Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát chi thường xuyên (viết tắc KSC) thường xuyên NSNN của KBNN Krông Bông, đề tài đánh giá một cách tổng quát công tác KSC thường xuyên NSNN, rút ra những hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn huyện Krông Bông.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm soát chi, Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kinh tế phát triển
4.6 5 869
 • 5 - Rất hữu ích 492

 • 4 - Tốt 377

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức

Đề tài nhằm kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ y tế trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ y tế, chỉ ra các mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong việc phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn Trà Vinh những năm qua;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đối với các trường trung học phổ thông

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đối với các trường trung học phổ thông được thực hiện nhằm mục đích nêu lên một số cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho công tác tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đối với các trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Đề tài " On the K2 of degenerations of surfaces and the multiple point formula "

In this paper we study some properties of reducible surfaces, in particular of unions of planes. When the surface is the central fibre of an embedded flat degeneration of surfaces in a projective space, we deduce some properties of the smooth surface which is the general fibre of the degeneration from some combinatorial properties of the central fibre. In particular, we show that there are strong constraints on the invariants of a smooth surface which degenerates to configurations of planes with global normal crossings or other mild singularities. ...


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử nhằm sử dụng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử để tạo giống lúa thuần ưu kháng ổn định với quần thể rầy nâu cho Đồng bằng sông Hồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hải Dương.


Luận văn: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế dự án xe buýt tốc hành An Sương- Cộng Hòa- Bến Thành

TP.HCM sắp thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức đi làm bằng xe buýt trong tình hình giá xăng dầu tăng cao nhằm giảm bớt chi tiêu cho cá nhân và tạo điều kiện để xe buýt phát triển.


Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây (1998 - 2010)

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây trình bày khái quát về những cơ sở của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây (1998 - 2010); tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây từ năm 1998 đến năm 2010; phân tích, đánh giá tiến trình hợp tác kinh tế và tác động của nó tới các nước thành viên EWEC cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu. Từ đó, đề xuất những giải pháp thúc đẩy quá trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây.


Summary of economic doctoral thesis: Investment in enhancing competitive capacity at joint stock commercial bank for foreign trade of Vietnam

Research objectives: Developing and systemizing the theoretical issues in terms of investment in enhancing competitive capacity at commercial banks; through theory and practice, confirming a extremely critical role of investment in enhancing competitive capacity for development of them in general and VCB in particularly. Depending on each period, development strategy, competition strategy and characteristics, banks implement appropriate investments; finding out the solutions for investment inenhancing competitive capacity to bring the highest effect to VCB.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam

Mục đích nghiên cứu luận án: Xác định nhu cầu thông tin chi phí phục vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định trong từng nhóm DNSXTVN; xác định những thông tin chưa được KTQTCP đáp ứng từng nhóm DNSXTVN; xác định các nhân tố gây ra những hạn chế của KTQTCP trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản trị trong từng nhóm DNSXTV.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu