Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.612)

Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo

Bài viết trình bày khái lược các khái niệm về "trích dẫn", "liên kết" cùng trích dẫn, liên kết thư mục; chỉ số tác động của tạp chí, chỉ dẫn khoa học. Nêu sự cần thiết về việc phản ánh đầy đủ trung thực việc trích dẫn trong các công trình nghiên cứu và giới thiệu 2 hệ thống chỉ dẫn tham khảo,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin - Thư viện trong tình hình mới

Bài viết Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm,hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - thư viện trong tình hình mới trình bày về báo cáo công tác thông tin thư viện, đưa ra các phương hướng đổi mới công tác ngành thư viện, đổi mới công tác tổ chức, phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ mới của công tác Thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Bài viết trình bày nội dung về: Một số bộ từ khóa tiêu biểu tại Việt Nam; Bộ từ khóa KHXH năm 2013; Xây dựng Bộ từ khóa KHXH&NV nă 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

Bài viết trình bày về nội dung: Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015); Đánh giá quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hiện đại hóa Thư viện KHXH,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đào tạo nghiệp vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Đà Nẵng

Nội dung của bài viết trình bày tổng quan về Đại học Đà Nẵng, nêu tóm tắt quá trình triển khai công tác huấn luyện nhân viên theo khuôn khổ dự án trong giai đoạn 2003-2004, tiếp tục đưa vào hoạt động Trung Tâm Học Liệu theo mô hình thư viện điện tử, dựa trên các chuẩn nghiệp vụ quốc tế để tham gia quá trình hội nhập và chia sẻ các nguồn lực thông tin với các thư viện trong và ngoài nước.


Bài giảng Hướng nghiệp 2 - Bài 8: Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập

Nội dung của bài giảng trình bày về một số nguồn tài liệu tham khả cho việc học tập, các cách đánh giá chất lượng nguồn thông tin, cách tìm kiếm tài liệu qua Internet và một số trang web tham khảo liên quan tới y tế/giáo dục.


Cẩm nang dành cho độc giả thông minh

Cẩm nang dành cho độc giả thông minh gồm 9 chương với các nội dung chính như: Thông tin và Tin tức, quy trình sản xuất tin tức, Nguồn tin và bối cảnh, công bằng, cân bằng và thành kiến, sức mạnh của hình ảnh, thông tin trên Internet và Mạng xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện hcmute, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin trong môi trường số tại các thư viện đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện trường đại học, đọc sách thời đại công nghệ số.


Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 2)

Nội dung phần 2 của ebook trình bày về việc ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thư viện chất lượng cao, tủ sách ebook hcmute, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại số cho đội ngũ cán bộ thư viện hcmute, sử dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trực tuyến, giải pháp truyền thông tổng thể và ứng dụng giải pháp truyền thông wisogroup.


Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Apa

Nội dung của tài liệu trình bày khái niệm về trích dẫn tài liệu tham khảo, tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, các bước tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo, trích dẫn văn bản, liệt kê danh sách tài liệu tham khảo và thông tin điện tử.


Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Nội dung của tài liệu giới thiệu về khám phá truy cập, phát triển các kỹ thuật tìm kiếm và kỹ năng máy tính, tìm kiếm tư liệu, sử dụng và tìm kiếm các trang web, tìm kiếm các nguồn thông tin chuyên ngành tại các trang tin cậy và tìm kiếm thông tin hỗ trợ các mục đích chuyên môn.


Sử dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, và giảng dạy – kinh nghiệm từ Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung của tài liệu trình bày về đặc điểm trong lộ trình phát triển thư viện, phần mềm quản lý thư viện hiện đại và cổng thông tin tích hợp gồm nhiều dịch vụ hiện đại của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.


Bài giảng Đảm bảo thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nội dung bài giảng của Thạc sĩ Trần Thị Hải Yến trình bày về cơ sở để triển khai chương trình, nội dung của chương trình phục vụ thông tin và những định hướng, mục tiêu, đối tượng phục vụ và cách thức tham gia của chương trình.


Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần phương pháp NCKH

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.


Thông tin thư mục: Thông báo tài liệu mới của thư viện KHCN xây dựng

Nội dung thư mục trình bày các tài liệu mới và thông tin tài liệu bao gồm các tạp chí, ấn phẩm thông tin, thông tin chuyên đề, tiêu chuẩn định mức, kết quả nghiên cứu, sách.


Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

Ebook “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” do Vũ Cao Đàm biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài cuối kỳ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ

Bài cuối kỳ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ giúp bạn đọc nắm được các thuật ngữ, định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quan lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến.


Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học: Nhận diện các yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác

Bài báo phân tích bối cảnh về đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ và xu thế mở trong giáo dục đại học dẫn tới nhu cầu hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học. Khảo sát thực trạng học liệu, hoạt động hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin của các thư viện đại học; nhận dạng 14 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này. Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác phân tán và gợi ý một số dịch vụ liên thư viện có thể áp dụng cho các thư viện đại học Việt Nam.


Nhân lực khoa học và công nghệ: Từ khái niệm của các tổ chức quốc tế đến khả năng vận dụng cho Việt Nam

Bài báo trình bày một số khái niệm về “nhân lực khoa học và công nghệ” hiện nay. So sánh khái niệm nhân lực hoạt động KH&CN của Việt Nam, UNESCO và OECD. Tổng quan và đề xuất quan điểm tiếp cận để dần đến thống nhất sử dụng khái niệm về nhân lực KH&CN phù hợp điều kiện của Việt Nam và có khả năng tương thích quốc tế.


Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Trà Vinh”. Trong đó, chúng tôi chú trọng phân tích kết quả khảo sát về công tác lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ tài liệu tại Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBND TP.) Trà Vinh. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác lưu trữ tại UBND TP Trà Vinh vẫn còn gặp một số hạn chế: Chủ yếu thực hiện thủ công dẫn đến tốn nhiều thời gian; các nghiệp vụ lưu trữ chưa đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục.


Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 2

(BQ) Part 2 book "Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930" has contents: The ontario library association, carnegie philanthropy, a province to be served.


Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 1

(BQ) Part 1 book "Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930" has contents: Common school and mechanics' institute libraries, from one century to another, the days of advance, the caliban of the nineteenth century,...and other contents.


Thế giới thư viện số

Thư viện số là gì? Xây dựng thư viện số là xây dựng một cơ sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một cơ sở? Đây là điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu về Thế giới thư viện số.


Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

Bài viết đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát thực tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện hoạt động thư viện trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của giới dùng tin và các nhà nghiên cứu, phù hợp với xu thế chung của các thư viện trong nước và quốc tế.


Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ

Học viện Viễn Đông Bác cổ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) được xây dựng nhằm 3 mục tiêu: Bảo trì và phát triển thư viện và bảo tàng của EFEO. Bài viết khái quát về Thư viện EFEO và giới thiệu đôi nét về khối tư liệu quý giá được lưu giữ tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

Bài viết "Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin" điểm qua những mốc chính của quá trình phát triển của kỹ thuật truyền tin, từ tiếng nói, chữ viết, nghề in đến công nghệ thông tin hiện đại. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội

Bài viết "Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội" trình bày khái niệm thư viện số và các vấn đề nghiên cứu thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

Bài viết "Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số" trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

Bài viết "Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay" đưa ra một số quan niệm về chuẩn hóa và đề cập tới những vấn đề cần chú trọng để thực hiện việc chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu