Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiếng Anh - Ngoại Ngữ (42.833)

Bài tập tự luyện câu gián tiếp

Bài tập tự luyện câu gián tiếp gồm có 35 câu trắc nghiệm và 10 câu biến đổi câu nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo củng cố kiến thức đã học, năng cao khả năng làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.


Câu điều kiện (Conditional sentences)

Câu điều kiện gồm có 3 loại. Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu)..Có 3 loại câu điều kiện là điều kiện có thực, điều kiện không có thực ở tương lai và điều kiện không có thực ở quá khứ.


pronunciation problems a case study of ethnic students analysing errors of pronunciation in speaking english

This paper attempts to investigate the main difficulties and errors of a group of 20 ethnic students encounter when pronouncing English consonant sounds. The students in the case study come from remote areas of Thai Nguyen province in the North of Vietnam. During the time at their school, practicing English in class is rarely used. They have never had chances to speak to foreigners. As a result, they do not have any kind of exposure to a native English environment. The paper has analysed and synthesised the data and found that the ethnic speakers in this case had some particular errors such as omission of final consonant and consonant clusters sounds, as well as difficuties in pronouncing /θ/, and /s/ and /ʃ / and word stress problems. Finally, the paper suggests appropriate solutions for the kind of errors in order to help leaners inhance English pronunciation. Keywords: Errors of pronunciation, consonant sounds, clusters sounds, word stress


students’ autonomy in english learning at thai nguyen university of technology

This paper presents a study on investigating the learner autonomy of the first-year non-English major students in English learning at Thai Nguyen University of Technology. The results report that student’s autonomy in English learning is not quite positive. It is suggested that more attention should be paid to learner autonomy during learning and teaching process at the university. In addition, some implications to encourage learner autonomy are suggested.


Context in english and vietnamese advertisements

All approaches to discourse analysis attach much important to context. What is context? It is the object which has a relationship to language use: language-communication-context. Also, context is focused on in many researches, and has a close correlation to communication or to the model of communication. This article presents an overview about context in English and Vietnamese advertisements.


Short conversations in the listening comprehension section of toefl itp in light of systemic functional grammar

TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language: Institutional Testing Program) is now used as part of the test format designed by Vietnam National Foreign Language Project 2020 to test the English proficiency of Vietnamese. However, they tend to do poorly in the listening comprehension section of the tests of the Project, in which short conversations between two people in part A are the first challenge.


Ebook English for Customers care & Human Resources

Quyển sách này mang đến cho bạn những giá trị tuyệt vời nhất giúp cho sự nghiệp hay công việc kinh doanh tăng trưởng và biết đâu bạn sẽ cảm thấy yêu việc học Tiếng Anh hơn bao giờ hết. Giờ thì hãy cùng lật trang tiếp theo và bắt đầu hành trình khám phá nhé!


Ebook Tự học đột phá tiếng Anh - Chuyên đề đọc hiểu: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Tự học đột phá tiếng Anh - Chuyên đề đọc hiểu" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành gồm các nội dung sau: Các đoạn văn ôn luyện đọc hiểu đa dạng chủ đề,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bài tập tiếng Anh 12: Phần 1

Phần 1 ebook "Bài tập tiếng Anh 12" của tác giả Mai Lan Hương tập hợp các đề ôn luyện bám sát chương trình học: Home life, cultural diversity, ways of socialising test yourself, school education system,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bài tập tiếng Anh 12: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Bài tập tiếng Anh 12" của tác giả Mai Lan Hương tập hợp các đề ôn luyện bám sát chương trình học: Deserts, books test yourself, water sports, woman in society,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Công phá bài luận và ngữ pháp THPT quốc gia tiếng Anh

Ebook "Công phá bài luận và ngữ pháp THPT quốc gia tiếng Anh" do tác giả Hoàng Đào biên soạn gồm 3 phần: Phần 1 - Lý thuyết cần biết khi viết một đoạn văn bằng tiếng Anh, phần 2 - 10 bài văn mẫu được phân tích chi tiết từ ý tướng đến tư duy, phần 3 - 20 đề thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Tự học đột phá tiếng Anh - Chuyên đề đọc hiểu: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 1 ebook "Tự học đột phá tiếng Anh - Chuyên đề đọc hiểu" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành gồm các nội dung sau: Một số mẹo làm bài tập đọc - hiểu, 16 bài tập tự học đột phá luyện tư duy đọc hiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn tiếng Anh: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn tiếng Anh" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành tiếp tục gồm các đề ôn luyện bám sát cấu trúc ra đề theo kiến thức lớp 12, gồm lời giải trọng tâm, chi tiết giúp tổng ôn kiến thức siêu nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook 210 bài luận tiếng Anh: Phần 1 - NXB Đà Nẵng

Phần 1 ebook "210 bài luận tiếng Anh" do NXB Đà Nẵng ấn hành là tập hợp các bài luận văn sơ - trung cấp, mức độ khó, nhằm giúp các đối tượng đang luyện thi chứng chỉ quốc gia A, B, C: . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn tiếng Anh: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 1 ebook "Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn tiếng Anh" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành gồm các đề ôn luyện bám sát cấu trúc ra đề theo kiến thức lớp 12, gồm lời giải trọng tâm, chi tiết giúp tổng ôn kiến thức siêu nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook 210 bài luận tiếng Anh: Phần 2 - NXB Đà Nẵng

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "210 bài luận tiếng Anh" do NXB Đà Nẵng ấn hành tiếp tục tập hợp các bài luận văn sơ - trung cấp, mức độ khó, nhằm giúp các đối tượng đang luyện thi chứng chỉ quốc gia A, B, C: Viết về sở thích, những điều bạn thích và không thích, ngôi nhà của tôi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Chuyên đề part 4 toeic - Giải thích và dịch song ngữ

Eboook Chuyên đề part 4 toeic - Giải thích và dịch song ngữ trình bày nội dung về các loại câu hỏi (câu hỏi tổng quát, câu hỏi chi tiết, câu hỏi về sự việc có thể diễn ra tiếp theo); các chủ đề,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Collocation in use

Collocation in ise. Learning about collocations, grammatica laspects of collocations, sapecial aspects of collocation, basic concepts, functions.


Ebook Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề (quyển 1)

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề (quyển 1) trình bày kiến thức các từ vựng cơ bản Tiếng anh được sắp xếp theo chủ đề khoa học, giúp việc rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh dễ dàng hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tự học chữ Nôm căn bản: Phần 6 - Lê Văn Đặng

Trọn bộ Ebook Tự học chữ Nôm căn bản do Lê Văn Đặng chủ biên gồm 10 phần: 8 bài học cơ bản; 2 bài kiểm tra (giữa kì, cuối kì). Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hán Nôm, giúp quá trình tự học và tìm hiểu hiệu quả hơn.


Tự học chữ Nôm căn bản: Phần 5 - Lê Văn Đặng

Trọn bộ Ebook Tự học chữ Nôm căn bản do Lê Văn Đặng chủ biên gồm 10 phần: 8 bài học cơ bản; 2 bài kiểm tra (giữa kì, cuối kì). Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hán Nôm, giúp quá trình tự học và tìm hiểu hiệu quả hơn.


Ebook Đàm thoại tiếng Hoa trong khách sạn - nhà hàng: Phần 2

"Đàm thoại tiếng Hoa trong Khách sạn - Nhà hàng" tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ học và tra cứu. Các mẫu câu được tham khảo và chọn lọc từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nha, hữu ích trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.


Ebook Đàm thoại tiếng Hoa trong Khách sạn - Nhà hàng: Phần 1

"Đàm thoại tiếng Hoa trong Khách sạn - Nhà hàng" tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ học và tra cứu. Các mẫu câu được tham khảo và chọn lọc từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nha, hữu ích trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.


Tự học chữ Nôm căn bản: Phần 7 - Lê Văn Đặng

Trọn bộ Ebook Tự học chữ Nôm căn bản do Lê Văn Đặng chủ biên gồm 10 phần: 8 bài học cơ bản; 2 bài kiểm tra (giữa kì, cuối kì). Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hán Nôm, giúp quá trình tự học và tìm hiểu hiệu quả hơn.


Bảng các chữ Hán thường dùng

(NB) Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về chữ Hán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Bảng các chữ Hán thường dùng" dưới đây. Với các bạn bước đầu tiếp xúc với chữ Hán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tự học chữ Nôm căn bản: Phần 8 - Lê Văn Đặng

Trọn bộ Ebook Tự học chữ Nôm căn bản do Lê Văn Đặng chủ biên gồm 10 phần: 8 bài học cơ bản; 2 bài kiểm tra (giữa kì, cuối kì). Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hán Nôm, giúp quá trình tự học và tìm hiểu hiệu quả hơn.


Ebook Kanji look and learn Bản Tiếng Việt: Phần 2 - Genki Plus

Kanji Look and Learn là cuốn sách dạy Kanji hay, hiếm thấy mà các bạn không thể bỏ qua. Đây là cuốn hướng dẫn học Hán tự kèm theo của giáo trình nổi tiếng Genki, gồm 512 Kanji phổ biến được chia làm 32 bài, mỗi bài chúng ta sẽ được học 16 chữ và mỗi chữ thì được miêu tả rất chi tiết khiến bạn dễ dàng ghi nhớ được nó. Sách nhằm đưa đến một cách học khá hay và dễ nhớ, đem lại hiệu quả tốt cho người học.


Ebook Kanji look and learn Workbook Đáp án

Kanji Look and Learn Workbook Đáp án nhằm hỗ trợ cho Kanji Look and Learn Workbook Sách bài tập, giúp người học dễ dàng thực hành, tiếp thu tiếng Nhật một cách hiệu quả.


Ebook Kanji look and learn Workbook Sách bài tập: Phần 2

Kanji Look and Learn là cuốn sách dạy Kanji hay, hiếm thấy mà các bạn không thể bỏ qua. Đây là cuốn hướng dẫn học Hán tự kèm theo của giáo trình nổi tiếng Genki. Sách bài tập nhằm giúp người học luyện tập và hiểu thêm sâu bài học, đem lại hiệu quả học tập cao.


Ebook Bài tập Genki I: Phần 2

Giáo trình Genki I có nhiều bài tập đa dạng. Với sách bài tập, bạn sẽ được thực hành nhiều hơn so với sách giáo trình. Giáo trình Genki I chú trọng vào hội thoại. Vì thế, trong phần bài tập về ngữ pháp, bạn sẽ được làm các bài tập như: Trả lời câu hỏi, Miêu tả tranh, Đọc hiểu, Nghe hiểu, Hội thoại theo cặp.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
 • 21/08/2016
 • 32.046
 • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Just Enough English Grammar
 • 22/05/2009
 • 74.620
 • 298
Sat - MC Grawhill part 5
 • 13/12/2010
 • 33.236
 • 375
TRẠNG THÁI VUI VÀ BUỒN
 • 18/04/2011
 • 75.749
 • 290

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu