhưng có nhược điểm là có thể gây cộng hưởng tần số, phá vỡ liên hệ kết nối. Mục đích nghiên cứu của bài báo nhằm đưa ra một giải pháp khắc phục thông qua bộ lọc Lead-lag. Nội dung chính được trình bày về cấu hình của hệ thống, các tính toán cơ bản và kiểm chứng bằng các kết quả mô phỏng.


Giáo trình Luyện thi các đề thi Vật lý - Trung tâm luyện thi & bồi dưỡng văn hóa STAR

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng bài tập dễ tới khó, và tương đương với các đề thi Đại Học hiện giờ, nhằm củng cố thêm kiến thức cho các em trong kỳ thi tới. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Đặc điểm vật lý các hành tinh của hệ mặt trời

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm vật lý các hành tinh của hệ mặt trời, cấu trúc hệ mặt trời, sự tạo thành các hành tinh, đặc điểm vật lý các hành tinh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Chuyển động cơ học của các hành tinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động cơ học của các hành tinh, các lực cơ học, giới thiệu cơ học cổ điển Newton, Định luật chuyển động của Kepler,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Các hạt và các lực cơ bản trong tự nhiên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các hạt và các lực cơ bản trong tự nhiên, cấu tạo của vật chất, hạt truyền tương tác,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Các dạng vật chất khác của vũ trụ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng vật chất khác của vũ trụ, năng lượng tối, vật chất tối, phản vật chất, vai trò của năng lượng tối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Một số qui ước về bầu trời

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số qui ước về bầu trời, các hệ tọa độ, hệ tọa độ chân trời, qui ước về bầu trời,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Sự sống trên trái đất và trong vũ trụ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự sống trên trái đất và trong vũ trụ, Nguồn gốc sự sống, điều kiện của trái đất, tiến hóa của sự sống,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Hình thành và tiến hóa của sao

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thành và tiến hóa của sao, quá trình tiến hóa, cái chết của sao,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Big bang và sự tiến triển của vũ trụ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Big bang và sự tiến triển của vũ trụ, sự hình thành vũ trụ, vũ trụ giãn nở, câu hỏi nhân loại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Vũ trụ quan phương Đông

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vũ trụ quan phương Đông, ngũ hành và bát quái, vai trò và góc nhìn hiện đại, phong thủy, các chòm sao phương Đông,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Chuyển động của bầu trời

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động của bầu trời, đường đi của mặt trời, đường đi của mặt trăng, các hành tinh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Tổng quan về thiên văn học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thiên văn học, thiên văn học thời cổ đại, thiên văn học ngày nay, ứng dụng vệ tinh, tiến hóa vũ trụ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Các chòm sao trong thiên văn học hiện đại

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các chòm sao trong thiên văn học hiện đại, góc nhìn khoa học, sự tạo thành chòm sao, xác định một chòm sao,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Vị trí và chuyển động của chúng ta trong vũ trụ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí và chuyển động của chúng ta trong vũ trụ, hệ mặt trời, chuyển động quĩ đạo quanh mặt trời,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Sự tạo thành trái đất và hệ mặt trời

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự tạo thành trái đất và hệ mặt trời, sự hình thành trái đất và mặt trăng, các yếu tố vật lý, lý thuyết cổ điển,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Thiên văn học - Bài: Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch, dương lịch và âm lịch, các đơn vị thời gian,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Phương pháp Gradient liên hợp giải hệ phương trình đại số tuyến tính

Phương pháp Gradient liên hợp được Hestenses và Stiefel nêu ra đầu tiên vào những năm 1950 để giải hệ phương trình đại số tuyến tính (PTĐSTT). Vì việc giải một hệ phương trình tuyến tính tương đương với việc tìm cực tiểu của một hàm toàn phương xác định dương nên năm 1960 Fletcher – Reeves đã cải biên và phát triển nó thành phương pháp Gradient liên hợp cho cực tiểu không ràng buộc.


Một số giải pháp cải tiến nhằm tăng tốc độ thuật toán mạng nơron som

Mạng nơron SOM được ứng dụng chủ yếu trong các bài toán phân cụm dữ liệu. Tuy nhiên, tập dữ liệu vào cho những bài toán này thường rất lớn ảnh hứớng tới thời gian tính toán. Bài báo này trình bày hai giải pháp để cải thiện thời gian tính toán của mạng gồm: thu hẹp phạm vi tìm kiếm nơron chiến thắng và xử lý dữ liệu song song dựa trên kiến trúc mạng phân tầng. Đồng thời trình bày kết quả cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của mỗi giải pháp.


Giảng dạy học phần cơ học lượng tử cho ngành Sư phạm Vật lý trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Bài báo này trình bày thực trạng việc dạy và học môn cơ học lượng tử ngành Sư phạm Vật lý tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và một số phương pháp giảng dạy nhằm tích cực hoá nhận thức của người học, giúp người có thể hiểu sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản để hiểu sâu sắc hơn về vật lý học, góp phần nâng cao công tác đào tạo cử nhân ngành Vật lý.


Mô hình mạng nơron GNN cho xử lý dữ liệu biểu diễn dưới dạng đồ thị

Bài báo này trình bày tổng quan về mô hình mạng nơron đồ thị (GNN) và khả năng ứng dụng của nó. Đây là một mô hình mạng nơron mới, phát triển từ mô hình mạng nơron đệ quy. GNN được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu biểu diễn dưới dạng đồ thị, một dạng dữ liệu phổ biến trong các lĩnh vực... Mời các bạn tham khảo!


Tính toán dị thường độ cao từ hệ số điều hòa ở độ và bậc nhất định trong dải sóng dài

Bài báo giới thiệu chương trình GeoH tính toán dị thường độ cao sử dụng các hệ số điều hòa ở độ và bậc nhất định trong dải sóng dài. Phương pháp tính cũng như kết quả tính toán được so sánh hợp lý với các giá trị sẵn có từ EGM96 cho thấy chương trình cho kết quả ở dải bước sóng dài là đáng tin cậy, có thể sử dụng trong bài toán loại bỏ thành phần bước sóng dài khi xây dựng mô hình quasi-geoid Việt Nam trong tương lai.


The tectonic evolution and new exploration results onhydrocarbon potential, cased study in the NE-Eastern part, Cuu Long basin,Vietnam continental shelf

The recently exploration results in illustrated a better potential in Lower Oligocene reservoir in South East margin of Cuu Long basin and many new signs. These signs need to be highlight researched for predicting accumulation distribution in study area, in purpose of oil and gas exploration for next stages.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thổ tinh - Phần 9
 • 13/08/2011
 • 33.108
 • 690
PHÂN TÍCH TRẮC QUANG
 • 06/04/2011
 • 93.590
 • 326

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu