Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông báo số: 343/TB-VPCP

Thông báo số: 343/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác" thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông báo số: 343/TB-VPCP Thông báo số 343/TB-VPCP, Thông báo Chính phủ, Đánh giá kết quả trồng rừng, Hội nghị trực tuyến, Kết quả trồng rừng thay thế, Chuyển mục đích sử dụng rừng
4,38461538461539 5 793
 • 5 - Rất hữu ích 305

 • 4 - Tốt 488

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P22

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P22 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 823/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NĂM 2011, NHIỆM VỤ: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRONG CÁC LĨNH VỰC DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị quyết số 42/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 42/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La ban hành về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh.


Thông tư số 06/2015/TT-BTP

Thông tư số 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P23

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P23 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 54/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 54/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 3551/QĐ-BNN-HTQT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KFW7 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NẰM TRONG CÁC KHU DÂN CƯ, ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông Tư Số: 78/2010/TT-BQP
 • 19/07/2010
 • 11.548
 • 103

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu