Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT, Quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố thuộc tỉnh
4.9 5 884
 • 5 - Rất hữu ích 803

 • 4 - Tốt 81

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P5

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P5 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số: 06/2013/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số: 06/2013/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 857/QĐ-BTP

Quyết định số: 857/QĐ-BTP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Tư pháp; căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P41

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P41 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P60

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P60 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số: 08/TB-VPCP năm 2017

Thông báo số: 08/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam.


Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

"Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang" của UBND Tỉnh An Giang quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.


Quyết định số 2069/QĐ-BTP

Quyết định số 2069/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016.


Nghị quyết số 47/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 47/NQ-­HĐND ban hành về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P39

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P39 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 14/2011/TT-BNV
 • 13/12/2011
 • 56.148
 • 476

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu