Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT

Thông tư số 32 /2010/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện phân phối, căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP, căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT Thông tư số 32 /2010/TT-BCT, Số 32 /2010/TT-BCT, Quy định hệ thống điện, Hệ thống điện phân phối, Điện phân phối, Hệ thống điện
4.4 5 802
 • 5 - Rất hữu ích 347

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Kế hoạch số 104/KH-UBND năm 2016

Kế hoạch số 104/KH-UBND kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố hà nội năm 2016.


Quyết định số: 541/QĐ-BTP

Quyết định số: 541/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P44

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P44 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P39

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P39 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM

Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM của bộ truởng bộ thuơng mại số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 09 năm 2004 về việc ban hành quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm.


Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số2728/QĐ-BNN-TC

Tham khảo tài liệu 'quyết định số2728/qđ-bnn-tc', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số: 356/QĐ-SGDĐT

Quyết định số: 356/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải tại Hội thi Chữ đẹp cấp Tiểu học tỉnh Hải Dương, năm học 2015-2016; căn cứ quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương;...


Quyết định số 1797/QĐ-BCT

Quyết định số 1797/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của tập đoàn điện lực Việt Nam cho các tổng công ty Điện lực năm 2016. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luật số 08/2017/QH14
 • 03/11/2017
 • 39.380
 • 379
Thông tư số 34/2016/TT-BYT
 • 22/12/2017
 • 39.098
 • 434
Luật số 10/2004/L/CTN
 • 13/11/2009
 • 95.019
 • 644
Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 16.818
 • 601

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu