Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu

Hệ thống thể chế: - Hội đồng châu Âu - Hội đồng bộ trưởng - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU - Toà án châu Âu - Toà kiểm toán châu Âu - Uỷ ban kinh tế và xã hội - Uỷ ban về khu vực - Ngân hàng Đầu tư châu ÂuĐánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Liên minh châu Âu, Thiết chế liên minh châu Âu, Mục tiêu liên minh châu Âu, Vai trò liên minh châu Âu, Chức năngliên minh châu Âu, Tiểu luận đối ngoại
5.0 5 1464
 • 5 - Rất hữu ích 1.431

 • 4 - Tốt 33

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CÁC THIẾT CHẾ THIẾ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU Nhóm PARANORMAL
 2. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Mục tiêu chung  Xây dựng thể chế siêu quốc gia  Giám sát quá trình liên kết của các Quốc gia thành viên
 3. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Hệ thống thể chế:  - Hội đồng châu Âu  - Hội đồng bộ trưởng  - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU  - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU  - Toà án châu Âu  - Toà kiểm toán châu Âu  - Uỷ ban kinh tế và xã hội  - Uỷ ban về khu vực  - Ngân hàng Đầu tư châu Âu
 4. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Trụ cột cộng đồng  Chính thức hình thành từ hiệp ước Maastricht  Khác biệt với 2 trụ cột còn lại: -Thủ tục đưa ra quyết định -Thẩm quyền  Tính siêu quốc gia, nét nổi bật so với các tổ chức quốc tế khác
 5. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Quá trình phát triển: Giai đoạn hình thành,không ngừng tự hoàn thiện:  Hiệp ước Schegen(1990)  Hiệp ước Maastricht (1993)  Hiệp ước Amsterdam (1997)  Hiệp ước Nice (2003)  Hiệp ước Lisbon (2009)
 6. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 1. Vai trò: • Đặt ra các mục tiên và ưu tiên hành động • Ban hành pháp luật cho Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng • Quản lý và thực thi các chính sách và ngân sách của EU • Đại diện cho các quốc gia thành viện đối với khu vực ngoài Châu Âu
 7. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 2. Quyền hạn: 2.1 Quyền hành pháp 2.2 Sáng kiến lập pháp 3. Chức năng: • Thi hành, giám sát các qui định, các hiệp ước, điều hành công việc của Liên minh. • “Người canh gác các hiệp ước" • Đại diện đối ngoại, các vấn đề thu chi, ngân sách
 8. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 4. Cơ cấu:  Ủy ban gồm 27 thành viên đến từ 27 quốc gia, mỗi thành viên phụ trách 1 lĩnh vực.  Chủ tịch Ủy ban được đề cử bởi Hội đồng châu Âu 5. Quan hệ hợp tác  Có quan hệ mật thiết với Nghị viện và Hội đồng  Đại diện trong lĩnh vực đối ngoại
 9. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 1. Vai trò:  Thảo luận, thông qua các đạo luật.  Giám sát các thiết chế khác.  Quyết định ngân sách
 10. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 2. Quyền hạn 3. Chức năng:  3.1Giám sát dân chủ  3.2 Giám sát ngân sách
 11. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 4. Cơ cấu : Nghị viện gồm 785 nghị sĩ đến từ 27 quốc gia, có nhiệm kỳ 5 năm. Nghị viện bao gồm :  Chủ tịch chịu trách nhiệm về các mối quan hệ đối ngoại, chủ trì các kỳ họp của nghị viện.  Cục: điều hành các hoạt động của nghị viện và các cơ quan trực thuộc  23 Ủy ban với trách nhiệm chung là chuẩn bị nội dung cần thiết cho các cuộc họp nghị viện  Ban thư ký: Chịu trách nhiệm tổ chức công việc nghị viện
 12. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 5. Quan hệ hợp tác:  Nghị viện có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Hội đồng. Có quan hệ khăng khít với Ủy ban.  Ngoài ra, Nghị viện có quan hệ hợp tác với các Nghị viện và Quốc hội của các quốc gia khác
 13. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 1. Vai trò:  Là cơ quan ra quyền quyết định trong Liên minh châu Âu, là 1 trong 2 cơ quan lập pháp. 2. Quyền hạn:  Quyền lập pháp: cùng với Nghị viện
 14. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 3. Chức năng :  Định hướng các chính sách kinh tế  Kí kết các hiệp ước quốc tế :  Phân bổ ngân sách hàng năm của EU:  Phát triển các chính sách đối ngoại và an ninh :  Định hướng các vấn đề tư pháp :
 15. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 4. Cơ cấu:  Không có cơ cấu thành viên chính thức 5. Quan hệ hợp tác :  Có liên hệ chặt chẽ với Nghị viện.  Liên quan tới chính phủ các quốc gia
 16. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu IV. Mối quan hệ giữa Ủy ban, Nghị Viện và Hội đồng Bộ trưởng :
 17. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 1. Vai trò :  Là cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu  Là một cơ quan thể chế giải quyết các vấn đề lớn 2. Quyền hạn  Hội đồng không có quyền hạn chính thức nào
 18. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 3. Chức năng:  Hội đồng có chức năng chính là thiết lập định hướng chính trị và ưu tiên chung cho EU. 4. Cơ cấu:  Chủ tịch  Đại diện Ủy ban 5. Quan hệ hợp tác
 19. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 1. Vai trò:  Là trung tâm ra quyết định của ESCB và hệ thống tài chính châu Âu  Đảm bảo thực hiện nhất quán chính sách  Thực hiện quyền hạn pháp lý và xử phạt  Khởi tạo và tư vấn việc thành lập luật chung của EU và dự thảo luật  Kế thừa các nhiệm vụ của EMI cũ  Thực hiện chức năng giám sát  Đại diện cho KV đồng tiền chung châu âu trong khu vực thẩm quyền
 20. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 2. Quyền hạn:  Độc quyền cho phép phát hành tiền giấy euro, quản lý xu.  Tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và báo cáo về các hoạt động các thành viên.  Thông qua báo cáo và các kê khai thanh toán thường niên  Cho vay và cứu hộ nền kinh tế các QG thành viên  Mua nợ xấu,cơ cấu việc sử dụng tiền ở các QG đi vay  Tư vấn cho các QG thành viên các vấn đề trong thẩm quyền của ECB

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Bài tiểu luận "Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông"

Tham khảo luận văn - đề án 'bài tiểu luận "vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quan hệ phân phối và kinh nghiệm của các nước Asean -1

Lời mở đầu Trong bất kỳ nền kinh tế nào, mô hình sản xuất nào thì cũng cần có sự phối hợp giữa các hình thức sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. Phân phối luôn thể hiện một vị trí hết sức quan trọng. Nó phụ thuộc vào sản xuất nhưng phân phối tốt hay không tốt lại ảnh hưởng đến sản xuất, đến trao đổi tiêu dùng và đời sống nhân dân. Khi mà nền kinh tế của nước ta chuyển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường thì phân...


Luận văn "Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “vận dụng quan điểm triết học mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM DI CƯ SANG HOA KỲ ĐỐI VỚI ViỆT NAM VÀ HOA KỲ

Người Việt Nam sống rải rác khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Họ thường tập trung ở miền Tây, chủ yếu là ở các khu vực đô thị. Khoảng một nửa số người này sinh sống tại California. Người Mỹ gốc Việt tập trung đông đảo tại Quận Cam, San Jose_ California và Houston_Texas.


TIỂU LUẬN: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Thời cơ và thách thức

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Nghiên cứu hiện trạng phát triển các khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa – Đồng Nai

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX với mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015. Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ...


Tiểu luận triết học : Vận dụng mối quan hệ biện chứng Vật Chất – Ý Thức để xem xét sự tồn tại và phát triển của loại hình nghệ thuật Múa rối nước Việt Nam

Khắp nơi trên trái đất, loài người luôn luôn gắn liền cuộc sống vật chất và tinh thần với thiên nhiên. Như các dân tộc khác, người Việt cũng tìm cách khai thác thiên nhiên để sản xuất và phát triển những loại hình nghệ thuật của mình. Miền đồng bằng sông Hồng là cái nôi sinh ra nghệ thuật múa rối nước. Những người nông dân nơi đây chăm làm và biết vui chơi. Ngoài thời gian canh tác, họ thường tổ chức những trò giải trí diễn vào các dịp lễ hội, ngày vui, ngày Tết. Múa rối nước là một sinh hoạt văn hoá...


Đề tài: Bàn luận về chính sách giảm sinh ở một số quốc gia

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ASEAN và thứ 13 trên thế giới. Cụ thể, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009, dân số của Việt Nam là 85.789.573 người, tăng 9,47 triệu người so với năm 1999 (với sai số thuần là 0,3%).


Tiểu luận: Tìm hiểu về hình thức chính thể quân chủ đại nghị trên thế giới

Nhằm mục đích tự tim hiểu thêm về hình thức chính thể Nhà nước thông qua việc sưu tầm, tìm kiếm tư liệu, nhóm chúng em đã chọn cho mình đề tài: “Hình thức chính thể quân chủ Đại Nghị”- Một hình thức chính thể đang tồn tại ở nhiều nước phát triển trên Thế Giới hiện nay.


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu