Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT

Thông tư số 32 /2010/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện phân phối, căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP, căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT Thông tư số 32 /2010/TT-BCT, Số 32 /2010/TT-BCT, Quy định hệ thống điện, Hệ thống điện phân phối, Điện phân phối, Hệ thống điện
4,43266832917706 5 802
 • 5 - Rất hữu ích 347

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị định số 123/2014/NĐ-CP

Nghị định 123/2014/NĐ-CP ban hành về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 1805/QĐ-TTg

Quyết định số: 1805/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016" xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Bộ trưởng bộ nội vụ tại Tờ trình số 4771/TTr-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-TTG NGÀY 9/01/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT TRONG NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN


Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Quyết định số 38/2011/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P19

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P19 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 1040/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 933/QĐ-TTg
 • 09/11/2017
 • 55.428
 • 111
Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN
 • 18/11/2017
 • 65.179
 • 622
Quyết định số: 501/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 78.384
 • 106

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu