Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 về Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat qui định phương pháp enzym để xác định hàm lượng axit lactic và lactat của tất cả các loại sữa bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn sữa bột, Xác định hàm lượng axit lactic, Hàm lượng axit lactic, Hàm lượng lactat
4.6 5 423
  • 5 - Rất hữu ích 268

  • 4 - Tốt 155

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-12:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-12:2007 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt áp dụng cho vật liệu chịu lửa dạng hạt có kích thước lớn hơn 2 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2279:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2279:1986 về Than Vàng Danh - Yêu cầu kỹ thuật thay thế cho TCVN 2279:1978, áp dụng cho than cục sạch, than cám loại mỏ Vàng danh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10786:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10786:2015 quy định phương pháp định lượng khí etylen để xác định khả năng cố định nitơ của phân vi sinh vật, phân hữu cơ vi sinh vật có chứa vi khuẩn Azotobater. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5681:2012 (Xuất bản lần 2)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5681:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công​ quy định nội dung và cách thành lập bản vẽ thi công điện chiếu sáng bên ngoài nhà. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5161:1990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5161:1990 về Chè - Phương pháp xác định dư lượng thuốc trừ dịch hại Dimethoat quy định phương pháp xác định dư lượng Dimethoat trong sản phẩm chè. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-3:1997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-3:1997 qui định các yêu cầu và phương pháp thử về sự xâm nhập của các độc tố antimon, asen, bari, cadimi, crom, chì, thủy ngân, và selen từ vật liệu đồ chơi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133-2005

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133-2005 quy định phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất loại sét ở trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7967-2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7967-2008 về tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit qui định hai phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit trong tinh bột và sản phẩm tinh bột: phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục.


Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 65:2002

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 65:2002 về Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - Phương pháp thử qui định việc lấy mẫu và các phương pháp thử hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
  • 26/12/2017
  • 36.020
  • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu