Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 127/2016/TT-BQP

Thông tư số 127/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc Phòng (QTKĐ 11:2016/BQP).Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 279/QĐ-VPCP

Quyết định số 279/QĐ-VPCP về việc tiếp nhận biệt phái công chức. Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P46

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P46 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 858/QĐ-SGDĐT

Quyết định số: 858/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;...


Văn bản số: 1786/TTg-KTN

Văn bản số: 1786/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn só 12788/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015) về việc triển khai Dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ.


Nghị định số: 14/2016/NĐ-CP

Nghị định số: 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 27/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P51

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P51 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Luật số 85/2015/QH13

"Luật số 85/2015/QH13 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quy định số 109-QĐ/TW

Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Được căn cứ theo Điều lệ Đảng.


Thông tư số 199/2017/TT-BQP

Thông tư 199/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2017/BQP). Được căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;..


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 04/CT-UBND
 • 28/01/2011
 • 77.203
 • 772
Âm luật vô tình
 • 26/04/2018
 • 6
 • 0
Quyết định số 1174/QĐ-UBND
 • 30/05/2011
 • 34.905
 • 548

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu