Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.176)

Chuyên đề ôn tập 01 - Dao động cơ học

Chuyên đề ôn tập 01 - Dao động cơ học trình bày các câu hỏi bài tập vật lý dưới dạng trắc nghiệm với gần 70 câu hỏi trắc nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề ôn tập 3 - Điện xoay chiều

Chuyên đề ôn tập 3 - Điện xoay chiều trình trình bày kiến thức môn vật lý với dạng ôn tập các câu hỏi trắc nghiệm: Tài liệu có 65 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề điện xoay chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề ôn tập 02 - Sóng cơ học

Chuyên đề ôn tập 02 - Sóng cơ học trình bày nội dung về kiến thức vật lý với chủ đề sóng cơ học trong phạm vi ôn tập tài liệu trắc nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ" trình bày các kiến thức: Trường của đường dây dài, các kiểu dẫn sóng cơ bản, phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng, phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng, dẫn sóng chữ nhật, dẫn sóng điện môi phẳng, cáp quang,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell - Nguyễn Công Phương

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Luật Faraday, dòng điện dịch, các phương trình Maxwell dạng vi phân, các phương trình Maxwell dạng tích phân, thế chậm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Các phương trình Poisson & Laplace - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Các phương trình Poisson & Laplace" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Poisson, phương trình Laplace, định lý nghiệm duy nhất, giải phương trình Laplace, giải phương trình Poisson, nghiệm tích của phương trình Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lan truyền sóng trong môi trường tự do, lan truyền sóng trong điện môi, định lý Poynting & năng lượng sóng, lan truyền trong vật dẫn - hiệu ứng bề mặt, phân cực sóng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Lực từ & điện cảm - Nguyễn Công Phương

Bài giảng bao gồm các kiến thức: Lực tác dụng lên điện tích chuyển động, lực tác dụng lên nguyên tố dòng, lực giữa các nguyên tố dòng, lực & mô men tác dụng lên một mạch kín, cường độ phân cực từ & từ thẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

bài giảng giới thiệu các kiến thức mở đầu về lý thuyết trường điện từ, ứng dụng của trường điện từ, kỹ thuật y sinh, tương thích điện từ, máy điện, liên lạc vô tuyến, cảm biến từ xa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường" cung cấp cho người học các kiến thức: luật Coulomb, cường độ điện trường, điện trường của một điện tích khối liên tục, điện trường của một điện tích đường, điện trường của một điện tích mặt, đường sức, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Điện môi & điện dung - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Điện môi & điện dung" cung cấp cho người học các kiến thức: Điện môi, điều kiện bờ của điện môi lý tưởng, điện dung, phương pháp đường sức – đẳng thế, mật độ dòng điện & dịch chuyển điện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dòng điện & vật dẫn - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dòng điện & vật dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng điện & mật độ dòng điện, vật dẫn kim loại, tính chất vật dẫn & điều kiện bờ, phương pháp soi gương, bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - Nguyễn Công Phương

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch chuyển điện, luật Gauss, đive, phương trình Maxwell 1, toán tử véc tơ, định lý đive. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Năng lượng & điện thế - Nguyễn Công Phương

Bài giảng bao gồm các nội dung: Dịch chuyển điện tích điểm trong điện trường, tích phân đường, hiệu điện thế & điện thế, trường thế của điện tích điểm, trường thế của một hệ điện tích, Gradient thế, lưỡng cực, mật độ năng lượng trong trường tĩnh điện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phản xạ của sóng tới vuông góc, tỉ số sóng dừng, phản xạ sóng trên nhiều mặt, lan truyền sóng phẳng theo hướng bất kỳ, phản xạ của sóng tới xiên, lan truyền sóng trong môi trường tán xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Estimation of the activation energy values from the thermoluminescence glow curves to detect irradiated chilli powder

This report presents the estimation of the activation energy (E) values from the thermoluminescence (TL) glow curves showed by the whole glow peak (WGP) method that allows us to distinguish between irradiated and non-irradiated chilli powder samples. The E values of non-irradiated samples maintain 0.65 eV whereas irradiated ones reach 0.84 eV or upper. Furthermore, the E values are obtained from the result of comparison between the chilli powder irradiated with different doses (2, 4, 6 and 8 kGy) stored for 30 days and other unknown chilli powder samples in Vietnam.


Phương pháp toán tử FK cải tiến giải phương trình Schrödinger cho Exciton hai chiều trong từ trường đều

Phương pháp toán tử FK với phép biến đổi Laplace được áp dụng để tìm lại nghiệm số cho bài toán exciton hai chiều trong từ trường đều nhằm thay thế phép biến đổi Levi-Civita trong vùng từ trường lớn và phát triển cho các hệ phức tạp.


Công thức Vật lý Đại cương phần III

Tài liệu Công thức Vật lý Đại cương phần III cung cấp cho các bạn những kiến thức về công thức điều kiện cho cực đại giao thoa và cực tiểu giao thoa đối với hai nguồn sáng kết hợp, vân giao thoa Young, sự quay của mặt phẳng phân cực,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

(NB) Bài giảng Vật lý đại cương 2 của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp kiến thức chung về thuyết tương đối hẹp anhxtanh, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, Vật lí nguyên tử, vật lý hạt nhân,...


Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

(NB) Mục đích của "Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương" giúp sinh viên: Hiểu biết sâu sắc hơn các hiện tượng và các định luật vật lý; kết hợp lý thuyết với thực hành, nắm được một số phương pháp đo và dụng cụ đo vật lý cơ bản; biết cách tiến hành các phép đo những đại lượng vật lý, đồng thời biết cách đánh giá độ chính xác của kết quả các phép đo, rèn luyện phương pháp thực nghiệm khoa học cần thiết cho các cán bộ khoa học kỹ thuật tương lai.


Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý: Phần IV

Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý Phần IV điện học và từ học trình bày các nội dung chính như: sự ra đời của ngành điện học và từ học, những nghiên cứu định tính về điện, những nghiên cứu định lượng về điện, tĩnh điện học và tĩnh từ học,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)

Bài thuyết trình "Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)" gồm các nội dung chính như: Hoàn cảnh lịch sử, cơ học nửa đầu thế kỉ XIX, bước phát triển mới của quang học sóng, những bước đầu của điện động lực,...


Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý năm 2015-2016 - ĐH Bách Khoa HCM - Đề số 1

Tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý năm 2015-2016 - ĐH Bách Khoa HCM - Đề số 1 sẽ giúp các bạn sinh viên hệ thống lại kiến thức môn học và rèn luyện kỹ năng giải đề. Vận dụng kiến thức các bạn đã được học để thử sức mình với đề kiểm tra nhé!


Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý năm 2015-2016 - ĐH Bách Khoa HCM - Đề số 2

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì kiểm tra sắp tới, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý năm 2015-2016 - ĐH Bách Khoa HCM - Đề số 2. Mời các bạn cùng tham khảo!


Vật liệu phục hình sứ - kim loại

Nội dung của bài viết trình bày đại cương về các kim loại được sử dụng làm phục hình, những tiêu chí của vật liệu phục hình sứ - kim loại, cơ chế và nguyên tắc kỹ thuật dán sứ - kim loại, cơ chế bong dán sứ - kim loại, lựa chọn và thiết kế phục hình sứ - kim loại.


Bài giảng môn Kỹ thuật thông tin quang

Nội dung của bài giảng "Kỹ thuật thông tin quang" trình bày tổng quan về kỹ thuật thông tin quang, sợi quang, bộ phát quang, bộ thu quang và một số vấn đề trong thiết kế truyền thông tin quang đơn kênh điểm – điểm.


Ebook Bài giảng Tài liệu thực hành môn Vật lý đại cương: Phần 1

Nội dung Phần 1 của tập bài giảng trình bày về lý thuyết sai số, các dụng cụ đo lường trong vật lý và các bài thí nghiệm vật lý như: đo độ dìa bằng thước kẹp và panme, xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch, xác định lực ma sát trong ổ trục quay và mô men quán tính của bánh xe, xác định bước sóng và vận tốc âm theo phương pháp sóng dừng.


Ebook Bài giảng Tài liệu thực hành môn Vật lý đại cương: Phần 2

Nội dung Phần 2 của tập bài giảng trình bày các thí nghiệm vật lý về xác định hệ số sức căng mặt ngoài của chất lỏng, xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp stốc, xác định tỷ số nhiệt dung phân tử của chất khí, đo suất điện động của nguồn điện bằng mạch xung đối, xác định bước sóng ánh sáng bằng giao thoa cho hệ vân tròn niutơn, khảo sát hiện tượng quang điện ngoài và xác định hằng số plăng, khảo sát sự nhiễu xạ của chùm laser qua cách tử phẳng xác định bước sóng của laser.


Bài giảng Truyền nhiệt

Nội dung bài giảng gồm có các đề cương bài giảng chi tiết về truyền nhiệt, đun nóng – làm nguội – ngưng tụ, quá trình cô đặc và kỹ thuật lạnh.


Hướng dẫn lắp đặt công tắc cảm ứng Lumi

Nội dung tài liệu trình bày những hướng dẫn về các thao tác cần thực hiện khi tiến hành lắp đặt công tắc cảm ứng Lumi: chuẩn bị trước khi lắp đặt, nối dây, cố định tấm kính và sử dụng, sử dụng công tắc chạm cảm ứng, đặc điểm kỹ thuật chính, chôn đế âm tường và những chú ý trong quá trình lắp đặt công tắc cảm ứng Lumi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Trắc nghiệm thuỷ lực
  • 06/04/2011
  • 44.794
  • 536

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu