Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.424)

Những bài toán tựa cân bằng hỗn hợp Pareto kiểu Blum - Oet

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số điều kiện đủ yếu hơn cho những ánh xạ đa trị để đảm bảo cho sự tồn tại nghiệm của những bài toán tựa cân bằng hỗn hợp Pareto kiểu Blum – Oettli.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 3: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ hai ngôi trên một tập hợp và các tính chất, biểu diễn quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, lớp tương đương, sự phân hoạch thành các lớp tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng mô hình thu nhập thặng dư để xác định giá trị doanh nghiệp

Định giá trị doanh nghiệp một cách chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư một cách hợp lý và linh hoạt. Một phương pháp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để xác định giá trị cổ phiếu là mô hình hiện tại hóa thu nhập thặng dư (Residual Income Model). Nghiên cứu này cung cấp cách xử lý các thông tin kế toán trong các năm trong quá khứ của công ty để đưa ra các dự báo về các báo cáo tài chính cho các năm tiếp theo. Từ đó, thu nhập thặng dư sẽ được ước tính để xác định giá trị cổ phiếu. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số giả thiết và nguyên tắc khi vận dụng mô hình này


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 3: Không gian véctơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véctơ, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian véctơ, không gian euclide. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phương pháp số giải phương trình truyền nhiệt

Kỹ thuật số giải phương trình đạo hàm riêng gồm hai phương pháp chủ yếu: sai phân hữu hạn và phần tử hữu hạn. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm tới phương pháp sai phân hữu hạn để giải phương trình dạng parabolic, sử dụng phương trình truyền nhiệt làm ví dụ. Chúng tôi cũng sử dụng ngôn ngữ MATLAB để viết mã cho các giải thuật.


The character formula of irreducible representations of gl(2/1)

Cho V là siêu không gian với chiều (m|n). Khi đó, ta có siêu nhóm tuyến tính tổng quát GL(m|n). Trong trường hợp m = 0 hoặc n = 0, các biếu diễn bất khả qui của siêu nhóm này đã hòan toàn được xây dựng. Théo Schur và Weyl, ta có công thức tính đặc trưng cho các biễu diễn bất khả qui như lầ định thức của các tensor đối xứng Si . Trong trường hợp cả m và n đều khác 0, điều này chưa được chứng minh. Trong bài báo cáo này chúng tôi đưa ra được cong thức tương tự cho trường hợp m=2 và n=1


Uniqueness of meromorphic function and its order K concerning the difference polynomials

In this paper, we study the uniqueness problem on difference polynomials and its differential of meromorphic function sharing a common value.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin (Phần 1)

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 5: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, một số đồ thị đặc biệt, sự đẳng cấu của các đồ thị, đồ thị có hướng, đường đi và chu trình, sự liên thông.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 1: Ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa ma trận, phép chuyển vị, các phép toán ma trận, định nghĩa định thức, các phép toán ma trận, công thức khai triển định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiệm hữu hiệu yếu và điều kiện tối ưu cho bất đẳng thức biến phân vector

Trong bài báo cáo này của chúng tôi chứng minh điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiện yếu của bất đẳng thức biến phân vecto có ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức. Với các giả thiết về tính lồi suy rộng cho các hàm dữ liệu của bài toán thì điều kiện cần trở thành điều kiện đủ.


Nhận dạng trạng thái hệ cẩu treo 2 chiều bằng bộ quan sát Kalman rời rạc

Cẩu treo là thiết bị công nghiệp được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp; chính vì vậy, cẩu treo là đối tượng được nghiên cứu khá nhiều về các phương pháp điều khiển nó. Bài báo đưa ra mô hình toán của hệ cẩu treo ở dạng đơn giản (Dạng mô hình hai chiều đã được tuyến tính hóa) và kết quả thiết kế bộ quan sát trạng thái Kalman rời rạc nhằm quan sát trạng thái cho đối tượng, từ đó mở ra hướng thiết kế các bộ điều khiển phản hồi trạng thái để điều khiển hệ cẩu treo. Việc quan sát, chẩn đoán được trạng thái của hệ thống, vốn thường bỏ qua, sẽ góp phần nâng cao được chất lượng điều khiển hệ thống mà không làm tăng thêm phần thiết bị cứng cũng như chi phí thiết bị. Các kết quả mô phỏng trên matlab – simulink nhằm kiểm chứng lại tính đúng đắn của các thuật toán đã thiết kế.


Linear matrix inequality approach to robust stability of uncertain nonlinear discrete time systems

This paper deals with the problem of asymptotic stability for a class of nonlinear discrete-time systems with time-varying delay. The time-varying delay is assumed to be belong to a given interval, in which the lower bound of delay is not restricted to zero. A linear matrix inequality (LMI) approach to asymptotic stability of the system is presented. Based on constructing improved Lyapunov functionals, delay-depenent criteria for the asymptotic stability of the system are established via linear matrix inequalities. A numerical example is given to show the effectiveness of the result..


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin (Phần 2)

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 5: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình và đường đi Euler, chu trình và đường đi Hamilton, thuật toán Dijkstra. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng và véctơ riêng của ma trận, chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao, dạng toàn phương, dạng toàn phương xác định. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, biểu thức logic (Dạng mệnh đề), qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ, quy nạp toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thuật toán mã hoá ảnh dựa trên đồng bộ thích nghi hai hệ hỗn loạn khác nhau

Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ thích nghi trạng thái giữa hệ hỗn loạn Chen và mạng nơron tế bào CNN (Cellular Neural Network) với nhiều tham số bất định. Kết quả về điều khiển đồng bộ thích nghi được chứng minh chặt chẽ dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov. Sau đó kết quả này được sử dụng để xây dựng thuật toán mã hoá ảnh số. Hiệu quả của thuật toán mã hoá ảnh đề xuất được phân tích trên cơ sở một số độ đo phổ biến. Các ví dụ mô phỏng được thực hiện trên môi trường Matlab.


Bồi dưỡng khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong lời giải bài tập toán cho học sinh

Nếu học sinh (HS) có khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán thì sẽ khắc phục được những sai lầm trong giải toán và phát triển các năng lực trí tuệ cho bản thân. Bài báo này, chúng tôi trình bày một số ví dụ theo hướng bồi dưỡng khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải bài tập toán cho HS.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 6: Cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cây nhị phân và các tính chất, thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 2: Các phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp các tập hợp con, biểu diễn tập hợp trên máy tính, các phép toán tập hợp và các tính chất liên quan, tập hợp tích Descartes, nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý chuồng bồ câu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán vận tải tuyến tính

Bài toán vận tải là một trong những bài toán điển hình và có nhiều ứng dụng của quy hoạch tuyến tính. Bài toán này không có gì phức tạp nếu mạng lưới giao thông tương đối đơn giản và số địa điểm cung cấp, tiêu thụ không nhiều lắm. Tuy nhiên, với những mạng lưới giao thông phức tạp thì bằng kinh nghiệm và trực giác khó có thể tìm ra được phương án tối ưu. Bài báo này nghiên cứu ứng dụng Giải thuật di truyền giải bài toán vận tải tuyến tính, kết quả thử nghiệm được so sánh với một số phương pháp đã có.


Phương pháp chia miền giải bài toán biên với điểm biên kì dị

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một số phương pháp tiếp cận giải bài toán biên elliptic với điều kiện biên hỗn hợp mạnh dựa trên cơ sở phương pháp chia miền đồng thời đưa ra các kết quả cụ thể khi áp dụng các phương pháp để giải bài toán Motz, một bài toán mẫu được thế giới quan tâm. Các kết quả được trình bày cả về lý thuyết và thực nghiệm khẳng định tính đúng đắn của các phương pháp đã đưa ra.


Giải BGG của các biểu diễn bất khả quy của các nhóm tuyến tính tổng quát GLc(n)

Nội dung bài viết là nêu và phân tích giải BGG của các biểu diễn bất khả quy của các nhóm tuyến tính tổng quát GLc(n). Mời các bạn tham khảo!


Dạng tổng quát của định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến

Mục đích chính của bài báo là đưa ra một dạng tổng quát của định lý thác triển Hartogs nổi tiếng với các hàm chỉnh hình tách. Sử dụng các kết quả phát triển gần đây của lý thuyết Poletsky trên các đĩa, bài báo chứng minh kết quả sau: Giả sử X, Y là 2 đa tạp phức, Z là không gian giải tích phức có tính chất thác triển Hartogs. Giả sử A (tương ứng B) là tập con không đa cực địa phương của X (tương ứng Y). Khi đó mọi ánh xạ chỉnh hình tách f A Y X B Z : W:=( × × → ) U( ) đều thác triển tới ánh xạ chỉnh hình f trên W z X Y z A X B Y : , : , , , , 1 = ∈ × +


Cải tiến hiệu năng thuật toán Chord DHT trong điều kiện mạng có độ ổn định thấp

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán mới cho việc quản lý các nút gia nhập và rời đi khỏi mạng khi mạng Peer-to-Peer được tổ chức theo thuật toán Chord DHT trong mạng có độ ổn định thấp. Thuật toán của chúng tôi đề xuất tiến hành cập nhập tức thời bảng định tuyến của các nút mạng khi có sự gia nhập/rời đi mới của các nút. Các kết quả mô phỏng của thuật toán đã chỉ ra rằng thuật toán của chúng tôi cải tiến đáng kể hiệu năng mạng Chord trong điều kiện mạng có độ ổn định thấp.


Sự hội tụ theo nghĩa Wijsman và đặt chỉnh Tykhonov của bài toán cân bằng theo dãy

Bài viết tập trung nghiên cứu các điều kiện đủ cho sự hội tụ của dãy các bài toán cân bằng cũng như thiết lập điều kiện đặt chỉnh Tykhonov theo dãy của lớp bài toán đang xét. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Bài giảng Xác suất - Chương 1: Giải tích tổ hợp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giải tích tổ hợp, nguyên lý nhân, chỉnh hợp lặp, hoán vị, mệnh đề, nguyên tắc giải toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm số, đạo hàm riêng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xác suất - Bài 1: Đại lượng ngẫu nhiên, hàm phân phối

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên, hàm phân phối, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, tham số đặc trưng cơ bản của xác suất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 2: Tổng hợp và trình bày dữ liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp và trình bày dữ liệu, phân tổ thống kê, phân tổ theo tiêu thức số lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu