Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo;...Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tỉnh an giang, hướng dẫn thủ tục, hành chính an giang, thủ tục chứng thực, chứng thức hợp đồng
4.9 5 2623
 • 5 - Rất hữu ích 2.462

 • 4 - Tốt 161

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
 2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 10.000 đ/trường 1. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Dưới 20.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 20.000đ/trường 2. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 50.000đ/trường 3. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 100.000đ/trường 4. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng
 3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 200.000đ/trường 5. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 500.000đ/trường 6. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 1.000.000đ/trường 7. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng 1.500.000đ/trường 8. chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền hợp. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) cụ thể: Từ 3.000.000.000 đến dưới
 4. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 5.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 2.000.000đ/trường 9. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp cụ thể: Từ trên 5.000.000.000đ trở lên Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Những người yêu cầu chứng thực phải có mặt ký tên vào văn 1. Nộp hồ sơ bản; khi nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu. 2. Xác nhận Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận
 5. Tên bước Mô tả bước hồ sơ quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn phải xác nhận các thông tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu cần thiết phải xác minh thì Uỷ ban nhân dân thị trấn gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng Xác minh 3. đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về hồ sơ thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì Tiếp nhận, cán bộ tư pháp - hộ tịch thị trấn ghi vào Sổ chứng thực hợp 4. xử lý hồ sơ đồng, giao dịch và viết phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của 5. Trả kết quả pháp luật thì cán bộ tư pháp - hộ tịch thị trấn trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực.
 6. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (mẫu số 38/HĐMB). 3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. (2 bên). 4. Bản sao hộ khẩu thường trú (2 bên). 5. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 31/PYC). Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (mẫu số 2. 38/HĐMB). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối 1. chiếu.

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bắt buộc

Tham khảo tài liệu 'thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bắt buộc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD-ĐT huyện, thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối...


Lập dự toán ngân sách địa phương

Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị.


Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 4 điều 9 quyết định số 27/2011/qđ-ubnd ngày 30/8/2011 của ubnd thành phố (thuộc thẩm quyền của ubnd quận, huyện, thị xã thuộc thành phố hà nội)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chứng nhận xử lý y tế

Tham khảo tài liệu 'chứng nhận xử lý y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot, hợp đồng bto, hợp đồng bt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay (thành viên tổ lái)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép, năng định cho người lái tàu bay (thành viên tổ lái)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.311
 • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Xác nhận nghĩa vụ thuế
 • 25/08/2009
 • 68.776
 • 504

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.243
 • 426

Danh mục tài liệu