Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.627)

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Thương mại trong quá trình hội nhập và đổi mới

Quá trình đổi mới giáo dục đại học đồng nghĩa với quá trình đổi mới các TTTTTV đại học nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu thông tin của người dùng tin mọi lúc, mọi nơi (Nguyễn Thị Quý, 2007). Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện được đổi mới đào tạo theo tín chỉ là các trường đại học phải đảm bảo “có đủ sách tham khảo, tài liệu học tập”. Điều đó khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin thư viện.


Trao đổi về quyền tác giả và sao chép tài liệu ở thư viện các trường đại học

Bài viết này trao đổi về quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ (2005) từ đó có thể xác định các trường hợp sao chép tài liệu hợp pháp và bất hợp pháp ở thư viện các trường đại học, đặc biệt là đối với nguồn tài liệu được tạo nên từ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.


Chất lượng dịch vụ Thư viện: Nghiên cứu thực nghiệm tại một số Trường Đại học ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định mức độ phù hợp của mô hình LibQUAL+ TM trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, cụ thể là tại ba thư viện tại trường đại học của vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Đại học An Giang (ĐHAG), Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT).


Chất lượng dịch vụ thư viện so sánh giữa hai mô hình: chất lượng kỹ thuật chức năng và servqual

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh hai mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng và SERVQUAL để tìm ra mô hình giải thích tốt nhất về sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thư viện. Hai mô hình này được kiểm định với 347 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.


Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của tài liệu lưu trữ doanh nghiệp

Tài liệu lưu trữ doanh nghiệp bao gồm tài liệu quản lý hành chính, tài liệu kinh doanh, các văn bản giao dịch và hệ thống tài liệu kế toán (sổ kế toán, báo cáo tài chính và các hóa đơn chứng từ). Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều ý nghĩa.


ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE trong xây dựng và quản lý bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế

Bài viết giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở DSPACE, vai trò chính, những ưu điểm và hạn chế của phần mềm DSPACE. Đồng thời giới thiệu những bước ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE phiên bản 4.2 trong việc thiết kế, xây dựng và quản lý các bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế.


Bài tiểu luận Lịch sử xuất bản - Phát hành Việt Nam

Bài tiểu luận: Lịch sử xuất bản - Phát hành Việt Nam trình bày: Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách Phương Nam và đóng góp của PNB đối với lịch sử xuất bản – phát hành sách Việt Nam và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; Phân tích chiến lược công ty Phương Nam Book đối với tình hình hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thư mục chuyên đề: Văn hóa dân gian Đà Nẵng

Tập thư mục gồm hai phần chính là Thư mục toàn văn và Thư mục chỉ chỗ. Thư mục toàn văn giới thiệu những bài biết, bài nghiên cứu về văn hóa dân gian trên tất cả các lĩnh vực, từ ẩm thực đến làng nghề, phong tục tập quán, lễ hội và nhiều vấn đề khác. Thư mục chỉ chỗ giúp độc giả có thể dễ dàng tra tìm những bài biết, bài nghiên cứu, những tập sách có nội dung mà mình quan tâm.


Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện Trường Đại học Nha Trang

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện của Trường Đại học Nha Trang. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu quan sát gồm 241 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Nha Trang có sử dụng dịch vụ thư viện. Nghiên cứu sử dụng các lý thuyết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.


Bài giảng Nghiệp vụ văn thư

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Công tác văn thư

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Công tác lưu trữ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ, đặc điểm của tài liệu lưu trữ, ý nghĩa của tài liệu lưu trữ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về doanh nghiệp và tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp, tổ chức quản lý và quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong doanh nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích, yêu cầu và nguyên tắc chỉnh lý, quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ứng dụng công nghệ thông tin lập thư viện tư liệu dạy học Hóa học 12 Trung học phổ thông

Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin lập thư viện tư liệu dạy học Hóa học 12 Trung học phổ thông trình bày: Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào đổi mới phương pháp dạy học hóa học theo hướng tích cực hóa người học là một yêu cầu bức thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo

Bài viết trình bày khái lược các khái niệm về "trích dẫn", "liên kết" cùng trích dẫn, liên kết thư mục; chỉ số tác động của tạp chí, chỉ dẫn khoa học. Nêu sự cần thiết về việc phản ánh đầy đủ trung thực việc trích dẫn trong các công trình nghiên cứu và giới thiệu 2 hệ thống chỉ dẫn tham khảo,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin - Thư viện trong tình hình mới

Bài viết Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm,hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - thư viện trong tình hình mới trình bày về báo cáo công tác thông tin thư viện, đưa ra các phương hướng đổi mới công tác ngành thư viện, đổi mới công tác tổ chức, phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ mới của công tác Thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Bài viết trình bày nội dung về: Một số bộ từ khóa tiêu biểu tại Việt Nam; Bộ từ khóa KHXH năm 2013; Xây dựng Bộ từ khóa KHXH&NV nă 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

Bài viết trình bày về nội dung: Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015); Đánh giá quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hiện đại hóa Thư viện KHXH,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đào tạo nghiệp vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Đà Nẵng

Nội dung của bài viết trình bày tổng quan về Đại học Đà Nẵng, nêu tóm tắt quá trình triển khai công tác huấn luyện nhân viên theo khuôn khổ dự án trong giai đoạn 2003-2004, tiếp tục đưa vào hoạt động Trung Tâm Học Liệu theo mô hình thư viện điện tử, dựa trên các chuẩn nghiệp vụ quốc tế để tham gia quá trình hội nhập và chia sẻ các nguồn lực thông tin với các thư viện trong và ngoài nước.


Bài giảng Hướng nghiệp 2 - Bài 8: Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập

Nội dung của bài giảng trình bày về một số nguồn tài liệu tham khả cho việc học tập, các cách đánh giá chất lượng nguồn thông tin, cách tìm kiếm tài liệu qua Internet và một số trang web tham khảo liên quan tới y tế/giáo dục.


Cẩm nang dành cho độc giả thông minh

Cẩm nang dành cho độc giả thông minh gồm 9 chương với các nội dung chính như: Thông tin và Tin tức, quy trình sản xuất tin tức, Nguồn tin và bối cảnh, công bằng, cân bằng và thành kiến, sức mạnh của hình ảnh, thông tin trên Internet và Mạng xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện hcmute, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin trong môi trường số tại các thư viện đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện trường đại học, đọc sách thời đại công nghệ số.


Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 2)

Nội dung phần 2 của ebook trình bày về việc ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thư viện chất lượng cao, tủ sách ebook hcmute, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại số cho đội ngũ cán bộ thư viện hcmute, sử dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trực tuyến, giải pháp truyền thông tổng thể và ứng dụng giải pháp truyền thông wisogroup.


Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Apa

Nội dung của tài liệu trình bày khái niệm về trích dẫn tài liệu tham khảo, tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, các bước tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo, trích dẫn văn bản, liệt kê danh sách tài liệu tham khảo và thông tin điện tử.


Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Nội dung của tài liệu giới thiệu về khám phá truy cập, phát triển các kỹ thuật tìm kiếm và kỹ năng máy tính, tìm kiếm tư liệu, sử dụng và tìm kiếm các trang web, tìm kiếm các nguồn thông tin chuyên ngành tại các trang tin cậy và tìm kiếm thông tin hỗ trợ các mục đích chuyên môn.


Sử dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, và giảng dạy – kinh nghiệm từ Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung của tài liệu trình bày về đặc điểm trong lộ trình phát triển thư viện, phần mềm quản lý thư viện hiện đại và cổng thông tin tích hợp gồm nhiều dịch vụ hiện đại của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.


Bài giảng Đảm bảo thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nội dung bài giảng của Thạc sĩ Trần Thị Hải Yến trình bày về cơ sở để triển khai chương trình, nội dung của chương trình phục vụ thông tin và những định hướng, mục tiêu, đối tượng phục vụ và cách thức tham gia của chương trình.


Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần phương pháp NCKH

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.


Thông tin thư mục: Thông báo tài liệu mới của thư viện KHCN xây dựng

Nội dung thư mục trình bày các tài liệu mới và thông tin tài liệu bao gồm các tạp chí, ấn phẩm thông tin, thông tin chuyên đề, tiêu chuẩn định mức, kết quả nghiên cứu, sách.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
  • 26/02/2011
  • 79.150
  • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
  • 26/02/2011
  • 12.485
  • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Section XIII - The Vitamins
  • 01/04/2011
  • 79.699
  • 754

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu