Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Văn bản Chỉ thị số 02/CT-BTNMT

CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012


Quyết định số 39/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 39/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số: 547/QĐ-BTP

Quyết định số: 547/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Nghị quyết 269/2012/NQ-HĐND13CỘNG HÒA XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------Số: 269/2012/NQ-HĐND13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Điện Biên, ngày 24 tháng 5 năm 2012 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các...


Quyết định số 4825/QĐ-BYT

Quyết định số 4825/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 16/12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND tỉnh Quãng Ngãi

Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 551/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN


Nghị quyết số 98/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết số 98/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND
 • 13/01/2012
 • 22.325
 • 732
Chỉ thị số 44/CT­TTg
 • 08/12/2017
 • 18.980
 • 716
Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 80.438
 • 193

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu