Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bảnĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) hướng dẫn thủ tục, thủ tục tài chính, thẩm định, cấp giấy chứng nhận, giải quyết nội vụ
4.4 5 2182
 • 5 - Rất hữu ích 858

 • 4 - Tốt 1.324

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn. Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. * Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ s ơ : Trình tự thực hiện 1 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời. Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h 30 đến 11h sáng, từ 13h30 đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần. - Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Cách thức thực hiện 2 - Qua hệ thống bưu chính
 2. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1- Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (theo mẫu). 2- Hai (02) bản mẫu của xuất bản phẩm đặt in có đóng dấu Hồ s ơ 3 của cơ sở nhận in. 3- Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4 hồ s ơ Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông. 5 TTHC - Tổ chức Đối tượng thực hiện 6 TTHC - Cá nhân Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước Mẫu đơn, tờ khai 7 ngoài (theo mẫu) Phí, lệ phí 8 Không
 3. Kết quả Giấy phép 9 * Cơ sở in gia công cho nước ngoài phải đảm bảo: - Nội dung XBP in gia công cho nước ngoài không trái với quy định của pháp luật có liên quan. * Không được chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các XBP: Yêu cầu hoặc điều - Vi phạm các luật về sở hữu trí tuệ 10 kiện - Đã có quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy tại Việt Nam. - Có nội dung không phù hợp với quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được tiêu thụ, phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. - Luật Xuất bản số: 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số Căn cứ pháp lý 11 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008 - Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số
 4. quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009. - Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế, sửa đổi 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/BTTTT ngày 11/01/2011.
 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ SỞ IN ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…../…… (nếu có) ........, ngày.... tháng.... năm....
 6. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông...... Tên cơ sở in:.............................................................................................. Trụ sở:........................... Số điện thoại:................. Số Fax/Email:.......... Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài với các thông tin sau: 1. Tên xuất bản phẩm nhận in:................................................................... Khuôn khổ:..................... Số trang................. Số lượng in:..................... 2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm.......................... Trụ sở:……… …… Số điện thoại………………Số Fax/Email …….. Tên người đại diện:……………..Quốc tịch:………. Số hộ chiếu.……. 3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công:.............................
 7. 4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in. Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài./. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát, tiêu hủy dưới hình thức khác... đối với Công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát, tiêu hủy dưới hình thức khác... đối với công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông ngoài công lập

Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giáo dục và đào tạo. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức có nhu cầu nộp...


TTHC_17/THU_T: Truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN

Tham khảo tài liệu 'tthc_17/thu_t: truy đóng bhxh, bhyt bắt buộc và bhtn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục Thẩm định 2

Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn Thông tin Lĩnh vực

Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng; Ký hợp đồng công chứng tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời...


Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở.

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT, BKS, BGĐ CTY CỔ PHẦN

Tài liệu tham khảo quy định về Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ.


Thủ tục cấp phép đào đường vĩa hè thuộc thẩm quyền huyện quản lý, Mã số hồ sơ 022671

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp phép đào đường vĩa hè thuộc thẩm quyền huyện quản lý, mã số hồ sơ 022671', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.243
 • 426

Danh mục tài liệu