Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư khách sạn VietNam Inn SaiGon

Dự án này được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi. Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính. Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON

Địa điểm
: 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
: Ông. Trần Hữu Nghĩa
Đơn vị tư vấn : Công ty CP TV Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN HỮU NGHĨA

NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

2

THƯ NGỎ KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƯ
------------Với thư ngỏ này, Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp
trong nước hoặc Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu và đủ năng lực để
cùng hợp tác xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao.
Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý ông/Bà về dự án Khách sạn VIETNAM INN
SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao (Tiêu chuẩn của Tổng Cục Du lịch) như sau:
Đôi nét về Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
Khách sạn được xây dựng nằm trên khu đất số 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh. Vị trí này vô cùng đắc địa bởi con đường Lê Lai nằm trong khu vực nhộn
nhịp nhất Tp.Hồ Chí Minh, gần nơi mua sắm, khu vực thương mại, các tiện ích sinh hoạt hiện
đại như: khách sạn, nhà hàng, quán bar, lữ hành, hàng quán, internet cùng với mật độ nhà cửa
cao, xây dựng liền kề, đa dạng...thể hiện nét tiêu biểu cho cảnh quan sống của Tp.Hồ Chí
Minh.
Tổng mức đầu tư của dự án là 7,134,974,000 đồng (Bảy tỷ một trăm ba mươi bốn triệu
chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) (VNĐ).
Mong muốn của chúng tôi là khi xây dựng xong khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao nhưng
số lượng khách theo tiêu chuẩn 3 sao.
Dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi.
Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính.
Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.
Hình thức đầu tư: Liên doanh, liên kết
Lắng nghe và mở rộng đối thoại
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến góp ý của Quý ông/Bà, cũng
như đánh giá cao sự tham gia các tiến trình xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
của Quý ông/Bà đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin về dự án nếu Quý ông/Bà muốn biết
thêm.
Người liên hệ:
Trần Hữu Nghĩa (chủ dự án)
Đ/C: 241/4, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 0908 119 876

3

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 6
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 6
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ............................................................................................. 6
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ ................................................................... 9
II.1. Tình hình thị trường khách sạn Tp.HCM ............................................................................ 9
II.1.1. Số lượng ............................................................................................................................ 9
II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn ........................................................................................................ 9
II.2. Thị trường khách hàng ....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nước ................................................................................................... 10
II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải đầu tư ..................................................................................................... 11
CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 12
III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................................................ 12
III.2. Xác định địa điểm xây dựng ............................................................................................. 12
III.3. Xác định quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14
III.4. Xác định các dịch vụ ........................................................................................................ 14
III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15
III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15
III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất ................................................................................................ 15
III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 15
III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình ...................................................... 15
III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16
III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng ......................................................................................... 16
III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại ................................................................................... 16
III.5.8. Giải pháp về thoát nước ................................................................................................. 17
III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17
III.5.10. Vệ sinh ......................................................................................................................... 19
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20
IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20
IV.2. Giá cả ................................................................................................................................ 21
IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21
IV.3.1. Các hình thức đặt phòng ................................................................................................ 21
IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối ..................................................................... 22
IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22
IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23
IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ........................................................................................ 24
IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24
IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 24
IV.6.3. Đặc điểm tính cách ........................................................................................................ 25
IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25
4

IV.6.5. Môi trường làm việc ...................................................................................................... 25
IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm .................................................................................................... 26
IV.7.1. Trước khi khách đến ...................................................................................................... 26
IV.7.2. Khi khách đến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27
IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn ..................................................... 27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 28
V.1. Nguồn gây tác động ........................................................................................................... 28
V.1.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 28
V.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 29
V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 29
V.2. Đối tượng và quy mô bị tác động ...................................................................................... 30
V.3. Đánh giá tác động .............................................................................................................. 30
V.3.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 30
V.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 31
V.4. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường .................................... 33
V.4.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 33
V.4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ..................................................................................... 35
V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường............................................................... 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN .................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Mục đích ........................................................................................................................... 39
VI.3. Nội dung ........................................................................................................................... 40
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ......................................................... 41
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư .................................................................... 41
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ........................................................................................ 41
VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................. 42
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay.................................................................................... 42
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 45
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 45
VIII.2. Tính toán doanh thu ....................................................................................................... 45
VIII.3.Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................ 46
VIII.3.1. Chi phí nhân công ....................................................................................................... 46
VIII.3.2. Chi phí tài chính.......................................................................................................... 47
VIII.3.3. Chi phí khấu hao ......................................................................................................... 47
VIII.3.4. Chi phí hoạt động ....................................................................................................... 47
VIII.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ........................................................................... 48
VIII.4.1. Báo cáo thu nhập và các chi tiêu hiệu quả của dự án ................................................. 48
VIII.4.2. Báo cáo ngân lưu ........................................................................................................ 49
VIII.4.3. Phân tích rủi ro............................................................................................................ 50
VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 50
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN....................................................................................................... 52

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Tổng quan về dịch vụ môi giới bất bất động sản phần 5

Địa điểm tốt nhất là “sân nhà” – là nơi chuẩn bị được tài liệu và số liệu nhanh nhất. Nếu không chọn được sân nhà thì cuộc đàm phán nên chọn “sân trung gian”. Vị trí đàm phán: e. Thiết lập mục tiêu đàm phán tới. Xác định giới hạn của sự thoả thuận: giới hạn cuối cùng giải pháp tốt nhất Chỉ rõ mục tiêu cần đạt được: mục tiêu tối đa, mục tiêu tối thiểu cần hướng...


Bảy cách cải thiện tính thanh khoản của công ty

Thanh khoản là khả năng thanh toán những hóa đơn đáo hạn bằng tiền mặt của công ty. Sau đây là bảy cách thức nhanh gọn và dễ dàng giúp bạn cải tiến tính thanh khoản của công ty mình:


Giáo trình về Quản trị dự án

Dự án là một chuỗi các sự việc nối tiếp được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn và ngân sách được xác định nhằm mục tiêu là đạt được một kết qur duy nhất nhưng được xác đinh rõ ràng. Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay một dịch vụ duy nhất


Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án

Tổ chức là một nhóm người được sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể cùng phối hợp hoạt động với nhau để đạt đến mục tiêu của tổ chức. Cấu trúc tổ chức là một kiểu mẫu được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa các người trong tổ chức.


PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT - LƯỢNG GIÁ NHANH

Phương pháp khảo sát nhanh có sự tham gia của người dân được các tổ chức xã hội quốc tế ứng dụng nhiều trong các dự án phát triển xã hội tại các công đồng nghèo và đã chứng minh được hiệu quả của nó


Quản trị dự án part 10

Tham khảo tài liệu 'quản trị dự án part 10', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Triết lý quản trị từ trái banh nỉ

Có những bài học về quản trị phải mất khá lâu nhà quản lý mới nhận ra được, nhưng có những chuyện đôi khi đến thật tình cờ. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.


Giới thiệu về dự án và quản lý dự án

Mỗi dự án đều có một thời hạn nhất định (thường


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Việt Hoa

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư quốc tế: Chương 3 do TS Nguyễn Thị Việt Hoa biên soạn trình bày về quản trị trong quá trình triển khai dự án như giám sát dự án, kiểm soát dự án. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Lecture Information technology project management - Chapter 1: Introduction to project management

This chapter introduces projects and project management, explains how projects fit into programs and portfolio management, discusses the role of the project manager, and provides important background information on this growing profession. Although project management applies to many different industries and types of projects, this text focuses on applying project management to IT projects.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh Tế Năng Lượng
 • 01/10/2011
 • 69.451
 • 328

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu