Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. Căn cứ nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 20/2013/NQ-HĐND

Quyết định số: 20/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 925/QĐ-BHXH năm 2017

Quyết định số 925/QĐ-BHXH năm 2017 ban hành bảng điểm thi đua; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/01/2013;


Nghị quyết số: 128/2016/QH13

Nghị quyết số: 128/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bạc Liêu

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định 64/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định 64/2013/QĐ-UBND về điều kiện nuôi trồng và khai thác thủy sản trong hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P32

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P32 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP

Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo số 2017/BC-BNN-TCTS
 • 23/11/2012
 • 71.864
 • 929
Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL
 • 26/12/2017
 • 58.623
 • 947
Hướng dẫn số 691/HD-TLĐ
 • 13/07/2012
 • 41.489
 • 639
Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT
 • 13/01/2012
 • 71.889
 • 397
Công văn số: 1830/TTg-KTN
 • 28/10/2015
 • 13.708
 • 163

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu