Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 127/2016/TT-BQP

Thông tư số 127/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc Phòng (QTKĐ 11:2016/BQP).Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 5602/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5602/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án “điều tra, đánh giá kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.


Nghị định Số: 112/2015/NĐ-CP

Nghị định Số: 112/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...


Quyết định số 1208/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030


Thông tư số 49/2016/TT-BYT

Thông tư số 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc. Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;...


Quyết định số 2871/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số 706/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định số 706/QD-TTg năm 2015 Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 11 năm 2001;...


Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Thông báo số 1261/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 3 NĂM 2012


Quyết định số 1023/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào.


Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 45/2011/TT-BNNPTNT
 • 15/07/2011
 • 68.316
 • 482
Thông tư số 09/2015/TT-BTP
 • 05/01/2018
 • 76.750
 • 686
Công văn số: 1898/TTg-KTN
 • 28/10/2015
 • 34.540
 • 176
Quyết định số 994/QĐ-LĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 51.162
 • 904
Quyết định số 2730/QĐ-CTN
 • 05/01/2018
 • 69.733
 • 173

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu