Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tự động hoá (4.649)

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vừng" trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao" trình bày các đối tượng điều khiển - hệ tay máy và hệ nâng bi trong từ trường, thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến" trình bày các nội dung: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 1: Giới thiệu" trình bày khái quát lịch sử về điều khiển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, đối tượng áp dụng lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, điều khiển hiện đại, điều khiển phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" trình bày các nội dung: Tối ưu hóa tính, tối ưu hóa động và phương pháp biến phân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân, phương pháp quy định hoạt động Bellman,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" trình bày ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn, điều khiển tự chỉnh định, điều khiển hoạch định độ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bài tập Thủy lực chọn lọc

Cuốn sách "Bài tập thủy lực chọn lọc" có mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng giải các bài tập đó, chúng tôi tập hợp trong tài liệu này 158 bài tập có tính chất chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!


Một số gợi ý về thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ ở Việt Nam

Dựa trên những kinh nghiệm từ quốc gia Đông Á, bài viết này sẽ cung cấp thêm những góc nhìn cần thiết về bản chất và các yêu cầu quan tâm về phát triển năng lực công nghệ với các nước đang nổ lực bắt kịp các quốc gia công nghiệp đi trước về công nghệ như Việt Nam hay các nước đang phát triển nói chung.


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10 Calib vị trí ban đầu của Robot trình bày với các nội dung chính như sau: Calibration – IRC5, thông số Motor Calibration Offset, kiểm tra robot đã calibrate chưa, sửa giá trị Motor Calibration Offset,...


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3 Dịch chuyển gồm các nội dung chính sau: Thiết bị cơ khí, chế độ dịch chuyển, dịch chuyển theo trục, khóa Joystick, QuickSet-truy cập nhanh, enable Device-Kích hoạt thiết bị,...


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 6: External Axis

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 6: External Axis trình bày các nội dung chính như: Trục mở rộng, cài đặt mô phỏng track, cài đặt mô phỏng Positioner,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4) Input/ output trình bày với các nội dung chính như sau: Đặc tính của tín hiệu I/O, Digital Input, Digital Outout, thông số hệ thống,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming trình bày các nội dung chính như: Lập trình đồ hoạ, tạo đường cong, tạo paths, mô phỏng chương trình của Robot, phát hiệu va chạm,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8 Lưu trữ và khôi phục trình bày với các nội dung chính như sau: Lưu trữ – IRC5, khôi phục – IRC5, lưu trữ hệ thống, sao lưu và khôi phục, khôi phục hệ thống,...


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 I/O Unit trình bày với các nội dung chính như sau: Digital I/O board, Remote I/O board, Address of I/O board, I/O board,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với dữ liệu (data) và các đoạn chương trình (routines) riêng, Một chương trình được chia thành những modun chương trình nhỏ,...Để nắm chi nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5 dưới đây.Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals trình bày các nội dung chính như: Thiết lập mô phỏng từ bản Backup, làm việc với smart component và rapid editor,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component trình bày các nội dung chính như: Tạo smart component (SC) - InFeeder, tạo smart component - Vacuum gripper,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2) trình bày các nội dung chính như: Xác định đối tượng làm việc Workobject, xác định khu vực làm việc cho Robot, xác định Workobject,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 1)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 1) Xác định I/O bus trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O bus, DeviceNet master address, Recovery Time,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 3)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 3) Khởi tạo I/O unit trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O unit, Unit Name, Unit Type, Connected to bus,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove trình bày các nội dung chính như: Xây dựng một trạm Multimove, lập trình hệ thống Multimove, thay đổi trạng thái chuyển động của Multimove,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics trình bày các nội dung chính như: File phần mềm hướng dẫn, tổng quan về Robotstudio, tạo một trạm cơ bản, lập trình cho trạm cơ bản, toạ độ gốc, tạo công cụ, tạo khung tác vụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1) trình bày các nội dung chính như: Hệ tọa độ của công cụ, xác định TCP, xác định TCP và định hướng tool, giúp tool ở vị trí phù hợp với chuyển động nhất có thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2 Sơ lược hệ thống gồm các nội dung chính sau: Hệ thống Robot, bộ điều khiển IRC 5, ví dụ về robot công nghiệp – IRB 6400R, Robot 6 trục, các loại tủ điều khiển IRC5, IRC5 Kiến trúc tủ,..


Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 7: Conveyor Tracking

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 7: Conveyor Tracking trình bày các nội dung chính như: Tạo thư viện băng chuyền, tạo hệ thống từ layout, cấu hình băng chuyền, băng chuyền và Rapid, targets trên băng chuyền,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 Hệ tọa độ gồm các nội dung chính sau: Coordinate system, define coordinate system, base coordinates, ...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6 Các câu lệnh cơ bản thông dụng trình bày với các nội dung chính như sau: MoveL/MoveJ, MoveC, Example, Function, MoveAbsJ, PulseDO, TPErase,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 2)

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 2) Tạo I/O signals trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O signals, kiểu tín hiệu, Assigned to unit, Define I/O signals -DI & GI,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lưu lượng kế điện từ
 • 12/07/2010
 • 20.682
 • 806
Humanoid Robots Human-like Machines
 • 01/08/2012
 • 39.950
 • 458
BUILD A REMOTECONTROLLED ROBOT
 • 14/01/2010
 • 54.106
 • 178
EMISSION CONTROL (EMCON)
 • 02/11/2009
 • 43.011
 • 952

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu