Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về giới thiệu về dự án PCM; Vai trò chủ thể của cộng đồng trong dự án PCM,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Dự án PCM tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và
Phát triển Thụy Sỹ (SDC)

Vai trò chủ thể của cộng đồng
Dự án PCM: “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM”
Thực hiện: Trung tâm hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC)
Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC

1

Nội dung
1.

2.

2

Giới thiệu về dự án PCM
Vai trò chủ thể của cộng
đồng trong dự án PCM

Dự án PCM: “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG
TẠI VIỆT NAM”
Nhà tài trợ: Cơ quan hợp tác và phá triển Thụy Sỹ (SDC)

Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm hỗ trợ PT vì Phụ nữ và
Trẻ em (DWC);
Đối tác/Hợp tác: NGOs, Chính quyền địa phương (UBND) và
Hội LHPN tại địa phương;
Giai đoạn 1 (PCM 1): 2008 – 2012 tại 03 huyện/thành (Quảng
Bình, Nam Định và Hòa Bình) – Tổng kinh phí: 2.0 triệu CHF;

Giai đoạn 2 (PCM 2): 03/2013 – 09/2016 tại 09 huyện/thành (06
của Thái Nguyên và 03 của Quảng Bình) – Tổng kinh phí: 4,2
triệu CHF

3

Quản lý cộng đồng (QLCĐ) là gì?
QLCĐ là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là
chủ thể. Họ có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu
tiên, biết cách lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá
các hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và
đảm bảo tính trách nhiệm. Quản lý cộng đồng chú trọng
việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân và
người dân có quyền và được tham gia vào quá trình ra
quyết định tại địa phương.
Thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”
– Tinh thần của Quy chế dân chủ (1998) và Pháp lệnh dân
chủ (2007 - 34/2007/PL-UBTVQH11) tại cấp cộng đồng cấp thôn/tổ

4

MỤC TIÊU DỰ ÁN PCM

Quản lý cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi
cho các cộng đồng tự tổ chức phát triển,
tăng cường đối thoại chính sách với chính
quyền địa phương để điều kiện sống của
người dân, đặc biệt là người nghèo, được
cải thiện, tận dụng và phổ biến các kinh
nghiệm QLCĐ tới các bên liên quan khác.

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận đề tài : Truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng được hiểu là một quá trình truyền đạt thông tin đến các nhóm cộng đồng đông đảo trong xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại bao gồm: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, sách, phim và video, các phương tiện truyền thông mới.


Quá trình hình thành và phương pháp thu nhận lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hóa và hiện đại hóa để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI


Đề tài “Đánh giá quy hoạch đầu nút giao thông tại 3 khu đô thị mới Định Công, Đại Kim – Định Công và Đại Kim”

Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế nước ta đang dần phát triển hội nhập với nền kinh tế thế giới, đạt được nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng đất nước. Tuy mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt được là khá cao nhưng đi liền với nó là vấn đề về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và cũng là một trong những thành phố có số dân và mật độ dân cư cao nhất cả nước, nên giao thông Hà Nội có tầm...


Đề tài: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới

Đề tài "Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới" đã hoàn thành với nội dung gồm 2 chương: chương 1 lý luận về quan hệ phân phối và các hình thức phân phối ở nước ta hiện nay, chương 2 thực trạng về quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới.


Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay"

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "vận dụng quan điểm triết học mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận về “Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn Rạng Đông”

Trong suốt chiều dài của nước ta – Việt Nam đã trải qua các Phương thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, Phong kiến, phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa”. Những Phương thức sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một Phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn.Hiện nay khi đất nước bước vào cơ chế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước,...


Tiểu luận Triết học: Tư tưởng triết học Đạo gia, giá trị và hạn chế

Tiểu luận Triết học: Tư tưởng triết học Đạo gia, giá trị và hạn chế nhằm trình bày sơ lược về lịch sự hình thành của tư tưởng triết học Đạo gia, các nhà triết học tiêu biểu của tư tưởng triết học Đạo gia, giá trị của tư tưởng triết học Đạo gia, những hạn chế của tư tưởng triết học Đạo gia.


Những điều kiện tạo nên cạnh tranh và chống độc quyền trong kinh doanh

Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước)

Bước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang vận hành theo cơ chế thị trường, kéo theo những thay đổi về mọi mặt trong đời sống xã hội đã tác động trực tiếp đến đạo đức cán bộ công chức, làm bộc lộ rõ hơn những ưu, khuyết điểm vốn có trong đội ngũ cán bộ công chức hiện tại. bên cạnh những mặt mạnh, những ưu điểm cơ bản của mình, đội ngũ cán bộ công chức nhà nước còn tồn tại nhiều khuyết nhược điểm về mặt phẩm chất đạo đức,......


Tiểu luận "Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nước, đặc iệt là trong lĩnh vực kinh tế ,luôn luôn ở tình trạng trì trệ , chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tình hình trì trệ ấy có nguyên nhân khách quan khách quan như nền kinh tế đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh lâu dài, viện trợ từ bên ngoài giảm so với thời kỳ trong chiến tranh nhưng nguyên nhân chủ yếu làm...


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu