Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thực tập tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải

Thực tập tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quan kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác công toàn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM vận tải và du lịch Hoàng Anh

Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh, thịnh vượng. Nền kinh tế thị trường của nước ta trong những năm qua đã đạt được những bước tiến vững mạnh và ngày càng có nhiều doanh nghiệp thích ứng được với các quy luật của nền kinh tế thị trường, làm ăn đạt hiệu quả cao. Có được những thành tựu đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của mỗi doanh nghiệp ở tất cả các...


Tiểu luận: Quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam

Tiểu luận: Quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số điển hình trên thế giới, một số quỹ đầu tư chỉ số điển hình tại Việt Nam. Ý nghĩa của quỹ đầu tư chỉ số.


Luận văn “Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện”

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi ph ải được cung cấp thông tin tài chính hoàn h ảo, có độ tin c ậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hóa ..


Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ

Mục tiêu chung của đề tài là tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ được áp dụng thực tế. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bê tông thép ninh bình', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN Văn:GIẢI PHÁP NÂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA IẢI PHÁP NÂNG CAOCAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GÂNCỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRONG TIẾN HỘI NHẬP KINH TẾ TRÌNH TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ QUỐC TẾ

Đề tài nghiên cứu một cách khoa học cơ sở lý luận về các hoạt động chính của ngân hàng thương mại, lý luận về hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng, lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của VIB Bank, phân tích các cơ hội, thách thức và khả năng cạnh tranh mà VIB Bank trong xu thế hội nhập Quốc tế hiện nay. Đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp góp phần nâng cao năng...


Tiểu luận: Phân cấp tài chính có nâng cao việc chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc

Tiểu luận: Phân cấp tài chính có nâng cao việc chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc nhằm trình bày về mô tả sơ lược hệ thống chăm sóc y tế của Trung Quốc, nghiên cứu IMR, mô hình thực nghiệm và dữ liệu, kết luận hiệu quả chính sách và gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai.


Luận văn Chuyên đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHTM&SXVH

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn chuyên đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhhtm&sxvh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ ba mục tiêu sau: Cơ sở lý luận về thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá tình hình phát hành thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong; từ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó, khoá luận sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.


Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Mục tiêu chính của báo cáo Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng, phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK), đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngành.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu