Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT

"Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT - Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định"  của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT, Danh mục địa danh dân cư, Danh mục địa danh sơn văn, Danh mục địa danh thủy văn, Danh mục địa danh kinh tế, Danh mục địa danh xã hội
4,62556561085973 5 884
 • 5 - Rất hữu ích 553

 • 4 - Tốt 331

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư số 18/2017/TT-BCT

Thông tư số 18/2017/TT-BCT ban hành về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu


VĂN BẢN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.


Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND8

NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO - NÔNG NGHIỆP SINH THÁI GẮN VỚI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5


Nghị quyết số: 17/2013/NQ-HĐND thành phố Hà Nội

Nghị quyết số: 17/2013/NQ-HĐND về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;...


Thông báo số 99/TB-VPCP năm 2015

Thông báo số 99/TB-VPCP năm 2015 kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2015.


Quyết định 4294/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 4294/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa tỉnh Nghệ An đến năm 2015.


Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND - V/v Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND - V/v Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng quy định vè quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đại Hoàng" dùng cho sản phẩm chuối Ngự đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và CÔng nghệ cấp the Quyết định số 1895/QĐ-SHTT ngày 30/09/2009.


Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017

Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số 939/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 939/QĐ­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số 856/QĐ-VPCP năm 2008

Quyết định số 856/QĐ-VPCP về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 4748/QĐ-UBND
 • 27/10/2011
 • 89.723
 • 574
Thông báo số 4164/BNN-KHCN
 • 14/12/2012
 • 45.989
 • 107

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu