Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

Luận án nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên? Yếu tố gì liên quan đến mức độ kỹ năng viết của sinh viên? Làm thế nào để giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Làm thế nào để so sánh mức độ kỹ năng viết của sinh viên với việc giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Hoạt động chức năng viết gì được đề xuất để phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên? Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Kỹ năng viết tiếng Anh, Kỹ năng tư duy phê phán, Hoạt động chức năng viết
4.9 5 319
  • 5 - Rất hữu ích 295

  • 4 - Tốt 24

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS
Cộng hòa Philippin

NGUYỄN THANH TÚ

KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG TƯ DUY
PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN HỆ THỐNG TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ở BATỈNH VIỆT NAMCƠ SỞ ĐỀ XUẤT
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VIẾT

Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH

THÁI NGUYÊN, 2014

Công trình được hoàn thành tại:
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Advisor: Matilda H.Dimaan.Ph.D.
Phản biện 1: .............................................
Phản biện 2: .............................................
Phản biện 3: .............................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:
…………………………………………………………………………
Vào hồi

giờ

ngày

tháng

năm 2014

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-

Thư viện quốc gia Việt Nam;

-

Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;

-

Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;

-

Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.

1
Nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh đã được thực hiện trên
nhiều phương diện khác nhau, dựa trên hai bình diện nền tảng lý
thuyết và kỹ năng thực hành. Hiện nay các nghiên cứu cũng đã
chuyển từ lý thuyết sang thực hành và ngày càng nhiều các công
ty đưa ra nhiều yêu cầu tiêu chuẩn để tuyển nhân viên của họ với
yêu cầu chứng minh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp.
Trong văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú
cùng với việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa
đặc biệt khi sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm
thế nào để xây dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn
kết, rồi tiếp tục sử dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của
từ để tạo ra ngững sản phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
Là giảng viên giảng dạy tiếng Anh cơ bản, tác giả nhận thấy
sinh viên gặp khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng viết. Sinh viên
có xu hướng mắc lỗi khi xây dựng câu, cú pháp và các thành phần kỹ

2
thuật viết. Hơn nữa cần xác định vai trò quan trọng về mức độ của tư
duy phê phán về mặt nhận thức, tình cảm cho việc học tập của sinh
viên. Do đó đề tài "Kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê
phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao
thông Vận tải ở 3 tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động
chức năng viết" được lựa chọn.
Cấu chúc luận án gồm 5 chương

3
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU
BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU:
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp. Trong
văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú cùng với
việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa đặc biệt khi
sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm thế nào để xây
dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn kết, rồi tiếp tục sử
dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của từ để tạo ra ngững sản
phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:
1. Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên
1.1 Giới tính;
1.2 Trình độ học vấn của cha mẹ;

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng mô hình vận động viên bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam

Qua phân tích cơ sở lý luận và thực trạng công tác tập luyện và thi đấu bóng chuyền nam Việt Nam, luận án tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình VĐV bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và thành tích thi đấu cho VĐV bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là các lý luận về phát triển bền vững về môi trường; phân tích thực trạng thoát nước từ đó đề ra các giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý NSNN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng chi NSNN và quản lý chi NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2011, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi NSNN trong thời gian tới nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH trên địa bàn đạt hiệu quả ngày càng cao.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Các cuộc chiến tranh xâm lược Đông Nam Á của đế chế Mông Nguyên và tác động của nó đến tình hình Đông Nam Á (thế kỷ XIII-XIV)

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: trình bày một cách hệ thống, toàn diện về các cuộc chiến tranh xâm lược ĐNA của đế chế Mông-Nguyên (từ năm 1258 đến 1301); đưa ra những phân tích, đánh giá về cuộc chiến tranh này; đồng thời tác giả cũng chứng minh rằng cuộc viễn chinh của Mông-Nguyên tuy không đạt được mục đích ở ĐNA, nhưng đã có tác động không nhỏ đến tình hình của toàn khu vực chứ không chỉ ở một vài quốc gia,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phương án quản lý dự án đầu tư cảng Long Sơn

Mục đích của đề tài "Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn" là nghiên cứu và tìm ra kết quả bài bản hóa, hệ thống hóa lý thuyết về phương án quản lý dự án đầu tư; kết quả lựa chọn phương án quản lý dự án cảng Long Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tích phân Choquet và định lí Choquet

Luận văn "Tích phân Choquet và định lí Choquet" đưa ra khái niệm dung lượng, tích phân Choquet theo dung lượng trong không gian tôpô Hausdorff tổng quát với σ - đại số Borel và định lí Choquet ứng với hàm dung lượng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế Giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế GTGT, đề xuất các giải pháp khả thi, tăng cường quản lý thu thuế GTGT góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành Việt Nam tại thị trường miền Trung

Nghiên cứu các mô hình đo lường thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành Việt Nam tại thị trường miền Trung, trên cơ sở đó lựa chọn thái độ tiêu dùng thích hợp.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về thủ tục hải quan điện tử, quy trình thủ tục hải quan điện tử khẳng định sự cần thiết phải áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nghiên cứu lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam; phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng bảng cân bằng điểm (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng bảng cân bằng điểm (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam giới thiệu tới các bạn những nội dung tổng quan về luận văn. Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu