Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

Luận án nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên? Yếu tố gì liên quan đến mức độ kỹ năng viết của sinh viên? Làm thế nào để giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Làm thế nào để so sánh mức độ kỹ năng viết của sinh viên với việc giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Hoạt động chức năng viết gì được đề xuất để phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên? Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Kỹ năng viết tiếng Anh, Kỹ năng tư duy phê phán, Hoạt động chức năng viết
4,92476489028213 5 319
  • 5 - Rất hữu ích 295

  • 4 - Tốt 24

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS
Cộng hòa Philippin

NGUYỄN THANH TÚ

KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG TƯ DUY
PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN HỆ THỐNG TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ở BATỈNH VIỆT NAMCƠ SỞ ĐỀ XUẤT
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VIẾT

Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH

THÁI NGUYÊN, 2014

Công trình được hoàn thành tại:
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Advisor: Matilda H.Dimaan.Ph.D.
Phản biện 1: .............................................
Phản biện 2: .............................................
Phản biện 3: .............................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:
…………………………………………………………………………
Vào hồi

giờ

ngày

tháng

năm 2014

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-

Thư viện quốc gia Việt Nam;

-

Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;

-

Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;

-

Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.

1
Nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh đã được thực hiện trên
nhiều phương diện khác nhau, dựa trên hai bình diện nền tảng lý
thuyết và kỹ năng thực hành. Hiện nay các nghiên cứu cũng đã
chuyển từ lý thuyết sang thực hành và ngày càng nhiều các công
ty đưa ra nhiều yêu cầu tiêu chuẩn để tuyển nhân viên của họ với
yêu cầu chứng minh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp.
Trong văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú
cùng với việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa
đặc biệt khi sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm
thế nào để xây dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn
kết, rồi tiếp tục sử dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của
từ để tạo ra ngững sản phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
Là giảng viên giảng dạy tiếng Anh cơ bản, tác giả nhận thấy
sinh viên gặp khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng viết. Sinh viên
có xu hướng mắc lỗi khi xây dựng câu, cú pháp và các thành phần kỹ

2
thuật viết. Hơn nữa cần xác định vai trò quan trọng về mức độ của tư
duy phê phán về mặt nhận thức, tình cảm cho việc học tập của sinh
viên. Do đó đề tài "Kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê
phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao
thông Vận tải ở 3 tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động
chức năng viết" được lựa chọn.
Cấu chúc luận án gồm 5 chương

3
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU
BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU:
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp. Trong
văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú cùng với
việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa đặc biệt khi
sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm thế nào để xây
dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn kết, rồi tiếp tục sử
dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của từ để tạo ra ngững sản
phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:
1. Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên
1.1 Giới tính;
1.2 Trình độ học vấn của cha mẹ;

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chính sách Marketing cho dịch vụ MEGAVNN tại VNPT Bình Định

Làm rõ các vấn đề lý luận về sản phẩm dịch vụ và các chính sách Marketing cho sản phẩm và dịch vụ. Thông qua tìm hiểu những đặc điểm kinh doanh, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, chính sách và thực trạng Marketing đối với dịch vụ tại đơn vị đang triển khai thực hiện.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược của Công ty Điện tử Thông tin Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017

Đề tài nghiên cứu xây dựng và đề xuất các giải pháp chiến lược cụ thể từ chiến lược kinh doanh tổng thể tới các chiến lược chức năng cho công ty Điện tử Thông tin Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2017 để xác định rõ con đường đi cho công ty nhằm dành được thắng lợi trong cạnh tranh và hội nhập; Củng cố và khẳng định thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng hải uy tín tại Việt Nam.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty CP thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm, phân tích thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại công ty CP thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng.


Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ Hoa Kỳ – Hàn Quốc từ năm 1991 đến 2005

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ Hoa Kỳ – Hàn Quốc từ năm 1991 đến 2005 nghiên cứu về mối quan hệ Hoa Kỳ – Hàn Quốc từ 1991 đến 2005, nhằm làm sáng tỏ về các giai đoạn phát triển, nội dung và thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, triển vọng phát triển quan hệ Hoa Kỳ – Hàn Quốc trong tương lai.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong xử lý cấp 2 tin tức ra đa

Luận án gồm các chương: Chương 1 - Tổng quan về quá trình xử lý cấp 2 tin tức ra đa, chương 2 - Mạng Nơron nhân tạo và ứng dụng mạng Hopfield trong xử lý cấp 2 tin tức ra đa, chương 3 - Mô phỏng, tính toán kết quả trên phần mềm Matlab và kết luận. Sau đây là bản tóm tắt luận án.


Toán tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo luật Hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

Những vấn đề chung quyết định hình phạt đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội theo luật hình sự Việt Nam; quy định về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng; hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.


LUẬN VĂN: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội

Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu . Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nước mà còn phải quan hệ với các nước bên ngoài. Do có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên như tài nguyên, khí hậu...mà mỗi quốc gia có thế mạnh trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Để đạt được hiệu quả kinh tế đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng ở trong nước....


Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời ở Quãng Ngãi

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học với đề tài "Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời ở Quãng Ngãi" sẽ trình bày tóm tắt những kiến thức cần thiết trong bài luận với đề tài trên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học: Nghiên cứu xác định nitrat trong nước và trong thực phẩm bằng phương pháp cực phổ xung vi phân dưới dạng nitrophenoldisulfonic

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học "Nghiên cứu xác định nitrat trong nước và trong thực phẩm bằng phương pháp cực phổ xung vi phân dưới dạng nitrophenoldisulfonic" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về sự tồn tại nitrat, tính chất nitrat, phương pháp xác định nitrat, sơ lược các phương pháp cực phổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn được bố cục cụ thể như sau: Chương 1 - Tổng quan về bài toán đánh giá dự báo trong khí tượng và các chỉ số đánh giá, Chương 2 - Khái quát về các mô hình dự báo thời tiết số HRM, MM5 và nguồn số liệu sử dụng, Chương 3 - Kết quả đánh giá nhiệt độ và lượng mưa của mô hình MM5 và HRM cho khu vực Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu